Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) Kollégium moduljának pedagógusi felületén a mulasztások kezelésének gyakorlati bemutatása a KRÉTA rendszerben.


  • No labels