Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az Osztályfőnöknek ezen a felületen van lehetősége áttekintenie az osztályába járó tanulók adatait.

Amennyiben több osztály osztályfőnöke is, akkor a bal oldali Szűrés felületen kell kiválasztani a kezelni kívánt osztályt, majd a Keresés gomb megnyomásával listázni annak tagjait.

Lista sorba rendezése

A listában gyorsan úgy tud keresni, ellenőrizni - ha nem a jelenlegi rendezettséggel szeretné a táblázatot megtekinteni -, hogy az oszlopnevek mellett látható, kis nyíllal jelölt rendezési feltételt egy kattintással megfordítja, vagy 2 kattintással kiveszi a sorba rendezési funkciót, és a kívánt oszlopfejlécre kattintva azt pedig sorba rendezetté teszi.

Egymást követő rendezettségi sorrendek beállítására is van lehetőség (pl. először az első oszlop szerint rendez, majd az abban azonos adatsorokat a második oszlop szerint rendezi).

A táblázatban az egyes sorokban láthatjuk az alábbi adatokat:

 • a tanuló neve, 
 • a tanuló anyja neve,
 • a tanuló születési helye,
 • a tanuló születési ideje,
 • a tanuló oktatási azonosító száma,
 • a tanuló tankötelezettségének jellege (Tankötelezett e a tanuló: igen / nem), 
 • Osztály
 • a tanulóra érvényes tanterv megnevezése.

A tanuló nevére való kattintással, vagy a sor végén található nagyító ikonnal lehet az adott Tanuló részletes adatait megtekinteni.

Tanulói adatok

Az osztályfőnök által elérhető tanulói adatokat lehet ezen a felületen lekérni.

Az osztályfőnöknek módosítási lehetősége alapbeállításként nincs, arra a Kréta rendszer iskolai Adminisztrátorának/ainak van csak jogosultsága.

A tanulói adatok kezelésével és azok megjelenítésével kapcsolatban az alábbi funkciók és felületek érhetőek el, megtekintési funkcióval.

A tanuló fogalma és funkciója

A nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, vagy állt személy.

Tanévek kezelése

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy a tanulók létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztotta! 

 További információk a tanévek kezeléséről

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A menüsor fölött található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatók a rendszerünkben már lezárt korábbi tanévek, illetve itt találjuk meg nyári időszakban a következő tanév előkészítési felületét is. 

Bármelyik tanévet kiválasztva a rendszer minden menüpontjában a kiválasztott tanév adatai lesznek találhatók.

Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és a következő tanévet, a következő tanévben a KRÉTA rendszer fejlécének a színe eltér az aktuális tanévi színtől.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor NE! egy böngésző külön lapfülein használjanak több KRÉTA belépést!

Javasoljuk, hogy két különböző böngészőprogramot használjon!

Fontos tudni, hogy a beállítások módosítása mindig csak azt a tanévet érinti, amely ki van választva.

Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 


Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

Több jogviszony esetén egy-egy tanuló többször is megjelenhet a Nyilvántartás/Tanulói névsorban!

A "Minden" Ellátott köznevelés feladat típus szűrő használatával az Összetett intézményben minden egyes osztályba tartozását megjeleníti a rendszer azonos tanulónak, így a felületen több sorban is megjelenhet. Az egyes Tanulói adatlapokat megnyitva elérhetőek közös adatokat tartalmazó felületek, mint például a Tanulók Alapadatai, Gondviselői, melyek minden Tanulói sorban módosíthatóak, és a többi sorban is ezzel változnak, illetve olyan felületek is, amik az egyes Tanulói sorokban csak külön-külön módosíthatóak, például az egyes Tanügyi adatok.

A tanulók adatai

A KRÉTA rendszer a tanulók esetében az alábbi adatokat kezeli:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
ALAPADATOK

Oktatási azonosító

A gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.

KÖTELEZŐ

Ez egy 7-tel kezdődő 11 jegyű szám, mely megtalálható a diákigazolványon azonosító szám megnevezéssel.

Neme

A tanuló nemét meg tudjuk adni a gombok egyikére kattintva.

KÖTELEZŐ


A tanuló természetes neme a személyigazolványa vagy egyéb azonosító okmánya alapján.

ElőtagMegadhatjuk a tanuló nevének előtagját.A név előtagja lehet például: ifj,. dr., prof., özv., id. stb.

Tanuló családi neveA tanuló vezetékneve.

KÖTELEZŐ


A tanuló személyigazolványában vagy egyéb azonosító okmányában szereplő vezetéknév vagy ún. családi név.

Tanuló utóneveA tanuló keresztneve/keresztnevei.

