Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen láthatjuk az aktuális napon már megtartott, megtartandó tanóráinkat és foglalkozásainkat, tájékozódhatunk a számunkra elrendelt helyettesítésekről, és itt naplózhatjuk foglalkozásainkat. 

Adatok frissítése

Az alkalmazás Óra naplózása felületén megjelenő adatok abban az esetben aktuálisak és egyezőek a webes felülettel, ha a legutóbbi szinkronizálás óta nem változtak a kiírt tanórákkal kapcsolatos adatok a KRÉTÁ-ban. Az adatok frissítéséhez internet kapcsolaton keresztül történő szinkronizáció szükséges. Az adatok aktualitásának érdekében érdemes többször is szinkronizálni. A szinkronizálásról kapcsolatosan bővebben.

Az óra naplózása felületen a tanórák illetve foglalkozások a webes felülethez hasonlóan háromféle színnel jelennek meg: 

  • zöld: könyvelt óra (vagy napirendi foglalkozás)
  • piros: könyvelendő óra (vagy napirendi foglalkozás)
  • szürke: inaktív óra (másik pedagógusnak kell könyvelni, vagy csak az elkövetkező napokban lesz megtartva)


A húzással vízszintesen mozgatható dátumválasztó  segítségével az aktuális, az előző és a következő hét napjaira navigálhatunk. A nap kiválasztásához érintsük meg a választott nap dátumát, majd a naplózásához érintsük meg a megfelelő tanórát vagy foglalkozást ábrázoló elemet.

A tanórák, helyettesítések és tanórán kívüli foglalkozások színei

JelölésJelentése

Az órarendben szereplő, de még be nem írt tanóra.

A naplóban rögzített (naplózott) tanóra.

Naplózott tanóra, ami még nincs szinkronizálva.

A szinkronizáláshoz, internetkapcsolat szükséges!

Kiírt, naplózatlan napirendi foglalkozás.

Elmaradt tanóra.

Naplózásra váró helyettesítésre kiírt tanóra.

Naplózott helyettesítés.

Nem naplózható helyettesítés.

(pl.: másnak lett kiírva vagy még nem naplózható)

Más pedagógusnak kiírt naplózott helyettesítés.

Kiírt, még nem naplózható tanóra.


KRÉTA Pedagógus Applikáció - Óra naplózása