Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nemzetiségi dokumentumokkal kapcsolatos bővebb információk

A KRÉTA rendszer e-Napló moduljában is van lehetőség az Osztályfőnökök számára megadni a jogosultságot az osztályukba járó tanulók Záradékainak szerkesztésére, melynek menete a következő:

1.

 Admin záradéklista szerkesztés

Admin Záradéklista karbantartás

Az admin felület Nyilvántartások / Adatszótárak menüpontban érhető el az adminisztrátorok számára a Záradékok listája (Be/kisorolás okok néven).

Az intézmény Pedagógiai Programjában szereplők szerint módosíthatók/felvehetők a záradékok, beállítható megjelenítési sorszámuk, valamint a láthatóságuk is szabályozható a pipára való kattintással.

2.

 Admin engedélyadás a Testreszabás menüpontban

Az Adminisztrációs felület Nyilvántartások / Testreszabás menüponton belül, a Tanulói adatok kezelése szekcióban található Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait, Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók évközi záradékát és Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók ki- vagy átsorolási záradékát beállítások kapcsolóit "Igen" állásra kell kapcsolni.

3.

 Osztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói listában a megfelelő tanuló kiválasztása

lista megnyitása

Az admin engedélyek megadását követően a tanulók nevének sorában megjelennek a kis "ceruza" ikonok, mely segítségével nem csak megtekinteni, de a tanulók adatait módosítani is tudják az osztályfőnökök.


  

4.

 Tanulói adatok szerkesztésének megkezdése

A Tanulót szerkesztő nézetben megnyitva kiválaszthatóvá válik a Záradékok adatfül, ahol elérhetőek az admin rendszerben felvitt előzetes Záradékminták.

5.

 Záradék(ok) kiválasztása, esetleges módosítása

A legördíthető menüből kiválasztható a Tanuló számára rögzítendő Évközi és Ki vagy átsorolási Záradék(ok) szöveg(e).

Minden egyes használni kívánt elemre rákattintva átkerül az alsó, szerkesztő mezőbe, ahol értelemszerűen módosítás is szükséges lehet.

6. 

 Záradékok mentését követően akár csak megtekintő nézetben a mentett adatok ellenőrizhetőek, azonban már csak az adminisztrátori felületen módosíthatóak

megtekintés/ellenőrzés

7. 

 Dokumentumgenerálás

A generált dokumentumokban megjelenik a rögzített Záradék(ok) szöveg(e) a Tanuló tanévre vonatkozó Végzáradékától elkülönítve.

Osztálynapló:

Törzslap: