Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A funkcióval beállítható, hogy mely csoporttípusok számítsanak tanórai célú csoportoknak illetve hogy a csoportok órái hány percesek a rendszerben.

A tanórai célú csoportok tulajdonságai, hogy

  • a tanulók mulasztásai ezeken a foglalkozásokon a 250 órás keretbe beszámítanak
  • a tanórák a pedagógusok számára a kötelező órakeretbe tartoznak
  • a tanórák a finanszírozott órakeretbe számítanak

A gomb megnyomását követően felugró ablakban van lehetőségünk a rendszer alapbeállításait módosítani.

Az "Iskolai csoport (tanórai célú)" kivételével minden csoporttípus az intézményi igényeknek megfelelően beállítható.

Alapbeállításként a fenntartó kérésére a "Hittan csoport" kivételével minden olyan csoport, aminek szabadon beállítható ezen tulajdonság, "NEM" állapotba van kapcsolva.


Tanórai célú csoportok beállítása

A videóban megtekinthetjük a tanórai célú csoportok beállításának lehetőségeit.

  • No labels