Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) admin felületen (vagy Osztályfőnöki feladatok / Osztály adatok menüpontban a Napló felületen) a Gondviselői jelszavak cseréjének és új Gondviselő rögzítésének bemutatása.


  • No labels