Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataA tanórák és foglalkozások naplózása az applikációban

Ezen a felületen láthatjuk az aktuális napon már megtartott, megtartandó tanóráinkat és foglalkozásainkat, tájékozódhatunk a számunkra elrendelt helyettesítésekről, és itt naplózhatjuk foglalkozásainkat. 

Mit jelentenek a különböző színű órák? 

Az óra naplózása felületen a tanórák illetve foglalkozások a webes felülethez hasonlóan háromféle színnel jelennek meg: 

 • zöld: könyvelt óra (vagy napirendi foglalkozás)
 • piros: könyvelendő óra (vagy napirendi foglalkozás)
 • szürke: inaktív óra (másik pedagógusnak kell könyvelni, vagy csak az elkövetkező napokban lesz megtartva)
 • mindhárom szín esetén leheséges plusz információs sávban megjelenő üzenetben látható, hogy az adott órán minket helyettesít e valaki (Helyettesítő), vagy nekünk kell más helyett foglalkozást tartanunk (Helyettesített)


Hogyan lehet dátumot választani az alkalmazásban

A vízszintesen mozgatható dátumválasztó segítségével az aktuális, az előző vagy a következő hét napjaira navigálhatunk, egyszerűen csak jobbra vagy balra kell húzni a dátumválasztón. A nap kiválasztásához érintsük meg a választott nap dátumát, majd a naplózásához érintsük meg a megfelelő tanórát vagy foglalkozást ábrázoló elemet.

Ha egy napra egyedi tanévrendi nap van beállítva az intézmény KRÉTA rendszerében, az erre vonatkozó információ is megjelenik a napválasztó sáv aA tanórák, helyettesítések és tanórán kívüli foglalkozások színei és ezek jelentései

Az órarendben szereplő, de még be nem írt tanóra.


A naplóban rögzített (naplózott) tanóra.


Kiírt, naplózatlan napirendi foglalkozás

Naplózott napirendi foglalkozás.

Elmaradt tanóra

Naplózásra váró helyettesítésre kiírt tanóra.

Naplózott helyettesítés.

Kiírt, de még nem naplózható tanóra. (a jövőben lévő, még nem naplózható)

Más pedagógusnak kiírt óránk, még nem naplózott helyettesítés.

Naplózás

Miután kiválasztottuk a naplózandó tanórát vagy napirendi foglalkozást, megjelenik a foglalkozás "Naplózás" felülete. Az alábbi felületen beírhatjuk vagy (rögzített tanmenet esetén) a automatikusan megjelenik az adott tanóra témája. A megjelent témát az  gombbal törölhetjük, vagy a  gombbal a teljes, feltöltött tanmenet/óracím listát elérhetjük, és másik sorszámú óra címét is választhatjuk.  A tanmeneteknek a webes felületén keresztül történő feltöltéséről bővebben a Tanmenet lapon olvashat. 


A névsor felett látható, hogy a tanulói csoport milyen létszámú, mennyien vannak jelenlevőnek beállítva, illetve hány tanulónál van mulasztási érték (hiányzás vagy késés) jelölve.

A húzással függőlegesen görgethető felületen jelölhetjük a tanulók jelenlétét, hiányzását illetve késését. Késés esetén a késést percben szükséges megadni, majd menteni azt.

Egy gombnyomásra  az összes tanuló jelenlevőnek állítható, vagy mindenki jelenléte esetén mindenki jelenléte törölhető a megerősítést követően.


A felajánlott beállítástól függetlenül át tudjuk állítani bármelyik tanuló jelenlét/hiányzás állapotát, a megfelelő gomb érintésével. Ha egy diák késett az óráról, akkor érintsük meg a késés gombot és írjuk be megfelelő értéket vagy állítsuk be a késés időtartamát a -  és + gombok segítségével, majd érintsük meg a mentés gombot.

Ha egy tanuló nincs jelen egy órán, de nem is akarjuk beírni hiányzónak, mert más iskolai elfoglaltsága van (pl. korrepetáláson vesz részt a napközi helyett), akkor kattintsunk a JELENLÉT vagy HIÁNYZÁS gombok közül a jelenleg aktívra, így annak megszűnik a kijelölése, és egyik opció sem lesz kiválasztva.

Feljegyzések

Amennyiben a tanulókhoz automatikus feljegyzéseket szeretnék beállítani, érintsük meg a tanóra adatai alatt található "Feljegyzések" feliratot.Ha egy tanuló nem készített házi feladatot, akkor kattintsunk a  ikonra, és a tanóra mentését követő szinkronizáláskor bejegyzés kerül a naplóba és az ellenőrzőbe a  házi feladat hiányról. Ha egy diák nem hozott felszerelést az órára, akkor a  gombra kattintva készíthetünk beírást . Amennyiben egy tanuló nem vett részt a tanórai munkában, mert fel volt mentve alóla (jellemzően testnevelés, úszás óráról), akkor a  ikont választva hozhatunk létre  bejegyzést. Abban az esetben, ha tanórai dicséretben szeretnénk részesíteni egy tanulót, akkor a  gombra kattintva készül  bejegyzés a naplóba és az ellenőrzőbe.

Értékelés

Értékelések rögzítéséhez meg kell érinteni az "Értékelés" feliratot.

Értékelés rögzítése

A felület legfontosabb elemei:

 1. Értékelés módja a  gombbal választó, mellyel az értékelés módját választhatjuk ki intézményünkben engedélyezett lehetőségek közül. (kötelező megadni)
 2. Értékelés témája, ahol megadhatjuk a témát, vagy a beírt szöveget törölhetjük a  gomb segítségével.
 3. Tanulói csoport teljes és már értékelt létszáma.
 4. Alatta kiválaszthatjuk, hogy Osztályzat, Százalékos vagy Szöveges értékelést kívánunk rögzíteni. Alapértelmezés szerint az osztályzattal történő értékelésadásra alkalmas felület jelenik meg, de a feliratok bármelyikét érintve a kiválasztásnak megfelelő értékelés adás lehetősége jelenik meg a tanulók neve alatt, az egyes tanulói adatmezők úgy módosulnak. 
 5. Az egyes tanulók adatmezői, ahol megjelenik, hogy már hány értékeléssel rendelkeznek a tantárgyból, mi a jelenlegi átlaguk, mikor és milyen értékelést kaptak utoljára. , illetve
  1. kiválasztható az érdemjegy, amit rögzíteni szeretnénk, vagy
  2. megadható a százalék érték, amit rögzíteni szeretnénk, vagy
  3. bevihető a szöveges értékelés, amit rögzíteni szeretnénk.
 6.  feliratot érintve az értékelések elmentésre kerülnek. A  érintésével pedig mentés nélkül léphetünk ki az értékelés felületéről.
Osztályzatos értékelés

A tanuló neve alatt megjelenő osztályzatok egyikét megérintve megjelölhetjük az adni kívánt értékelést. Másik értékre történő érintéssel megváltoztathatjuk az érdemjegyet, de újbóli érintéssel le is vehetjük a jelölést mielőtt mentenénk a megjelölt értékeket.

Százalékos értékelés

Az alábbi felületen a tanulók alatt látható beviteli mezőkbe a százalékértékek megadhatóak a számgombok segítségével. 

Szöveges értékelés

A tanulókhoz szöveges értékelés is rögzíthető, amennyiben a tanuló neve alatt található beviteli mezőbe beírjuk a rögzítésre váró szöveget.

Házi feladatok

A "Házi feladatok" felirat érintésével megjelenő felületen van lehetősége a pedagógusnak a leadott órához házi feladatot rögzíteni. A mentés előtt ki kell választanunk egy határidőt, amely nem lehet korábban a holnapi napnál.


Ha minden szükséges adatot felvettünk, akkor érintsük meg a jobb felső sarokban található  feliratot, hogy elmentsük az adatokat. Amennyiben nem szeretnénk naplózni az órát, a  nyíllal kiléphetünk a felületről a megadott információk mentése nélkül. 

Tanóra vagy foglalkozás módosítása

Ha egy naplózott óra vagy foglalkozás adatain változtatni szeretnénk, akkor érintsük meg megfelelő foglalkozás vagy tanóra elemét, és az a felület fog megnyílni, amit az óra naplózásakor elmentettünk. Változtassuk meg a kívánt adatokat, majd érintsük meg a jobb felső sarokban található  feliratot.Tanóra naplózási adatainak törlése

Az Órarend felületen egy mr naplózott vagy elmaradtnak jelölt foglalkozást balra elhúzva, majd a megjelenő gombot megnyomva az adott foglalkozás naplózása visszavonható és a naplózás az elejéről kezdhető.