KÖTELEZŐ


A tanuló személyigazolványában vagy egyéb azonosító okmányban szereplő keresztnév vagy ún. utónév.

Születési családi neveA tanuló születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.

KÖTELEZŐ


A tanuló születési anyakönyvi kivonat szerinti vezetékneve vagy ún. családi neve.

Születési utóneveA tanuló születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.

KÖTELEZŐ


A tanuló születési anyakönyvi kivonat szerinti keresztneve(i) vagy ún. utóneve(i).

Anyja születési családi neveA tanuló anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.

KÖTELEZŐ


A tanuló anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve.

Anyja születési utóneveA tanuló anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.

KÖTELEZŐ


A tanuló anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve.

Születési helyA tanuló születési helyének helységneve.

KÖTELEZŐ


A tanuló születési helyének helységneve a személyigazolványa vagy egyéb azonosító okmánya alapján.

Születési idő

A tanuló születési dátuma, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.

KÖTELEZŐ


A tanuló születési dátuma a személyigazolványa vagy egyéb azonosító okmánya alapján.

Állampolgárság

A tanuló állampolgárságát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ

MagyarA tanuló állampolgársága a személyigazolványa vagy egyéb azonosító okmánya alapján. Többes állampolgárság esetén a további állampolgárságot külön mezőben kell kiválasztani.

Anyanyelv

A tanuló anyanyelvét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ

MagyarAz a nyelv, amelyet a tanuló gyermekkorában a szüleitől vagy a környezetétől elsajátított, és amelyet a mindennapi élete során természetes módon, külön fordítás nélkül képes használni.

Állampolgárság 2

Ha a tanuló kettős állampolgár, a másik állampolgárságot kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.A tanuló második állampolgársága a személyigazolványa vagy egyéb azonosító okmánya alapján.

Születési ország

A tanuló születési helyének országát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ

MagyarországA tanuló születési anyakönyvi kivonatát kiállító ország megnevezése.

MegjegyzésSzámunkra fontos, a tanulóval kapcsolatos adatot rögzíthetünk.

Egyéb a tanuló alapadataival kapcsolatos számunkra fontos adat (pl. a tanuló névváltoztatása folyamatban van). A megjegyzés mező tartalma csak az elektronikus felületen látható, a dokumentumokban ennek a mezőnek a tartalma nem jelenik meg.
ELÉRHETŐSÉGEKOrszág

A tanuló címéhez az országot ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


A címhez tartozó ország megnevezése.

Cím típusa

A rögzítésre kerülő cím típusát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


Meghatározza a rögzítésre kerülő cím típusát. Ennek segítségével különböztethetjük meg egymástól a rögzített címeket (pl. állandó lakcím, ideiglenes lakcím, tartózkodási hely, stb.)

Irányítószám

A tanuló címének postai irányítószámát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


Általában numerikus, esetleg olyan alfanumerikus (betűket és számokat is használó) kód, amely egy adott országban helymeghatározást tesz lehetővé településekre, városrészekre vonatkozólag.

Helység név

A tanuló címének helységnevét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


Földrajzi elnevezése annak a lakott településnek, helynek, amelyet a címhez rögzítünk.

Közterület névA tanulóhoz tartozó cím közterületének teljes neve.

KÖTELEZŐ


Tulajdonneve annak a közterületnek, ami a tanuló címéhez tartozik.

Közterület jellege

A tanulóhoz tartozó cím közterületének jellegét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ

utcaJellege annak a közterületnek, ami a tanuló címéhez tartozik. (pl. út, utca, tér, köz, stb).

HázszámA tanuló címének házszáma.

KÖTELEZŐ


Épület, épületrész sorszáma, egyedi azonosító jele, ami a tanuló címéhez tartozik.

EmeletMegadhatjuk a tanuló címének emelet számát.

Többszintes épület, épületrész szintazonosító jele, ami a tanuló címéhez tartozik.

AjtóMegadhatjuk a tanuló címének ajtó számát.

Lakrészbe ki- és bejárásra szolgáló nyílászárónak az azonosító jele, ami a tanuló címéhez tartozik.

Email címMegadhatjuk a tanuló email címét.

A tanuló elektronikus üzeneteit tartalmazó fiók címe.

Alapértelmezett

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a rögzítésre kerülő email cím az elsődleges.

Email típus

Az email típusát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.Az email típusa, ami lehet Na (nem meghatározott), hivatalos vagy magán.

TelefonszámMegadhatjuk a tanuló telefonszámát.

A tanuló szóbeli kommunikációra történő elérhetősége.

Alapértelmezett

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a rögzítésre kerülő telefonszám az elsődleges.

