Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Áttekintés

Megmutatja egy adott Szakképzési Centrumban vagy Fenntartóhoz tartozóan az aktális hónapra vonatkozóan, a következő alapadatokat: az intézményekben tanuló diákok összlétszámát, és hogy közülük hány tanuló áll bukásra valamely tantárgy(ak)ból, a tanulmányi átlagot intézményi szinten, hány tanulónak van 30 óránál több igazolatlan mulasztása, hány tanulónak van 250 óránál több mulasztása, hány tanuló veszélyeztetett az ESL pontszámai alapján, valamint hány tanulót szükséges figyelemmel kísérni az ESL értékelése alapján. A “Részletek” gombra való kattintással tovább léphet az Intézmények ESL adatainak megtekintéséhez.

Legnagyobb évközi lemorzsolódás

Megmutatja az 5 legmagasabb lemorzsolódással rendelkező Intézményt, az október 1-i létszámadatokhoz képest.. A “További lemorzsolódási adatok” gombra való kattintással tovább léphet az Intézmények ESL adatainak megtekintéséhez.

Lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett Intézmények

Megmutatja egy adott szakképzési centrumon / fenntartón belül az 5 legrosszabb ESL értékű intézményt és azok arányait. A “További ESL adatok” gombra való kattintással tovább léphet az intézmények ESL adataik megtekintéséhez.


Bukásra álló tanulók száma diagram

Megmutatja az intézményekben tanuló diákok közül azok létszámát, akik bukásra állnak az aktuális hónapban.

Tanuló mulasztások (óra/fő) diagram

Megmutatja az intézményekben lévő tanulók igazolt mulasztásainak óraszámát aktuális hónapban.

Intézmények tanulmányi átlag diagram

Megmutatja az intézmények aktuális havi tanulmányi átlagát.


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

  • No labels