Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »


A régi nevén "nyári gyakorlat", ma hivatalosan "összefüggő szakmai gyakorlat"-ként nevezett nyári időszakban történő tanulói gyakorlatok adminisztrálására, nyilvántartására szolgáló csoport.

Összefüggő vagy Sima gyakorlati csoport!

Gyakori hiba, hogy az intézmények nem az "Összefüggő..." hanem a "sima" szakmai gyakorlati csoport típust választják ki a csoport tulajdonságainál, ami azonban a csoporttal elérhető funkciók széles körét befolyásolja!


  • No labels