Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Current »

Naplózás

Miután kiválasztottuk a naplózandó tanórát vagy napirendi foglalkozást, megjelenik a foglalkozás "Naplózás" felülete. Az alábbi felületen beírhatjuk vagy (rögzített tanmenet esetén) a  ikon segítségével kiválaszthatjuk a tanóra témáját.  

A tanmenetről, annak webes felületén keresztül történő feltöltéséről bővebben a Tanmenet lapon olvashat.


A húzással függőlegesen görgethető felületen jelölhetjük a tanulók jelenlétét, hiányzását illetve késését. 

A felajánlott beállítástól függetlenül át tudjuk állítani bármelyik tanuló jelenlét/hiányzás állapotát, a megfelelő gomb érintésével. Ha egy diák késett az óráról, akkor érintsük meg a késés gombot és írjuk be megfelelő értéket vagy állítsuk be a késés időtartamát a és gombok segítségével, majd érintsük meg a mentés gombot.

Jelenlét/hiányzás (üres beállítás)

Ha egy tanuló nincs jelen egy órán, de nem is akarjuk beírni hiányzónak, mert más iskolai elfoglaltsága van (pl. korrepetáláson vesz részt a napközi helyett), akkor kattintsunk a vagy gombok közül a jelenleg aktívra, így annak megszűnik a kijelölése, és egyik opció sem lesz kiválasztva.

Feljegyzések

Amennyiben a tanulókhoz automatikus feljegyzéseket szeretnék beállítani, érintsük meg a tanóra adatai alatt található "Feljegyzések" feliratot.

Ha egy tanuló nem készített házi feladatot, akkor kattintsunk a ikonra, és a tanóra mentését követő szinkronizáláskor bejegyzés kerül a naplóba és az ellenőrzőbe a házi feladat hiányról. Ha egy diák nem hozott felszerelést az órára, akkor a gombra kattintva készíthetünk beírást. Amennyiben egy tanuló nem vett részt a tanórai munkában, mert fel volt mentve alóla (jellemzően testnevelés, úszás óráról), akkor a ikont választva hozhatunk létre bejegyzést. Abban az esetben, ha tanórai dicséretben szeretnénk részesíteni egy tanulót, akkor a gombra kattintva készül bejegyzés a naplóba és az ellenőrzőbe.

Házi feladatok

A "Házi feladatok" felirat érintésével megjelenő felületen van lehetősége a pedagógusnak a leadott órához házi feladatot rögzíteni. A berögzítés előtt ki kell választanunk egy határidőt, amely nem lehet korábban a holnapi napnál.


Ha minden szükséges adatot felvettünk, akkor érintsük meg a jobb felső sarokban található  feliratot, hogy elmentsük az adatokat. Amennyiben nem szeretnénk naplózni az órát, a  jellel kiléphetünk a felületről a megadott információk mentése nélkül. 

Szinkronizálás

A mentett adatok a szinkronizálással kerülnek be a rendszerbe.


Tanóra vagy foglalkozás módosítása

Ha egy naplózott óra vagy foglalkozás adatain változtatni szeretnénk, akkor érintsük meg megfelelő foglalkozás vagy tanóra elemét, és az a felület fog megnyílni, amit az óra naplózásakor elmentettünk. Változtassuk meg a kívánt adatokat, majd érintsük meg a jobb felső sarokban található  feliratot.

  • No labels