Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

A Kormány a 1042/2019 (II.18.) Kormány határozatában döntött a Lázár Ervin Program (a továbbiakban: LEP) létrehozásáról. 


Note
iconfalse
titleKivonat a Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatából

"...A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége;

2. az 1. pontban meghatározott kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a Lázár Ervin Programot, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét...."


Az intézményi KRÉTA rendszerekbe a Lázár Ervin Program moduljába betöltésre kerül az összes, az intézmény számára elérhető előadás. A modulban az intézmény a megfelelő előadás, illetve évfolyam és osztály kiválasztásával tud jelentkezni, a jelentkezést törölni, és az előadásokon való részvételt adminisztrálni. A Programban olyan iskolák is részt vesznek, akik nem a tankerületi központok fenntartásában működnek. Minden intézmény, aki érintett a Programban, rendelkezik KRÉTA rendszerrel, a jelentkezések és részvételek adminisztrálása érdekében.

Az intézmények a szervezéssel kapcsolatos kérdéseikkel az intézmény működési helye szerinti területileg illetékes Tankerületi Központhoz fordulhatnak.

A Lázár Ervin Program modulban elérhető szerepkörök, jogosultsági szintek:

 • Adminisztrátor jogú felhasználó
  • Látja az intézményhez rendelt összes előadást
  • Bármely osztályt tudja jelentkeztetni az előadásokra
  • Lemondhat jelentkezést
 • Lázár Ervin Program jogú felhasználó
  • Látja az intézményhez rendelt összes előadást
  • Bármely osztályt tudja jelentkeztetni az előadásokra
  • Lemondhat jelentkezést 
 • Osztályfőnök, illetve -helyettes
  • Látja az osztályának évfolyamához rendelt előadásokat
  • Jelentkeztetheti az osztályába járó diákokat az elérhető előadásokra
  • Lemondhat jelentkezést, osztályon belül

Adminisztrátor jog és Lázár Ervin Program jog beállítása

A rendszerben jogosultságok kezelésére kizárólag adminisztrátori jogosultságú felhasználóknak van lehetősége. A rendszerbe történő belépést követően a „Nyilvántartás” menüpont „Alkalmazottak” felületet szükséges kiválasztani. A felületen megjelenik az összes, az intézményben dolgozó kolléga. Abban az esetben, ha valakinek adminisztrátori jogosultságot szeretnénk adni, kattintsunk az alkalmazott nevére, vagy a sor végén található "ceruza" ikonra. Kattintást követően megjelenik az alkalmazotti adatlap szerkesztő felülete. A jogosultságok beállítását a „Belépési adatok” opciónál lehet megtenni. Abban az esetben, ha teljeskörű admin jogot szeretne adni a felhasználónak, kérjük válassza ki a „Jogosultsági szint” mezőben az „Adminisztrátor” elemet. 


Warning
iconfalse
titleAdminisztrátori jogosultság

Az Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználónak minden adminisztrátori funkcióra lehetősége nyílik. Csak abban az esetben javasoljuk ezt a beállítást a Lázár Ervin Program tekintetében, ha egy alkalmazott fogja kezelni az intézményi jelentkezéseket, illetve magas KRÉTA ismerettel rendelkezik a felhasználó.


Abban az esetben, ha a felhasználónak kizárólag a teljes Lázár Ervin Program jogot szeretnénk megadni, aktiváljuk a „Kezelheti a Lázár Ervin Program modult” jelölőnégyzetet. Ezzel a lehetőséggel az alkalmazott teljes LEP jogot kap (az összes osztály esetében kezelheti a Lázár Ervin Programot).

Osztályfőnökök és -helyettesek

Az osztályfőnökök alapértelmezetten kezelhetik a Lázár Ervin Programot, kizárólag a saját osztályukra vonatkozóan. Az osztályfőnök jogosultságot az adminisztrációs modulban lehetséges beállítani az osztályok adatlapján (Nyilvántartás menüpont - > Osztályok menüelem). Abban az esetben, ha egy pedagógus az osztályok adatlapján osztályfőnöknek vagy osztályfőnök helyettesnek van beállítva, automatikusan tudja kezelni a Lázár Ervin Programot a saját osztályára vonatkozóan.

Lázár Ervin Program a KRÉTA rendszerben

Lázár Ervin Program jogosultsággal rendelkező felhasználók számára a modul az „e-Napló” menüpont „Lázár Ervin Program” elemre kattintva érhető el.

Kattintást követően megjelennek az érintett előadások: Adminisztrátor és LEP jogú felhasználó számára minden előadás, Osztályfőnök számára kizárólag az osztálya számára elérhető előadások. Egységes felület lévén minden felhasználó ugyanazt a felületet látja, kizárólag a jogosultságok különbözősége miatti számosságokban tér el az előadások listája. A felületen megjelenő elemek a bal oldali Szűrőpanel (a könnyű szűrés és kereshetőség miatt), valamint az Előadások listája táblázatos nézetben.

A KRÉTA rendszer LEP felülete az előadás időpontja alapján különbözően jelenik meg:

 • Jövőbeni események tekintetében jelentkezéseket, illetve lemondásokat lehet megtenni a rendszerben
 • Múltbeli események tekintetében a jelentkezések alapján „Naplózni” lehet az esemény

Jelentkeztetés az előadásokra

Az előadás sorok elején található "lenyitó nyíl" nyomógombbal lehet megtekinteni az eddig jelentkeztetett diákokat, valamint lehetőség van új diákok rögzítésére is. Abban az esetben, ha a bal oldali Osztály listából kiválasztottunk egy osztályt, a kapcsolódó diákok azonnal a jobb oldali Tanuló panelbe kerülnek. Ekkor a jelentkeztetés még nem történt meg, kizárólag a jelentkezők kiválasztására került sor. A diákok rögzítése mellett meg kell adnunk, hogy pontosan hány kísérő fog menni a diákokkal az előadásra. A kísérők száma nem az adott osztály kísérőit jelenti, hanem az egész intézményből ellátogató kísérők összlétszámát jelenti.

Abban az esetben, ha befejeztük a jelentkezők kiválasztását, illetve a kísérők számának megadását, a „Mentés” gombbal lehet elküldeni a jelentkezési igényeket az eseményre.


Note
iconfalse
titlePélda

Abban az esetben, ha adminisztrátorként jelentkeztetünk osztályokat egy eseményre, akkor ki kell választanunk a kívánt osztályokat. A kívánt osztályok mellett rögzítenünk kell az adott előadásra kísérőként megjelenő tanárok összlétszámát. Abban az esetben, ha ezt követően egy osztályfőnök még szeretné a saját osztályát többletként regisztrálni az előadáshoz, ezt megteheti. A kísérő összlétszámhoz azonban az ő általa delegált kísérőket hozzá kell adnia a korábban rögzített számossághoz (A kísérők összlétszáma az egész intézményre vonatkozik, nem az adott osztályra!) A tanulók jelentkezése, illetve a kísérők számosságának változtatása azonnali változással jár a férőhelyek számára vonatkozóan.


Jelentkezés visszamondása

Mentett jelentkezést követően lehetőség van bizonyos diákok jelentkezésének lemondására. Ha tudomásunk szerint egy diák nem tud elmenni az előadásra (betegség, egyéb elfoglaltság), kérjük minden esetben töröljék a jelentkezését, ugyanis az események férőhelyei központilag vannak kezelve. Minden jelentkezett tanuló és kísérő helyet foglal az előadás férőhelyéből.

Részvétel adminisztrálása

A LEP program megvalósulását követően a részvételt is adminisztrálni szükséges a modulban. Ez az adminisztrálás mutatja meg az intézménynek, hogy kik vettek részt, a programszervezőnek pedig, hogy pontosan hány fő vett részt az adott eseményen. A „Jelenlét mentés” gomb megnyomását követően a rendszer naplózza az adott eseményt. Ezt követően a diák adatlapján, illetve az Elektronikus Ellenőrző modulban is megjelenik, hogy az adott diák pontosan mely előadásokon vett részt A jelenlétek mentését követően az intézményi felhasználónak nincs teendője a modul tekintetében.

Jelenléti ív

Az esemény részleteit megnyitva érhető el a "Jelenléti ív" letöltési lehetőség is, valamint tekinthető meg a Gondviselői engedélyezés állapota.

A Gondviselői engedélyezés állapota a jelenléti íven is megjelenik.

Nem KRÉTA rendszert használó köznevelési intézmények speciális KRÉTA rendszere

Tekintettel, hogy a Lázár Ervin Program az egész magyarországi köznevelésre vonatkozik, elkészítésre kerültek a nem állami fenntartók számára egyedi KRÉTA rendszerek. Ezen rendszerek nem tartalmazzák a KRÉTA rendszer moduljait, kizárólag a Lázár Ervin Program modul kezeléséhez szükséges funkciókat: (az egyes funkciókról bővebben a megnevezésekre kattintva érhető el Tudásbázis aloldal)

A KRÉTA rendszerekben rögzített jelentkezésekről, személyes adatokról a Tankerületi Központ semmilyen adatot nem lát a rendszerben. A Tankerületi Központok a jelentkezéseket, férőhelyeket, illetve magukat az előadásokat és szervezésüket kezelik. Az előadásokra leadott jelentkezésekkel kapcsolatban kizárólag számossági adatokat látnak a Tankerületi Központi modulban.

...