Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A menüpont kezdőlapja több ablakra és diagrammra oszlik, melyek az intézmény gyors áttekintését teszik lehetővé azonnal, a bejelentkezést követően. A kezdőlap felépítés az adott felhasználó jogosultsági szintjétől függően alakul. A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodulban az alábbi jogosultsági szintek vannak:


A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodulban az alábbi jogosultsági szintek vannak:


 Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Nem érhető el a felhasználó számára.


Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Osztályfőnök jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó osztályok listája. Rákattintva valamelyik osztályra megtekinthetők annak adatai.

Az osztályok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Osztályok menüpont - Áttekintés


A fejlécben van lehetőség az intézmény osztályai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.

Az áttekintés megmutatja az adott osztály adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Osztály megnevezése
 • Osztály létszáma: Az adott osztályban tanuló diákok összlétszáma.
 • Osztály átlaga: Az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott osztályban azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.


 Tantárgyankénti osztály átlag diagram

Megmutatja egy pókháló diagrammon az adott osztály tantárgyankénti tanulmányi átlagait. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztály bukásra álló tanulók arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Osztályok menüpont - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Osztályok menüpont - Bukás


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók arányát. Bukásra álló tanulók száma

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát sztályonkénti bontásban. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát osztályonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Osztályok menüpont - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Trendek

 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályba járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Osztály tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Osztály tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Osztály mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Félév


 Osztályok félévi tanulmányi átlaga

Megmutatja az osztályokba járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi számát és %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok félévi tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - Év vége


 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az intézmény osztályaiba járó diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott osztályban lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - ESL


 Bukások száma

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát havi bontásban, valamint az osztály tanulmányi átlagát, és ezek változásait. ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott osztályban ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott osztály tanulóinak összlétszámához képest. Osztályok menüpont - Tantárgyak


 Tantárgyak

A tantárgy nézet megmutatja az adott osztály tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az évfolyam- és az intézményi átlaghoz képest.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait, illetve a későbbiekben a legördíthető listán keresztül is váltható más intézmény megtekintése.

Adott intézményhez tartozó osztályok listája. Rákattintva valamelyik osztályra megtekinthetők annak adatai.

Az osztályok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Osztályok menüpont - Áttekintés


A fejlécben van lehetőség az intézmény osztályai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.

Az áttekintés megmutatja az adott osztály adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Osztály megnevezése
 • Osztály létszáma: Az adott osztályban tanuló diákok összlétszáma.
 • Osztály átlaga: Az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott osztályban azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.


 Tantárgyankénti osztály átlag diagram

Megmutatja egy pókháló diagrammon az adott osztály tantárgyankénti tanulmányi átlagait. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztály bukásra álló tanulók arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Osztályok menüpont - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Osztályok menüpont - Bukás


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók arányát. Bukásra álló tanulók száma

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók arányát sztályonkénti bontásban. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát osztályonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Osztályok menüpont - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Trendek

 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályba járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Osztály tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Osztály tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Osztály mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Félév


 Osztályok félévi tanulmányi átlaga

Megmutatja az osztályokba járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi számát és %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok félévi tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - Év vége


 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az intézmény osztályaiba járó diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott osztályban lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - ESL


 Bukások száma

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát havi bontásban, valamint az osztály tanulmányi átlagát, és ezek változásait. ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott osztályban ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott osztály tanulóinak összlétszámához képest. Osztályok menüpont - Tantárgyak


 Tantárgyak

A tantárgy nézet megmutatja az adott osztály tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az évfolyam- és az intézményi átlaghoz képest.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Intézményvezetés jogosultsági szint

Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait, illetve a későbbiekben a legördíthető listán keresztül is váltható más intézmény megtekintése.

Adott intézményhez tartozó osztályok listája. Rákattintva valamelyik osztályra megtekinthetők annak adatai.

Az osztályok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Osztályok menüpont - Áttekintés


A fejlécben van lehetőség az intézmény osztályai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.

Az áttekintés megmutatja az adott osztály adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Osztály megnevezése
 • Osztály létszáma: Az adott osztályban tanuló diákok összlétszáma.
 • Osztály átlaga: Az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott osztályban azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.


 Tantárgyankénti osztály átlag diagram

Megmutatja egy pókháló diagrammon az adott osztály tantárgyankénti tanulmányi átlagait. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztály bukásra álló tanulók arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Osztályok menüpont - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Osztályok menüpont - Bukás


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók arányát. Bukásra álló tanulók száma

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók arányát sztályonkénti bontásban. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát osztályonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Osztályok menüpont - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Trendek

 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályba járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Osztály tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Osztály tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Osztály mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Félév


 Osztályok félévi tanulmányi átlaga

Megmutatja az osztályokba járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi számát és %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok félévi tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - Év vége


 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az intézmény osztályaiba járó diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott osztályban lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - ESL


 Bukások száma

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát havi bontásban, valamint az osztály tanulmányi átlagát, és ezek változásait. ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott osztályban ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott osztály tanulóinak összlétszámához képest. Osztályok menüpont - Tantárgyak


 Tantárgyak

A tantárgy nézet megmutatja az adott osztály tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az évfolyam- és az intézményi átlaghoz képest.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Szakképzési Centrum jogosultsági szint

A Szakképzési Centrum valamennyi intézményének listája. Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait, illetve a későbbiekben a legördíthető listán keresztül is váltható más intézmény megtekintése.

Adott intézményhez tartozó osztályok listája. Rákattintva valamelyik osztályra megtekinthetők annak adatai.

Az osztályok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Osztályok menüpont - Áttekintés


A fejlécben van lehetőség az intézmény osztályai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.

Az áttekintés megmutatja az adott osztály adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Osztály megnevezése
 • Osztály létszáma: Az adott osztályban tanuló diákok összlétszáma.
 • Osztály átlaga: Az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott osztályban azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.


 Tantárgyankénti osztály átlag diagram

Megmutatja egy pókháló diagrammon az adott osztály tantárgyankénti tanulmányi átlagait. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztály bukásra álló tanulók arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Osztályok menüpont - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Osztályok menüpont - Bukás


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók arányát. Bukásra álló tanulók száma

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók arányát sztályonkénti bontásban. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát osztályonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Osztályok menüpont - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Trendek

 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályba járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Osztály tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Osztály tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Osztály mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Félév


 Osztályok félévi tanulmányi átlaga

Megmutatja az osztályokba járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi számát és %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok félévi tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - Év vége


 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az intézmény osztályaiba járó diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott osztályban lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - ESL


 Bukások száma

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát havi bontásban, valamint az osztály tanulmányi átlagát, és ezek változásait. ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott osztályban ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott osztály tanulóinak összlétszámához képest. Osztályok menüpont - Tantárgyak


 Tantárgyak

A tantárgy nézet megmutatja az adott osztály tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az évfolyam- és az intézményi átlaghoz képest.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 NSZFH jogosultsági szint

Az NSZFH alá tartozó valamennyi Szakképzési Centrum valamennyi intézményének listája. Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait, illetve a későbbiekben a legördíthető listán keresztül is váltható más intézmény megtekintése.

Adott intézményhez tartozó osztályok listája. Rákattintva valamelyik osztályra megtekinthetők annak adatai.

Az osztályok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Osztályok menüpont - Áttekintés


A fejlécben van lehetőség az intézmény osztályai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.

Az áttekintés megmutatja az adott osztály adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Osztály megnevezése
 • Osztály létszáma: Az adott osztályban tanuló diákok összlétszáma.
 • Osztály átlaga: Az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott osztályban azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.


 Tantárgyankénti osztály átlag diagram

Megmutatja egy pókháló diagrammon az adott osztály tantárgyankénti tanulmányi átlagait. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztály bukásra álló tanulók arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Osztályok menüpont - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Osztályok menüpont - Bukás


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók arányát. Bukásra álló tanulók száma

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók arányát sztályonkénti bontásban. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát osztályonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Osztályok menüpont - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Trendek

 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályba járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Osztály tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Osztály tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Osztály mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.

|


 Osztályok menüpont - Félév


 Osztályok félévi tanulmányi átlaga

Megmutatja az osztályokba járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi számát és %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok félévi tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - Év vége


 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az intézmény osztályaiba járó diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott osztályban lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - ESL


 Bukások száma

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát havi bontásban, valamint az osztály tanulmányi átlagát, és ezek változásait. ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott osztályban ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott osztály tanulóinak összlétszámához képest. Osztályok menüpont - Tantárgyak


 Tantárgyak

A tantárgy nézet megmutatja az adott osztály tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az évfolyam- és az intézményi átlaghoz képest.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.


Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.

 • No labels