Telefon típus

A telefon típusát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.A telefonszámhoz tartozó telefon típusa. (pl.: ismeretlen, vezetékes, mobil, munkahelyi, fax)
GONDVISELŐGondviselő neveA gondviselő családi és utóneve

KÖTELEZŐ


Hivatalos iratokban mindkét szülőt helyettesítő személy a gondviselő.

Rokonsági fok

A gondviselő rokonsági fokát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


A rokonságba azok tartoznak bele, akiket különböző feltételek megléte esetén rokonnak minősítünk (pl. édesanya, édesapa, szülő, testvér, de lehet pl. gyám, nevelőszülő is).

Törvényes képviselő

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be a gondviselőről, hogy a tanuló törvényes képviselője.

FelhasználónévMegadhatjuk a gondviselő belépéshez szükséges felhasználónevét.

A gondviselő felhasználóneve az a kódsorozat, amely a program használatához feljogosítja a gondviselőt.

JelszóMegadhatjuk a gondviselő belépéshez szükséges jelszavát.

A gondviselő jelszava az a kódsorozat, amely a programba történő belépéshez jogosultságot biztosít a gondviselő számára.

Ismételt jelszóA gondviselő belépéshez szükséges ismételt jelszava.

A gondviselő ismételt jelszava ugyanaz a kódsorozat, amely a programba történő belépéshez jogosultságot biztosít a gondviselő számára.

Automatikus email értesítés

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, az automatikus email értesítést a belépési adatok megváltozásáról.A jelölőnégyzet bejelölésekor, a rendszer automatikus üzenetet küld a gondviselőnél rögzített email címre a belépési adatok megváltozásáról.


Elérhetősége megegyezik a tanulóéval

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a gondviselő elérhetősége megegyezik a tanulóéval vagy sem.A gondviselővel történő kapcsolatteremtés módja azonos-e a tanulóval történő kapcsolatteremtés módjával vagy sem.

Tanuló telefon elérhetőségek

A telefonszám rögzítéséhez a tanuló telefonszámát választhatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Tanuló email elérhetőségek

Az email cím rögzítéséhez a tanuló email címét választhatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

TelefonszámMegadhatjuk a gondviselő telefonos elérhetőségét.E-mail címMegadhatjuk a gondviselő emailes elérhetőségét.


IGAZOLVÁNYOKIgazolvány számaMegadhatjuk a tanuló azon igazolványának számát, melyet az igazolvány típusánál kiválasztunk.

Közigazgatási szerv által kiállított azonosításra alkalmas papíralapú, műanyag vagy elektronikus okirat száma.

Igazolvány típus

A tanuló igazolványának típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.


Személyi igazolvány, diákigazolványKözigazgatási szerv által kiállított azonosításra alkalmas papíralapú, műanyag vagy elektronikus okirat típusa.

Diákigazolvány szám

Megadhatjuk a tanuló diákigazolványának számát, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.A tanuló diákigazolványának száma egy 10 jegyű szám, mely a diákigazolvány kártyaszáma.

Diákigazolvány kelte

Megadhatjuk a tanuló diákigazolványának keltét az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.A tanulói diákigazolvány létrejöttének naptári dátuma.

TAJ szám

Megadhatjuk a tanuló társadalombiztosítási azonosító jelét, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.A tanuló társadalombiztosítási azonosító jele egy 9 jegyű szám, mely megtalálható a hatósági bizonyítványon.

Adószám (adóazonosító jel)

Megadhatjuk a tanuló adóazonosító jelét, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.A tanuló adóazonosító jele egy 10 jegyű szám, mely megtalálható az adóigazolványon.

Bankszámlaszám

Megadhatjuk a tanuló bankszámlájának számát, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban.A tanuló bankszámlájának száma egy 3*8 jegyű szám.
TANÜGYTanterv

A tantervet ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvitt tantervek jelennek meg.

Napló sorszám

A gyermek, tanuló naplóbeli sorszáma. Megadhatjuk az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.Numerikus érték, amely megmutatja, hogy a tanulót hányadikként jegyezték be és tartják nyilván a naplóban.

TörzslapszámAz egyéni törzslap sorszáma.

Azonosító, amely a tanuló egyedi törzslapját azonosítja.

Beírási napló sorszámaA gyermek, tanuló beírási naplóbeli sorszáma.

Azonosító, amely a tanuló beírási naplóban elfoglalt helyét azonosítja.

Felvétel tanéve

Ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából, hogy melyik tanévre vettük fel a tanulót.

KÖTELEZŐ


Az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől kezdődő azon tanítási év azonosítója, amelyben a tanulót regisztrálták a képzési intézmény KRÉTA rendszerében. Óvodai felvétel esetén a gyermeket nevelési évre vesszük fel.

