Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2024. 02. 23-tól elérhetővé vált az intézményi adminisztrátorok számára a Tevékenyégek listája menüpont, mely a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) rendszerben azon esetek felderítésére szolgál, mellyel kiszűrhetők az illetéktelen belépők által végzett tevékenységek.

A felület az Adminisztrációs rendszer / e-Napló csempe / E-NAPLÓ oszlop utolsó elemeként a 'Tevékenységek listája' menüpontpontban érhető el.

A menüpontra kattintva egy lista jelenik meg, mely az alábbi elemeket tartalmazza: 

Dátum: Rögzítés napja, Név: Pedagógus nev, Születési idő: Pedagógus születési dátum, Típus: Az anomália típusa, Számosság: Az anomália számossága, Státusz: Az adott esemény státusza lehet „elfogadott”, vagy „figyelmeztetés”.


Szűrés a listában

A bal oldalon található szűrő segítségével lehet konkrét adatokra szűrni, melyek az alábbiak lehetnek:

  • Esemény dátuma
  • Pedagógus neve
  • Típus
  • Esemény számossága
  • Elfogadott események elrejtése (az alapértelmezetten bekapcsolt jelölőnégyzet segítségével az elfogadott események elrejtése, illetve megjelenítése lehetséges)


Listaelemek kijelölése

A sorok elején található jelölőnégyzet segítségével lehetőség van egyszerre több sor, vagy a lista tetején lévő jelölővel az összes sor kijelölésére. A Tevékenységek listája menüpontban akár egy, akár több sor kerül kijelölésre, a lista feletti funkciógombokkal a kijelölt sor(ok) státusza módosítható.

Funkciók

A 'Kijelöltek elfogadása' gomb segítségével lehet a kijelölt tevékenység(ek) státuszát elfogadottra állítani.

A 'Kijelölt elfogadások visszavonása' gomb segítségével lehet a kijelölt tevékenység(ek) státuszát visszaállítani figyelmeztetés típusra. A lista elemeiből törölni nem lehet.

Több sor kijelölésekor csak azonos státuszú események módosítására van lehetőség. Abban az esetben, ha többes kijelölésnél „elfogadott” és „figyelmeztetés” státuszú események is kijelölésre kerültek, akkor a 'Kijelöltek elfogadása' vagy a 'Kijelölt elfogadások visszavonása' gombra kattintáskor figyelmeztető ablak jelenik meg. 

Az 'EXPORT' nyomógomb segítségével van lehetőség a listán szereplő adatok exportálására az alábbi két letőség szerint:

'Figyelmeztetések exportálása':A listában szereplő, még „figyelmeztetés” státuszban lévő események kerülnek csak exportálására.

'Teljes exportálás': A listában szereplő minden tevékenység exportálására szolgáló funkció.

Az adminisztrációs rendszer / e-Napló menüpontjában a különböző elérhető listákban, szűrések segítségével ellenőrizhetőek a tevékenységek listájában jelzett adatok. Pl. naplózási tevékenységek a Naplóellenőrzés menüpontban, stb.

  • No labels