Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben lehetőség van a könyvtárostanár tanóráinak kezelésére és rögzítésére is. A könyvtáros pedagógus óráit az alábbiak szerint kell kezelni: 

  1. A könyvtáros pedagógust rögzíteni kell az alkalmazottak közé a megfelelő munkaügyi adatokkal. 
  2. A csoportok közé fel kell venni egy csoportot (pl."könyvtári csoport" néven). A csoportba nem kell tanulókat besorolni, ez tehát egy üres, tanulók nélküli csoport lesz. 
  3. A könyvtáros tanár tantárgyfelosztásába ehhez a csoporthoz rögzítjük az órákat, a tantárgy kiválasztása ilyenkor lehet "egyéb foglalkozás" vagy bármilyen más elnevezésű tantárgy is (pl. "könyvtári óra").
  4. Ezután lehetőség van a könyvtáros pedagógus órarendjébe is rögzíteni az óráit vagy lehetősége van egyénileg is a tantárgyfelosztásából berögzíteni a tanóráit az e-naplóba.
    1.  Megtehető, hogy az adott nap adott órájában, a könyvtári órán részt vevő osztály tanórája mellé felvesznek egy másik órát is (ugyan annak az osztálynak, tetszőleges tantárggyal, de a könyvtáros részére) párhuzamosan.