Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a gondviselő kérelmet nyújtson be a tanuló hiányzásának igazolására magánjellegű okokból (általában rövidtávú mulasztás esetén).


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


A benyújtott mulasztás igazolás ügyintézési folyamatának a menete:

  1. A bejelentkezést követően a táblázatban az ÚJ - státuszú TMGI - ügytípus azonosítóval megjelenő ügyet (amennyiben az ügytípus kezelésére jogosultsággal rendelkezünk) a sor végén található  - (Magamhoz veszem)-funkciógombbal magunkhoz rendeljük, majd az ügy sorában - zöld kiemeléssel jelzi a program a kiválasztandó ügyet - az ügyre rákattintva azt ügyintézésre megnyitjuk:
2. Kialakítjuk a Teendők-listánkban a folyamatkezeléshez szükséges elemeket  és az elemekhez hozzárendeljük a felelősöket  (a jelenlegi TMGI-folyamatban osztályfőnökként saját magunkat vagy az osztályfőnök-helyettest, stb. az intézményi folyamatkezelési szabályoknak megfelelően). A Teendők-felületen végzett műveleteket követően ne felejtsünk el menteni:3. A beépített link(ek) igénybevétele az ügyintézési folyamatban segítheti az ügyek gördülékeny és hatékony intézését (pl. a megfelelő KRÉTA-felületre) történő navigálást:

    A linkre történő ráklikkelést követően a program áthelyezi a felhasználót a KRÉTA-napló igazolások kezelése felületére, ahol elvégezhetjük az igazolás rögzítését:


   A feladatelem elvégzését a feladatsor végén található KÉSZ-jelölönégyzetbe történő pipálással jelezzük: 

A Teendők-listánk állapotát a felület jobb alsó sarkában található  - gombbal részteljesítések esetén is mentsük el!

4. Amennyiben az ügyintézéshez dokumentumot szükséges rögzíteni a rendszerben, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg:

5. Amennyiben a feladat-elemekhez hozzárendelt személyek részére belső üzenetet szeretnénk rögzíteni illetve belső határidőt szeretnénk kijelölni a feladat elvégzésére, akkor ezt a Belső megjegyzések menüpontot kiválasztva tehetjük meg:A Belső megjegyzések a  - gombra kattintva hozhatók létre. A belső megjegyzések lehetnek kommentárok, üzenetek illetve az ügyhöz kapcsolódó egyéb információk, külső felületekre mutató linkek, ábrák, képek.

6. Amennyiben a 2. pontban az ügyintézéshez kialakított Teendők-listánk valamelyik feladat-eleménél hiánypótlásra szeretnénk a gondviselőt / tanulót felszólítani, ezt a Határozatok - menüpont kiválasztásával tehetjük meg kétféle módon:

6.1. Felszólíthatjuk az ügyfelünket hiánypótlásra üzenettel, amely az ügyféloldalon a  - gombra kattintva azonnal megjelenik.


6.2. Felszólíthatjuk az ügyfelünket hiánypótlásra határozattal is, amely az ügyféloldalon a  - gombra kattintva szintén azonnal megjelenik és letölthető. A határozattal történő felszólítás esetén a rendszerben generált határozat iktatószámmal bekerül a ügyiratok közé. 

7. Az összes teendőnk elvégzését követően a TMGI-folyamat lezáró határozathozatali szakaszba érkezett és ekkor a Határozat adatainak megadását (kiválasztását) követően a csak ekkor (kérelem elfogadásakor vagy elutasításakor) megjelenő  - gombra kell kattintanunk. A lezárt ügyintézési folyamat adatai a későbbiekben nem módosíthatók, de a rendszerben rögzített adatok és dokumentumok az adminisztrátorok által megtekinthetők illetve letölthetők.

8. A Lezárt-státuszú ügyeink megtekintéséhez az eÜgyintézési-modul Folyamatban lévő ügyek felületén szükséges a Lezárt ügyek is jelenjenek meg-jelölőnégyzet bejelölése:
A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Intézményi felület bemutató vidója a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés ügycsoport Tanulói mulasztás igazolása intézményi oldal témában.