Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a gondviselő kérelmet nyújtson be a tanuló hiányzásának igazgatói engedélyezésére bármilyen okokból (pl. utazás, családi esemény).


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az ügyintézési folyamat menete:

  1. A bejelentkezést követően a táblázatban az ÚJ - státuszú  IEDM - ügytípus azonosítóval megjelenő ügy automatikusan az intézmény vezetőjéhez rendelődik, amennyiben az intézményi beállítások felületen az automatikus ügyintézőhöz rendelés során az intézmény vezetőjét állítottuk be az IEDM-ügyek ügyintézőjeként.
  2. Amennyiben az ügytípus kezelésére jogosultsággal rendelkezünk, de nem az intézmény vezetőjeként kezeljük az ügyet, akkor a sor végén található  - (Magamhoz veszem)-funkciógombbal magunkhoz rendelhetjük az ügyet, majd az ügy sorában - zöld kiemeléssel jelzi a program a kiválasztandó ügyet - az ügyre rákattintva tudjuk azt ügyintézésre megnyitni.
  3. A megnyitást követően a Teendők-listánkban az IEDM-ügyhöz egyetlen feladatelem található (Felelős kijelölése), amely művelet kihagyható a folyamat végig vitele során ha az intézményi beállításokban alapértelmezetten már korábban az IEDM-ügy felelőse beállításra került. A Kész-jelölönégyzet üresen hagyása, de az auto-KRÉTA funkció bekapcsolása esetén pozitív döntéskor a rendszer szintén automatikusan rögzíti a KRÉTA-rendszer napló moduljában az igazolást.  A Teendők-felületen végzett műveleteket követően ne felejtsünk el menteni:

3. A beépített link(ek) igénybevétele az ügyintézési folyamatban segítheti az ügyek gördülékeny és hatékony intézését (a KRÉTA-rendszer napló felületére történő navigálást). A feladatelem elvégzését a feladatsor végén található KÉSZ-jelölönégyzetben történő pipálással jelezhetjük: 


4. Amennyiben az ügyintézéshez dokumentumot szükséges rögzíteni a rendszerben, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük azt meg.

5. Amennyiben a feladat-elemekhez hozzárendelt személyek részére belső üzenetet szeretnénk rögzíteni illetve belső határidőt szeretnénk kijelölni a feladat elvégzésére, akkor ezt a Belső megjegyzések menüpontot kiválasztva tudjuk ezt megtenni:
A Belső megjegyzések a  - gombra kattintva hozhatók létre. A belső megjegyzések lehetnek kommentárok, üzenetek illetve az ügyhöz kapcsolódó egyéb információk, külső felületekre mutató linkek, ábrák, képek.

6. Amennyiben a 3. pontban az ügyintézéshez kialakított Teendők-listánk valamelyik feladat-eleménél hiánypótlásra szeretnénk a gondviselőt / tanulót felszólítani, ezt a Határozatok - menüpont kiválasztásával tehetjük meg kétféle módon:

6.1. Felszólíthatjuk az ügyfelünket hiánypótlásra üzenettel, amely az ügyféloldalon a  - gombra kattintva azonnal megjelenik.6.2. Felszólíthatjuk az ügyfelünket hiánypótlásra határozattal, amely az ügyféloldalon a  - gombra kattintva azonnal megjelenik és letölthető. A határozattal történő felszólítás esetén a rendszerben generált határozat iktatószámmal bekerül a ügyiratok közé. 

7. Az összes teendőnk elvégzését követően vagy átadjuk a határozathozatali döntést az intézményvezetésnek vagy ha magunk vagyunk a határozathozatalban illetékes ügyintéző, akkor a Határozat adatainak megadását (kiválasztását) követően a csak ekkor (kérelem elfogadásakor vagy elutasításakor) megjelenő  - gombra kell kattintanunk. A lezárt ügyintézési folyamat adatai a későbbiekben nem módosíthatók, de a rendszerben rögzített adatok és dokumentumok az adminisztrátorok által megtekinthetők illetve letölthetők.


Figyelem!

Az auto-KRÉTA-funkció bekapcsolt állapota esetén ha az igazolás kezelése a kérelem elfogadásával zárult a Döntés- vagy a Döntés és az ügy lezárása-gombra kattintva, akkor az igazolás a KRÉTA-rendszer napló moduljában automatikusan rögzítésre kerül!


8. A Lezárt-státuszú ügyeink megtekintéséhez az eÜgyintézési-modul Folyamatban lévő ügyek felületén szükséges a Lezárt ügyek is jelenjenek meg-jelölőnégyzet bejelölése:A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Intézményi felület bemutató vidója a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés ügycsoport Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása intézményi oldal témában.