Szakmacsoport

A szakképesítések szakmacsoportját kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

SZAKKÉPZÉS

Na

Egy képzési terület, amelybe a hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkező szakmák tartoznak. Hatályos rendeletek alapján az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza.


Ágazat

A szakképesítések szakközépiskolai ágazat szerinti besorolását kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

SZAKKÉPZÉS

Na

A szakképesítések statisztikai besorolása. Hatályos rendeletek alapján az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza.


Szakképesítés

A szakképesítéseket/szakképesítés-ráépüléseket kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

SZAKKÉPZÉS

Na

Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesítő jogosultság. Hatályos rendeletek alapján az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza.


Részszakképesítés

A részszakképesítéseket kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

SZAKKÉPZÉS

Na

Legalább egy munkakör ellátására képesítő jogosultság. Hatályos rendeletek alapján az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza.


Technikusi évfolyam

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az évfolyam technikusi vagy sem.

SZAKKÉPZÉS


Érettségi vizsgára épülő szakmai képzésben részesülő tanuló évfolyamának ún. technikusi jelzője.

Gyakorlati szintvizsgák átlaga

Megadhatjuk a gyakorlati szintvizsgák átlagát a , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

SZAKKÉPZÉS


Matematikai átlagértéke a tanuló gyakorlati szintvizsgáinak.

Jogviszony kezdete

Meg tudjuk adni a jogviszony kezdetének dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.

KÖTELEZŐ


A tanuló és az iskola között jelentkezés alapján történő felvétellel vagy átvétellel létrejött jogviszony kezdő naptári dátuma.

Jogviszony várható befejezése

Megadhatjuk a jogviszony várható befejezésének dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.A tanuló és az iskola között jelentkezés alapján történő felvétellel vagy átvétellel létrejött jogviszony várható befejezési naptári dátuma.

Jogviszony szüneteltetése

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló jogviszonya szüneteltetve van vagy sem.A tanulói jogviszony szüneteltetésének jelzésére szolgáló jelölés.

Tankötelezettséget teljesítő

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló tankötelezettséget teljesítő vagy sem.A tanuló tankötelezettségének jelzésére szolgáló jelölés.

Tankötelezettség vége

Megadhatjuk a tankötelezettség végének dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.A tanulói tankötelezettségnek befejezési naptári dátuma.

Bejáró

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló bejáró vagy sem.A lakóhelyétől más településen tanulmányait végző tanuló jelölése.

Szakmai gyakorlaton tartózkodik

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló szakmai gyakorlaton tartózkodik vagy sem.

SZAKKÉPZÉS


A szakmai gyakorlaton részt vevő tanuló jelölése.

Egyéni munkarend

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló egyéni munkarendes vagy sem.Az egyéni munkarendi státuszban lévő tanuló jelölése.

Egyéni munkarend oka

Az egyéni munkarend okát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.Az egyéni munkarendi státuszban lévő tanuló státuszának az oka.

Egyéni munkarend kezdete

Megadhatjuk az egyéni munkarend kezdetének dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.A tanuló egyéni munkarendi státuszának kezdő naptári dátuma.

Vendégtanulói jogviszonyát tölti az intézményben

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló vendégtanuló vagy sem.A tanuló vendégtanulói státuszának jelölése.

Tandíjat fizető

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló tandíjat fizető vagy sem.A tanuló tandíjat fizető státuszának jelölése.

Térítési díjat fizető

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló térítési díjat fizető vagy sem.

SZAKKÉPZÉS


A tanuló térítési díjat fizető státuszának jelölése.

Tanulószerződéses

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló tanulószerződéses vagy sem.

SZAKKÉPZÉS


Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető.

Együttműködési megállapodásos

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló együttműködési megállapodásos

Kizárólag iskolai keretek között, tanműhelyben tanuló

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló kizárólag iskolai keretek között, tanműhelyben tanuló

Iskolai sportkörben részt vevő tanuló

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló részt vesz-e az iskolai sportkörben.Annak jelölése, hogy a tanuló iskolai sportkör tagja-e.


A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló évfolyamismétlő vagy sem.Annak jelölése, hogy a tanuló évfolyamismétlő-e.

Szakmai gyakorlatát nem teljesítette intézmény

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló a szakmai gyakorlatát teljesítette vagy sem.

SZAKKÉPZÉS


Annak jelölése, hogy a tanuló teljesítette-e a szakmai gyakorlatát.

9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be a 9. évfolyamos tanulóknak, hogy a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte el vagy sem.Annak jelölése, hogy a 9. évfolyamos tanuló a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte-e el.

Kiemelten tehetséges

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló kiemelten tehetséges vagy sem.Annak jelölése, hogy a tanuló kiemelten tehetséges-e.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesül

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesül vagy sem.Annak jelölése, hogy a tanuló Szabóky Adolf Ösztöndíjban részesül-e.

Nyelvi előkészítő

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló nyelvi előkészítő évfolyamos vagy sem.Annak jelölése, hogy a tanuló nyelvi előkészítő évfolyamos-e.

Két tanítási nyelvű

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló két tanítási nyelvű képzésben vesz részt vagy sem.Annak jelölése, hogy a tanuló két tanítási nyelvű képzésben vesz-e részt.

Nemzetiségi oktatás

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló nemzetiségi oktatásban vesz részt vagy sem.Annak jelölése, hogy a tanuló nemzetiségi oktatásban vesz-e részt.

Sport osztály

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló sport osztályban tanul vagy sem.Annak jelölése, hogy a tanuló sport osztályban tanul-e.

Arany János Tehetséggondozó Program

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) keretében tanul vagy sem.Annak jelölése, hogy a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) keretében tanul-e.

SZKTV

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló SZKTV-n részt vett vagy sem.

SZAKKÉPZÉS


Szakma Kiváló Tanulója Verseny-en történő tanulói részvétel jelölése.


SZÉTV

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló SZÉTV-n részt vett vagy sem.

SZAKKÉPZÉS


Szakmacsoportos Szakmai-előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenye-en történő tanulói részvétel jelölése.


OSZTV

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló OSZTV-n részt vett vagy sem.

SZAKKÉPZÉS


Országos Szakmai Tanulmányi Verseny-en történő tanulói részvétel jelölése.


Jogviszony szünetelése

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló jogviszony szünetelő-e.

A jelölőnégyzet pipálása után a +ÚJ funkciógomb aktívvá válik (kék háttérszínű lesz). Erre kattintva a felugró ablakban tudjuk rögzíteni a Jogviszony szünetelésének kezdete * és a Jogviszony szünetelésének vége * dátumokat a ikon segítségével.Annak jelölése, hogy a tanuló szünetelteti-e a jogviszonyát.
BELÉPÉSI ADATOKFelhasználónévMegadhatjuk a tanuló belépéshez szükséges felhasználónevét.JelszóMegadhatjuk a tanuló belépéshez szükséges jelszavát.Ismételt jelszóA tanuló belépéshez szükséges ismételt jelszava.


SZOCIÁLISIngyenes tankönyvellátás

Az ingyenes tankönyvellátás módját kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Szociális ösztöndíj

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló szociális ösztöndíjban részesül vagy sem.

Kollégiumi ellátásban részesülő

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló kollégiumi ellátásban részesül vagy sem.

Étkezési kedvezmény

Az étkezési kedvezményt kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Intézeti, állami nevelt

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló intézeti, állami nevelt vagy sem.

Hátrányos helyzet

A hátrányos helyzet fajtáját kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

Veszélyeztetett

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló veszélyeztetett vagy sem.

Tartós gyógykezelés okmányszámaMegadhatjuk a tanuló tartós gyógykezelésénekBeilleszkedési nehézség

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló beilleszkedési nehézséggel küzd vagy sem.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményMegadhatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.Menekült, oltalmazott, menedékes

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló menekült, oltalmazott, menedékes vagy sem.

3 vagy több gyermek igazolás okmányszámaMegadhatjuk a 3 vagy több gyermek igazolás okmányszámát.Szakképesítésének száma

Megadhatjuk a tanuló szakképesítéseinek a  számát a , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

SZAKKÉPZÉS
Tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező eltartott

Megadhatjuk a tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező eltartottak számát a , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

Externátusi ellátásban részesített

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló externátusi ellátásban részesített vagy sem.

Napköziotthoni ellátásban részesül

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló napköziotthoni ellátásban részesül vagy sem.
SNI/BTMNSajátos nevelési igényű

A sajátos nevelési igény tanulói jellemzői akkor tölthetők ki,
ha a 'Sajátos nevelési igényű' adat jelölőnégyzetére kattintunk:Jelenleg csak a tulajdonság jelölését kell megtenni, vagyis a rendszerben a tanulók adatainál az SNI felületen be kell pipálni, hogy a tanuló SNI-s, és be kell írni, hogy milyen súlyozással kell figyelembe venni a létszámban.

