Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KRÉTA FÓKUSZ

Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer


A GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 azonosító számú, „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének valamint tartalmának fejlesztése” c. kiemelt projekt keretében megvalósított Pedagógus Monitoring rendszer, Szakképzési, Felnőttképzési és Felnőttoktatási rendszer, valamint Intézményi Monitoring rendszer fejlesztése és ezek bevezetése az Innovációs és Technológiai Minisztérium (továbbiakban ITM) fenntartásába lévő szakképző intézmények és Szakképzési Centrumok számára.

A rendszerekben megvalósított megoldások a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a szakképzési centrumok adminisztratív terheinek csökkentésére és a statisztikai adatszolgáltatás automatizálására irányulnak.

Az Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas a szakképzési intézmények értékelésének és önértékelésének támogatására és az oktatási folyamatok folyamatos figyelésére (monitoring) és elemzésére, segítségével a pedagógusok, az intézményvezetők és az intézményfenntartó folyamatosan nyomon követhetik az intézményben folyó oktatási-nevelési munkát.

Ehhez a Monitoring Rendszer változatos kimutatásokat bocsát rendelkezésre. A rengetegféle adatból összeállított diagramok az intézményben folytatott oktatási-nevelési munka egyes részeit külön-külön is taglalják. Továbbá a rendszer biztosít kimutatásokat exportálható formában is, többek között a Microsoft Word, Excel és PowerPoint, de PDF formátumban is elérhető.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.

  • No labels