Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mi az ESZA Kérdőívező Rendszermodul? 

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (továbbiakban: IKK), a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH), valamint a Szakképzési Centrumok (továbbiakban: SzC-k) az ESZA Kérdőívező beépülő modullal kapcsolódnak a KRÉTA Rendszerhez, mely az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek esetén nyújt segítséget a projektirányítás és a projektek képzésein részt vevő tanárok és diákok számára oly módon, hogy a projekttel kapcsolatos ESZA kérdőív* kitöltése online felületen valósul meg.

A modulban a Kérdőívkezelők Kérdőív projekteket tudnak létrehozni, amelyhez kitöltőként a KRÉTA rendszerben belépési jogosultsággal rendelkező tanulókat és tanárokat tudják hozzárendelni. A Kérdőívkezelő alkalmazásba ennek megfelelően már egy korábban azonosított és beléptetett felhasználó lép be, ismételt felhasználónév és jelszó megadására nincs szükség. A projekthez hozzárendelt kitöltők a kérdőívet kitölthetik, szükség esetén kinyomtathatják, majd aláírva visszacsatolhatják kérdőívükhöz.

A rendszerben használt főbb fogalmak

Rövidítések, fogalmak

Magyarázat

IKK

Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

NSZFHNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
SzC-kSzakképzési Centrumok

Projekt

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt, amely képzésén részt vettek tanárok és/vagy diákok. 

Kérdőív projektAdott Projekthez rendelt ESZA kérdőív
ESZA KérdőívAz Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU rendelete alapján az ESZA forrásból finanszírozott intézkedéseknél minden résztvevőről adatot kell szolgáltatni, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatóak, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el.  Az adatok benyújtását szolgálják az önkéntesen kitöltendő kérdőívek.

Kérdőívkezelő

IKK, NSZFH,SzC-k munkatársai, akik a projektek megvalósításában vesznek részt, a kérdőív kitöltőket kezelik és adatszolgáltatást végeznek. KRÉTA jogosultsággal rendelkeznek.

Kérdőív kitöltő

Tanulók vagy diákok, vagyis KRÉTA felhasználók alkalmazott vagy tanulói jogosultsággal.

Nyitó kérdőív

A projektbe lépéskor, azaz a képzés indulásakor opcionálisan kitöltendő űrlap.

Záró kérdőív

A projektből való kilépéskor, azaz adott képzés befejeztét követően opcionálisan kitöltendő űrlap.

Kérdőív

A nyitó és záró kérdőív együtt véve.

Csatolmány

Egy kérdőívhez a záró kérdőív kitöltést követően kinyomtatott, majd aláírva visszafeltöltött dokumentum.

Csatolmány csomag

Egy projekthez feltöltött csatolmányok egy ZIP  állományba összecsomagolt állapota.

*„Az ESZA forrásból finanszírozott projektekre nézve az ESZA Rendelet olyan közös kimeneti és eredménymutatókat határoz meg, amelyek segítségével az Uniós szintű eredmények pontosabb nyomon követése és jobb értékelése végezhető el.

A közös kimeneti és eredménymutatók teszik lehetővé, hogy az ESZA programok eredményei Uniós szinten összehasonlíthatóak, illetve összesíthetőek legyenek. Ezekből a mutatókból látszik, hogy az adott tagállamban az ESZA forrás hány résztvevőt érintett, illetve a résztvevők milyen korcsoportba tartoznak, mi jellemzi az iskolai végzettségüket, munkaerő piaci státuszukat.

Valamennyi ESZA-ból támogatott Operatív Programmal szemben követelmény, és elvárás, hogy az ESZA rendeletben meghatározott közös mutatókhoz adatok kerüljenek megadásra. A mutatók előállítása érdekében a projektgazdák kérdőív segítségével adatokat gyűjtenek a projektben résztvevőktől.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a kérdőívre rögzített személyes adatok nem kerülnek továbbításra még az Irányító Hatóság munkatársai felé sem, ők csak anonimizált, összesített adatokhoz férnek majd hozzá, melyekből megállapításra kerülnek a közös kimeneti és eredménymutatók értékei.”

A rendszermodul fő komponensei: