Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

A régi nevén "nyári gyakorlat", ma hivatalosan "összefüggő szakmai gyakorlat"-ként nevezett nyári időszakban történő tanulói gyakorlatok adminisztrálására, nyilvántartására szolgáló csoport.

Összefüggő vagy Sima gyakorlati csoport!

Gyakori hiba, hogy az intézmények nem az "Összefüggő..." hanem a "sima" szakmai gyakorlati csoport típust választják ki a csoport tulajdonságainál, ami azonban a csoporttal elérhető funkciók széles körét befolyásolja!

Az Összefüggő szakmai gyakorlati csoport számára van lehetőség a tanév utolsó tanítás napja és a tanév vége közé foglalkozásokat rögzíteni. Az ilyen foglalkozások kezdő és végdátuma a Nyilvántartás/Testreszabás menüpont "Az elektronikus napló korlátozásainak beállítása" szekcióban állítható be. Az külön szabályozható, hogy a pedagógusok saját maguknak is rögzíthetnek e ilyen típusú foglalkozásokat, vagy csak központilag, az adminisztrátorok által lehet ezeket felvenni.

 VIDEO: Csoporttípus beállítások

Az Összefüggő szakmai gyakorlati csoport csoportvezetője számára a Feljegyzések / Összefüggő szakmai gyakorlat menüpontban van lehetőség a tanulók értékelésére az Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatban.


A felugró ablakban ki kell választani a Csoportot, majd a megfelelő Tantárgyat, majd a Tovább gomb segítségével betöltődik a tanulók listája.


A teljes listára vonatkozó beállításokat a lista felett lévő kiemelt gombok segítségével lehet megtenni, vagy az egyes tanulókat külön-külön is lehet értékelni. A Mentés gomb segítségével a végzett változtatások munka közben is rögzíthetőek.

A Szöveges értékelés, Dátum és Megjegyzés csak tanulónként vihető fel. Kötelező mező mentéshez a Teljesítve/Nem teljesítve beállítás, valamint az adott információ rögzítésének dátuma.

Az Exportálás gomb segítségével az eddig rögzített információkat, a teljes csoportnévsorral táblázatba rakja ki a rendszer:


Az Elölről gomb segítségével van lehetőség másik csoport vagy tárgy választására.


A Rögzített információk megjelennek a generált Osztálynaplókban is, feltüntetve a rögzítés dátumát, értékét, a rögzítéshez kapcsolódó megjegyzést is.
  • No labels