Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (röviden: EGYMI) számára a modult a gyógypedagógiai feladatellátás speciális igényeinek kiszolgálására fejlesztettük. A modullal lehetővé válik a más intézményben ellátott tanulók saját KRÉTA rendszerben történő nyilvántartása.

A modul összetett intézmények esetén is hasznos, hiszen az EGYMI modul használatával az Intézmények a saját KRÉTA rendszerükben úgy tarthatják nyilván a más intézményben ellátott tanulókat, hogy a saját intézményi osztályoktól/csoportoktól, valamint statisztikáktól elkülöníthetők az Utazó gyógypedagógusi hálózat keretében tartott foglalkozásokon részt vevő tanulók.

Az EGYMI modul bekapcsolása

Az  EGYMI modul bekapcsolásához az Intézmény számára szükséges, hogy a Nyilvántartás / Intézmény menüpontban a működési (feladatellátási) helyhez beállításra kerüljön az Utazó gyógypedagógusi hálózat ellátott köznevelési feladat.

A beállítást követően szükséges ki-bejelentkezés után a menüsorban megjelenik az EGYMI modul elérhetősége, valamint a rendszerben több változás is végbe megy.

Az EGYMI modul funkciói

Az EGYMI modulban négy szekcióba bontva (Utazó tanulói adatok; Aktuális tanév-utazó osztályok; Aktuális tanév-utazó csoportok; Besorolások módosítása, javítása) találja meg az alábbi menüpontokat:Az EGYMI modul bekapcsolásával létrejött változások

  1. A Nyilvántartás főmenü Beállítások szekciójának Testreszabás menüpontjában az Intézmény adatkezelési beállítások szekcióban új funkció jelenik meg.

Az Alapértelmezett ellátott feladat funkció beállítással szabályozható, hogy az intézmény KRÉTA rendszerében mi legyen az alapértelmezett ellátott feladat. Az adminisztrációs modul „Nyilvántartás” menüpontjában alapértelmezetten a beállított ellátott feladathoz rendelt elemek fognak megjelenni. 

2. Az egyes Ellátott köznevelési feladatokra besorolt tanulók/növendékek hatására a Nyilvántartás alap felületen megjelenik egy Új szűrési lehetőség, mely az adott lista szétbontását teszi lehetővé.