Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA PKR bemutatása

A szakképzési és felnőttképzési pályakövetési rendszer (továbbiakban PKR) lehetővé teszi a készségkereslet és a készségkínálat meghatározásához szükséges pályakövetési adatok elemzését és riportok készítését.

A 11/2020. Korm.rendelet 26/A. § (1) bekezdés szerint a munkaerőpiaci előrejelző rendszer egy olyan előrejelző és elemző rendszer, amely összerendeli a munkaerőpiaci keresleti és kínálat információkat, és képes a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési kibocsátási követelmények meghatározására.

A Kormány a munkaerőpiaci előrejelző rendszer működéséért felelős szervként a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt jelöli ki.

A munkaerőpiaci előrejelző rendszer elsődleges célja a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a szakképzés és felnőttképzés szükséges jövőbeni beiskolázási irányai és arányai meghatározásának támogatása a gazdasági változásokhoz rugalmasan illeszkedő szakképzett munkaerő mennyiség kibocsátása érdekében.