Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Az intézményi adatbekérő a köznevelési intézményekben azon folyamatot jelzi, amely során az intézmény a gondviselőktől adatokat kér be. 

Az intézmény munkatársai online, akár mobil applikáción keresztül belépve elvégzik az adatbekérők szerkesztését és továbbítását a gondviselők felé, akik (szintén online, vagy mobil applikáción keresztül) szerkesztik a válaszaikat és visszaküldik az intézmény részére.

Az adatbekérők listája a Folyamatban lévő ügyekhez hasonlóan táblázatba rendezve az oszlopfejlécekben szereplő jellemzők szerint (Adatbekérő neve, Státusza, Felelőse, Kitöltési határideje, a Visszajelzés megtörténte) rendezhetők, szűrhetők, kiválaszthatók illetve a táblázat bal felső sarkában lévő jelölőnégyzetben beállítható, hogy a lezárt adatbekérők is megjelenjenek-e a felületen:  • No labels