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség tanulói jellemzői akkor tölthetők ki,
ha a 'Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő' adat jelölőnégyzetére kattintunk:Jelenleg csak a tulajdonság jelölését kell megtenni, vagyis a rendszerben a tanulók adatainál a BTMN felületén csupán be kell piálni, hogy a tanuló BTMN-es.
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATKezdete

Megadhatjuk a közösségi szolgálat végzésének dátumát (egynapos tevékenység esetén), vagy több napon át tartó feladat esetén, ennek kezdő dátumát az ikonra kattintva.

KÖTELEZŐ

Aktuális dátum

Vége

Megadhatjuk a közösségi szolgálat befejezésének dátumát, több napon át tartó feladat esetén, az ikonra kattintva.

Óraszám

Megadhatjuk a közösségi szolgálat időtartamát a , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.

KÖTELEZŐ
MegjegyzésMegadhatunk a közösségi szolgálathoz kapcsolódó megjegyzést.


FELMENTÉSEKTantárgy

A felmentés tantárgyát adhatjuk meg a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ
Tanóra látogatása alóli felmentés

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló fel van-e mentve a megadott tantárgy tanóráinak látogatása alól vagy sem.

Értékelés alóli felmentés

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló fel van-e mentve a megadott tantárgy értékelése alól vagy sem.

Szövegesen értékelhető

jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló értékelhető-e szövegesen a megadott tantárgyból vagy sem.

Felmentés okaA felmentés okát adhatjuk meg a szövegdobozban.

KÖTELEZŐ
Kezdete

Megadhatjuk a felmentés kezdő dátumát az ikonra kattintva.

Vége

Megadhatjuk a felmentés befejező dátumát az ikonra kattintva.
ZÁRADÉKOKZáradék adatszótár

A +ÚJ funkciógombra kattintva a megjelenő panelen a záradék az adatszótárból is kiválasztható a gombra kattintva.A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'BEÁLLÍTÁSOK' blokkjának 'Adatszótárak' menüpontjában beállított alapértelmezett és egyéni záradékok jelennek meg.

Záradék szövege

A záradék szövege mezőben nemcsak adatszótár elem jeleníthető meg a kiválasztása után, hanem manuálisan is lehet záradékot rögzíteni.

Az adatszótár elemét itt lehet módosítani is, ha szükséges.

KÖTELEZŐ
Ki- vagy átsorolási záradék

jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a záradék típusa ki- vagy átsorolási záradék-e vagy sem. 

Keltezés helyeA záradék keltezésének helye automatikusan az intézményi KRÉTA rendszerből kitöltődik. A megjelenő adat módosítható.

KÖTELEZŐ
Keltezés dátuma 

A záradék keltezésének dátumát a ikonra kattintva szükséges megadni.

KÖTELEZŐ


A záradék keletkezésének naptári dátuma.

Záradék megjelenése

jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a záradék mely dokumentumokban (Törzslap, Bizonyítvány, Napló) jelenjen meg vagy sem. 
Jogviszonyt szüneteltető tanulók adminisztrálása

 • A jogviszonyt szüneteltető tanulók esetében a Nyilvántartás/Tanulók felületen a tanuló adatlapjának Tanügy fülön be kell jelölni a "Jogviszony szüneteltetése" jelölőnégyzetet (ezzel a statisztikai adatokban jeleztük a tanuló jogviszony szüneteltetési adatát)
 • A jogviszonyt szüneteltető tanulókat egy technikai osztályba szükséges átsorolni, így nem szükséges a felmentéseket egyedileg kezelni a tanulónál

Tanulók listája

A tanulókat a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontjával jeleníthetjük meg.

A listában megjelenített adatmezők

A tanulók listájában a 'Név', az 'Anyja neve', a 'Születési hely', a 'Születési idő', az 'Oktatási azonosító', a 'Tankötelezett', az 'Osztály' jelenik meg. A fejlécben ezekre kattintva lehet módosítani a tanulók listájának rendezési sorrendjét!

Új tanuló létrehozása

A KRÉTA rendszerben a tanulók létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új tanuló adatainak megadását!
 3. A tanulók adatait tartalmazó ablakban adjuk meg a tanuló adatait!

 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 5. A mentés után a tanulók listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Kötelező adatok megadása

A tanulók adatainál az 'Oktatási azonosító', a 'Neme', a 'Tanuló családi neve', a 'Tanuló utóneve', a 'Születési családi neve', a 'Születési utóneve', az 'Anyja családi neve', az 'Anyja utóneve', a 'Születési hely', a 'Születési idő', az 'Állampolgárság', az 'Anyanyelv', a 'Születési ország', az 'Irányítószám', a 'Helység név', a 'Közterület név', a 'Közterület jellege', a 'Házszám', a 'Gondviselő neve', a 'Rokonsági fok', a 'Tanterv', a 'Felvétel tanéve', a 'Jogviszony kezdete' kötelezően megadandó adatok.

