Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanulóknak lehetőségük van tanulmányaikat vendégtanulóként végezni. A vendégtanuló a magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő olyan tanuló, aki tanulmányait ideiglenesen vagy csak egyes tantárgyak tekintetében egy másik intézmény tanulójaként folytatja. A kérelem indoka lehet orvosi ajánlás, bizonyos tantárgyak elvégzése olyan iskolában, mellyel az anyaintézmény szerződésben áll (pl. művészeti iskola) vagy indoka lehet a kérelemnek, ha emelt szintű oktatás nincs a saját intézményben, illetve biztonsági megfontolás.

A vendégtanulói jogviszony létrejöttét a tanuló vagy a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával.


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen. Ezeket az adatokat csak ellenőrizni szükséges. Amennyiben a személyes adatok eltérnek a tanuló hivatalos okmányaiban rögzített adatoktól, akkor a kiiratkozási kérelem előtt a 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamatot szükséges elvégezni.
  2. A 'Kérelem benyújtásának oka' adatbeviteli mező tartalmát csak a legördülő menüben kiválasztható elemek egyikének a kiválasztásával lehet kitölteni. 
  3. A 'Vendégtanulói jogviszony kezdete' és a 'Vendégtanulói jogviszony vége' dátumbeviteli mezőket a  - (dátumválasztó)-ikonra kattintva rögzítsük.
  4. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kérelem benyújtási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  5. Amennyiben a kérelmünkhöz dokumentumot szeretnénk csatolni, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.
  6. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.


Megszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.


A 'Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Gondviselői/Szülői/Tanulói felület bemutató vidója a Kiiratkozás ügycsoport Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása témában.