Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A magyar köznevelésben adott intézménnyel nem tankötelezettséget teljesítő tanulói jogviszonyban lévő, valamint már nem tanköteles korú tanuló kiiratkozásának folyamata. A kiíratás történhet a képzési időszak lezárulta miatt, vagy már azt megelőzően a tanuló döntése alapján.

A kiiratkozást kezdeményezheti a tanuló vagy a gondviselő kérelem benyújtásával és az intézmény is kezdeményezheti fegyelmi vétség miatt illetve 30 órát elérő vagy azt meghaladó tanulói hiányzás miatt.


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen. Ezeket az adatokat csak ellenőrizni szükséges. Amennyiben a személyes adatok eltérnek a tanuló hivatalos okmányaiban rögzített adatoktól, akkor a kiiratkozási kérelem előtt a 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamatot szükséges elvégezni.
  2. A 'Kiiratkozás adatai'-bekezdésnél a 'Kiiratkozás oka'-mező kitöltése legördülő menüből történő kiválasztással kötelező. Amennyiben a felsorolt kiiratkozási okok közül egyik sem felel meg a számunkra, akkor jelöljük meg az 'Egyéb'-kategóriát.
  3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  4. Amennyiben a kérelmünkhöz dokumentumot szeretnénk csatolni, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.
  5. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.


Megszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.


A 'Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Gondviselői/Szülői/Tanulói felület bemutató vidója a Kiiratkozás ügycsoport Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból témában.