Tanuló adatainak módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. A tanuló adatait tartalmazó sor jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a tanuló tulajdonságainak módosítását.
 3. A kiválasztott tanuló adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk a tanuló jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a a tanulók listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy tanuló nevet módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát a tanuló korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Több tanuló adatainak együttes módosítása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy több tanuló adatait egyidejűleg is módosíthassuk. Ha több tanuló adatát szeretnénk egyszerre módosítani, akkor a tanulók kijelölése után van erre lehetőségünk. 

Adatok egyidejű módosítása

Az adatok többes módosítása esetén az összes kijelölt tanulók mindegyikének módosításra kerülnek az adatai, ezért kérjük, hogy a többes módosítást mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték ki a megváltozandó elemeket!

Több tanuló adatainak együttes módosítását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. A tanulók listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre  kattintva jelölhetjük ki a módosítandó elemeket!
 3. A módosításhoz kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A kiválasztott tanulók adatait tartalmazó ablakban lehet megváltoztatni a kijelölt elemek tulajdonságait!
 5. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.

 6. A sikeres mentés után a a tanulók listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Tulajdonságok együttes módosíthatósága

A KRÉTA rendszerben nem minden adatot lehet többes módosítással megváltoztatni! A tanulók nevét - egyediségük miatt - soha nem lehet többes módosítással megváltoztatni!

Tanuló törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett tanulók törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetőek. A tanulók törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. A tanulók adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott tanuló törlését!
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az tanuló törölhető-e? 
 6. Abban az esetben ha a tanuló nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak oka, hogy a tanuló miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörtén, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a tanulók listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

Több tanuló egyidejű törlése

Az adatok módosításához hasonlóan a programban lehetőségünk van arra is, hogy több kijelölt elemet egyszerre töröljünk. Több tanuló egyidejű törlése esetén a program minden egyes tanuló esetében külön ellenőrzi, hogy a tanuló törölhető-e a rendszerben. 


Több elem együttes törlése

Az adatok együttes törlése esetén - ha a program egyéb okból nem tiltja valamelyik tanuló törlését - az összes kijelölt tanuló törlésre kerül! Kérjük, hogy több tanuló egyszerre történő törlését mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték ki a törlendő elemeket!


Több tanuló egyidejű törlését az alábbi módon lehet végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. A tanulók listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre kattintva jelölhetjük ki a törlendő elemeket!
 3. A törléshez kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése! A program figyelmeztet, hogy csak azok az elemek kerülnek törlésre, amelyekhez nem tartozik adatbázis kapcsolat!
 5. A sikeres törlés esetén a program üzenetet küld, hogy a kijelöltek közül hány elemet sikerült törölni.
 6. A törlés után a tanulók listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Tanulók adatainak és kapcsolatainak megtekintése

A tanulók adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban olvasási jogosultsággal is megnézhessük a tanulók adatait, valamint a tanulók különböző további kapcsolatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a  'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. A tanulók adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott tanuló adatainak és adatkapcsolatainak megtekintését!
 3. A kijelölt tanuló adatait tartalmazó ablak bal szélén lehet kiválasztani, hogy a tanuló mely adatcsoportjait vagy kapcsolatait szeretnénk megnézni.
 4. Az ablak bezárásához kattintsunk az ablak alján található gombra!
ADATCSOPORT

Alapadatok

Elérhetőségek
Gondviselők
Jogviszony
Tanügy
Szociális
SNI / BTMN
Értékelések
Mulasztások
Igazolások
Felmentések
Osztályai és csoportjai
Előzmények
Órarendi órái
Tanult tantárgyak
Közösségi szolgálat
Záradékok

Juttatások (szakképző intézményeknél)

SZIR beállítások (szakképző intézményeknél)

Tanulók keresése, szűrése

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén láthatók a tanulók keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A gombra kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el a tanulók esetében használható keresési feltételek megadása. A tanulók adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. Ha a felületen nem látható a keresési feltételek beállítását tartalmazó terület, akkor a  gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!
 2. Írjuk be vagy válasszuk ki a szűrési feltételeket! Ha több mezőt is beállítunk, akkor a keresés eredménye azon tanulók adatait fogja tartalmazni, amelyek az összes kiválasztott feltételnek megfelelnek!
 3. A keresési feltételek után megjelenik a  üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a  gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 
 4. A feltételek beállítása után kattintsunk a  gombra!
 5. A listában a beállított szűrési feltételeknek megfelelő tanulók fognak megjelenni.

