Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az adott intézmény jelenik meg a listában. Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait. Intézmény menüpont - Áttekintés

A felületen megjelenő, úgynevezett Heat Map segítségével az intézményről átfogó, áttekintő kép alakítható ki, mely részletei a felületen, illetve a további almenükben részegységekre bontva is megvizsgálhatóak.

  • Tanuló létszám: Az adott intézményben tanuló diákok összlétszáma.
  • Intézmény tanulói átlaga: Az adott intézményben tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye, intézményi szinten.
  • Bukásra álló tanulók száma: Az adott intézményben azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.
 Intézmény menüpont - Értékelés


Az Intézmény tanulóinak érétkeléseivel kapcsolatos áttekintő kimutatások találhatóak a felületen.


 Intézményi osztályzatok %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Osztályzatok beírása

Megmutatja, hogy az intézményben átlagosan mennyi idő alatt írták be az osztályzatokat. Intézmény értékelési módszertan %-os megoszlása

Tortadiagrammon megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézményi tanulmányi átlagok értékelési módszertan bontásban

Megmutatja, hogy az adott intézményben az egyes értékelési módok milyen átlagokkal vannak jelen. Intézmény menüpont - Mulasztás

 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Igazolatandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolásra váró mulasztásainak átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Trendek


A Trend diagrammokon az egyes értékek időbeli változásai követhetőek nyomon, az egyes kiugrások jól megfigyelhetőek, az okok kereshetővé, elemezhetővé válnak.


 Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Intézmény tanulmányi átlagának időbeli változásait. Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások száma

Megmutatja az adott intézményben a Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások számának időbeli változásait. Tantárgyi bukás átlag

Megmutatja az adott intézményben a Tantárgyi bukás átlagának időbeli változásait. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Félév


 Intézmény félévi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi a félévi tanulmányi átlag. Intézmény félévi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az előző félévben kiosztott értékelések alapján számított félévi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény félévi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok félévi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Félévi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény félévi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Év vége


 Intézmény év végi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi az év végi tanulmányi átlag. Intézmény év végi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az adott tanévben kiosztott értékelések alapján számított év végi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény év végi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok év végi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Év végi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény év végi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Évfolyamok


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók számát évfolyamonkénti bontásban, aktuális (évközi értékelések alapján bukásra álló diákok száma), félévi bukás (félévkor megbukott diákok száma) és év végi bukás (év végén megbukott diákok száma) adatok alapján. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok létszám adatait évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő évfolyamok adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Osztályok

 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok tanulmányi átlagát. Osztályok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok bukásra álló tanulóinak mértékét. Osztályok tanulói létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok létszám adatait. Osztályok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok mulasztási adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Tantárgyak

Megmutatja az adott intézmény tantárgyi átlagait összesítve és csoportosítva is, úgy, mint közismereti, gyakorlati, szakmai, szakmai elmélet és szakmai gyakorlat.


 Tantárgyak részletezései

A KRÉTA rendszerben beállított tulajdonságok alapján, a grafikon fejlécében válthatóak az egyes tantárgycsoportok, vagy a grafikon fejlécében található csúszka segítségével az egyszerre megjelenő tárgyak mennyisége szűkíthető, és a csúszkát elmozgatva a teljes lista átnézhető nagyobb formátumban.  Intézmény menüpont - ESL


 Tanulólétszám változása havi bontásban

Megmutatja az adott intézmény tanulói létszámait és annak változásait havi bontásban. Az intézményben az ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott intézmény tanulóinak összlétszámához képest. ESL veszélyeztetett tanulók száma és aránya

Megmutatja, hogy az adott intézmény összlétszámához képest az ESL veszélyeztetett tanulók mekkora hányadot tesznek ki. Tanulmányi átlag

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben hány tanuló áll bukásra valamely tantárgy(ak)ból, valamint arányukat az adott intézmény összlétszámához viszonyítva.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.  • No labels