Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A tanterv fogalma és funkciója

Az intézmény tanterveinek, képzési programjainak kezelését itt végezhetjük el. A tantervek esetében lehetősége van a tanterv nevének, a tantervre jellemző csoporttípusnak, a kezdő és befejező évfolyamnak a meghatározására, továbbá megjelölheti, hogy az adott tanterv a kerettantervre épül.

Tanévek kezelése

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy a tantervek létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztotta! 

 További információk a tanévek kezeléséről

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A menüsor fölött található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatók a rendszerünkben már lezárt korábbi tanévek, illetve itt találjuk meg nyári időszakban a következő tanév előkészítési felületét is. 

Bármelyik tanévet kiválasztva a rendszer minden menüpontjában a kiválasztott tanév adatai lesznek találhatók.

Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és a következő tanévet, a következő tanévben a KRÉTA rendszer fejlécének a színe eltér az aktuális tanévi színtől.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor NE! egy böngésző külön lapfülein használjanak több KRÉTA belépést!

Javasoljuk, hogy két különböző böngészőprogramot használjon!

Fontos tudni, hogy a beállítások módosítása mindig csak azt a tanévet érinti, amely ki van választva.

Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 


Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

A tantervek adatai

A KRÉTA rendszer a tantervek esetében az alábbi adatokat kezeli:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
ALAPADATOK

Tanterv név

A tanterv neve.

KÖTELEZŐ


A tanterv neve.

Tantervre jellemző csoporttípus

A tantervre jellemző csoporttípust ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ

Iskolai csoport (tanórai célú)A tantervre jellemző csoporttípus kiválasztása lenyíló listából.

Kezdő évfolyam

A kezdő évfolyamot ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


A kezdő évfolyam kiválasztása lenyíló listából.

Végző évfolyam

A végző évfolyamot ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


A végző évfolyam kiválasztása lenyíló listából.

Kerettantervre épülő

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanterv kerettantervre épül vagy sem.


A tanterv kerettantervre épülésének beállítása.

MegjegyzésSzámunkra fontos, a tantervvel kapcsolatos adatot rögzíthetünk.Megadhatjuk pl., hogy ki a tanterv készítője.

Tantervek listája

A tantervet/tanterveket a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjával jeleníthetjük meg.

A listában megjelenített adatmezők

A tantervek listájában a 'Tanterv név',  a 'Tantervre jellemző csoporttípus', a 'Kezdő évfolyam', a 'Végző évfolyam', és a 'Megjegyzés' tulajdonságok jelennek meg.. A fejlécben ezekre kattintva lehet módosítani a termek listájának rendezési sorrendjét!

Új tanterv létrehozása

A KRÉTA rendszerben a tantervek létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontját!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új tanterv adatainak megadását!
 3. A tantervek adatait tartalmazó ablakban adjuk meg a tanterv adatait!

 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 5. A mentés után a tantervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Kötelező adatok megadása

A tantervek adatainál a 'Tanterv név', a 'Tantervre jellemző csoporttípus', a 'Kezdő évfolyam', a 'Végző évfolyam' kötelezően megadandó adatok!

Tantervek adatainak módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontját!
 2. A tantervek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott tanterv tulajdonságainak módosítását.
 3. A kiválasztott tanterv adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk a tanterv jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva tudjuk elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a a tantervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy tanterv nevet módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát a tanterv korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Több tanterv adatainak együttes módosítása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy több tanterv adatait egyidejűleg is módosíthassuk. Ha több tanterv adatát szeretnénk egyszerre módosítani, akkor a tantervek kijelölése után van erre lehetőségünk. 

Adatok egyidejű módosítása

Az adatok többes módosítása esetén az összes kijelölt tantervek mindegyikének módosításra kerülnek az adatai, ezért kérjük, hogy a többes módosítást mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték ki a megváltozandó elemeket!

Több tanterv adatainak együttes módosítását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontját!
 2. A tantervek listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre  kattintva jelölhetjük ki a módosítandó elemeket!
 3. A módosításhoz kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A kiválasztott tantervek adatait tartalmazó ablakban lehet megváltoztatni a kijelölt elemek tulajdonságait!
 5. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.

 6. A sikeres mentés után a a tantervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Tulajdonságok együttes módosíthatósága

A KRÉTA rendszerben nem minden adatot lehet többes módosítással megváltoztatni! A tantervek nevét - egyediségük miatt - soha nem lehet többes módosítással megváltoztatni!

Tanterv törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett tantervek törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. A tantervek törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontját!
 2. A tantervek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott tanterv törlését!
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy a tanterv törölhető-e? 
 6. Abban az esetben ha a tanterv nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy a tanterv miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a tantervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

Tantervek adatainak és kapcsolatainak megtekintése

A tantervek adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban olvasási jogosultsággal is megnézhessük a tantervek adatait, valamint a tantervek különböző további kapcsolatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontját!
 2. A tantervek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott tanterv adatainak és adatkapcsolatainak megtekintését!
 3. A kijelölt tanterv adatait tartalmazó ablak bal szélén lehet kiválasztani, hogy a tanterv melyik adatcsoportját vagy kapcsolatait szeretnénk megnézni.
 4. Az ablak bezárásához kattintsunk az ablak alján található dombra!


ADATCSOPORTMEGNEVEZÉS

Alapadatok

Tanterv név

Tantervre jellemző csoporttípus

Kezdő évfolyam

Végző évfolyam

Kerettantervre épülő

Megjegyzés
Tanterv osztályaiOsztály neve

Évfolyam

Létszám
Tanterv tanulóiTanuló neve

Osztály neve

Tantervek keresése, szűrése

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén láthatók a tantervek keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A gombra kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el a tantervek esetében használható keresési feltételek megadása. A tantervek adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. Ha a felületen nem látható a keresési feltételek beállítását tartalmazó terület, akkor a  gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!
 2. Írjuk be vagy válasszuk ki a szűrési feltételeket! Ha több mezőt is beállítunk, akkor a keresés eredménye azon tantervek adatait fogja tartalmazni, amelyek az összes kiválasztott feltételnek megfelelnek!
 3. A keresési feltételek után megjelenik a  üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a  gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 
 4. A feltételek beállítása után kattintsunk a  gombra!
 5. A listában a beállított szűrési feltételeknek megfelelő tantervek fognak megjelenni.