Bővített gondviselői jogosultság generálása

A Tanulói adatlap Gondviselők fülén a Bővített jogosultság gombra kattintva, a rendszer a csökkentett jogosultságú gondviselőnek bővített jogosultságot állít be és bővített jogosultságú gondviselőnek új belépési adatokat generál. A generált felhasználó jelszó párosokat beállítástól függően letölthetjük PDF-ben és kiküldethetjük az érintettek e-mail címére.  

Tanulók adatainak exportálása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van a tanulók adatainak és adatkapcsolatainak Excel táblázatba történő exportálására. Az exportálás végrehajtásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. A Tanulók adatainak exportálásához kattintsunk a  gombra!
 3. A Tanulók esetében az alábbi adatok exportálására van lehetőség:

 1. Az exportálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik a kiválasztott Excel táblázat!

Belépési azonosítók generálása tanulók részére

A KRÉTA rendszerben lehetőség van belépési azonosítók generálására tanulók részére. A generálás végrehajtásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. A belépési azonosítók generálásához kattintsunk a  gombra!
 3. A belépési azonosítók generálására az alábbi lehetőségeink vannak:

 1. A generálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik a .pdf formátumú dokumentum!

Jelszavak alaphelyzetre állítása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van a jelszavak alaphelyzetre állítására.

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'TANULÓI ADATOK' blokkjának 'Tanulók' menüpontját!
 2. A jelszavak alaphelyzetre állításához kattintsunk a Jelszavak alaphelyzetbe állítása kijelölt tanulók részére gombra!
 3. A generálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik a .pdf formátumú dokumentum!

Gondviselők adatainak kezelése

A Tanulói adatlapokon megnézhetjük a tanuló gondviselőjének adatait ill. az osztályfőnök láthatja, hogy a szülő mikor lépett be utoljára az elektronikus ellenőrzőbe. A belépés csak a WEB alapú (böngészőből) történő belépést regisztrálja, mivel a mobil applikációból történő belépés esetében - a mobil alkalmazások folyamatos működési módjából fakadóan – a belépés dátuma nem értelmezhető. A gondviselők kezelésénél lehetőség van a gondviselők belépési adatainak ill jogosultságának kezelésére is. 

A tanuló tantárgyai

A fülön megtekinthetők a tanulóhoz kapcsolódó tantárgyak. 

A tanuló Órarendi órái

A fülön megtekinthetők a tanuló tanórái, az alábbi adatokkal:

 • órarendi nap heti rendje (itt jelenik meg az esetleges "A" - "B" hét ténye, ha eltérő órarendet alkalmaz az intézmény),
 • a tanóra héten belüli nap megnevezése,
 • a tanóra napon belüli óraszáma,
 • a tanórán mely osztály/csoport tagja a tanuló,
 • a tanóra pedagógusa,
 • a tanóra tantárgyi megnevezése,
 • a tanórához rendelt helyiség megnevezése,
 • a tanóra érvényesség kezdete (mikortól kell erre a tanórára járnia a tanulónak),
 • a tanóra érvényesség vége (meddig kell erre a tanórára járnia a tanulónak).

A tanulói Mulasztások

A fülön megtekinthetők sorba rendezhetően a tanulóhoz a rendszerbe rögzített mulasztások:

 • mulasztásának dátumát,
 • a mulasztás napon belüli óraszámát,
 • a tanuló osztály/csoport megnevezését,
 • a mulasztott óra tantárgyát,
 • a Mulasztás típusát,
 • a késés esetén rögzített időt percben,
 • a mulasztás igazolásának jellegét (igen - igazolt, nem - igazolatlan, üres - igazolandó),
 • az igazolás típusát,
 • az esetlegesen rögzített megjegyzést.

A tanulói Igazolások

A fülön megtekinthetők sorba rendezhetően a tanulóhoz a rendszerben szereplő igazolások:

 • igazolási időszak eleje,
 • igazolási időszak vége,
 • igazolást rögzítő pedagógus,
 • igazolás típusa.

A tanulói Előzmények

A fülön megtekinthetők sorba rendezhetően a tanuló tanulmányi előzményeit:

 • tanév - melyik tanévre vonatkozik az adott adatsor tartalma,
 • osztály/csoport - az adott adatsorban melyik osztály/csoport tagja a tanuló,
 • belépés ideje - az adott adatsorban szereplő dátummal lett az osztály/csoport tagja a tanuló,
 • kilépés ideje - az adott adatsorban szereplő dátummal szűnt meg az osztály/csoport tagsága a tanulónak,
 • záradék - a tanuló osztály/csoport tagsága az itt szereplő záradékra hivatkozással szűnt meg.