Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Áttekintés

Megmutatja az adott osztályfőnökhöz tartozó osztály főbb adatait az aktuális hónapra vonatkozóan, amelyek: az osztályban tanuló diákok összlétszáma, és hogy közülük hány tanuló áll bukásra valamely tantárgy(ak)ból, a tanulmányi átlagot, hány tanulónak van 30 óránál több igazolatlan mulasztása, hány tanulónak van 250 óránál több mulasztása, hány tanuló veszélyeztetett az ESL pontszámai alapján, valamint hány tanulót szükséges figyelemmel kísérni az ESL értékelése alapján. A “Részletek” gombra való kattintással tovább léphet az adott osztály ESL adatainak megtekintéséhez.

Tantárgyi átlagok

Megmutatja adott osztályon belül az 5 legmagasabb bukási százalékkal rendelkező tantárgyat. A “További tantárgyi átlagok” gombra való kattintással tovább léphet az adott osztály tantárgyi átlagainak megtekintéséhez.

Lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett diákok

Megmutatja egy adott osztályon belül az 5 legrosszabb ESL értékű tanulót. A “További ESL adatok” gombra való kattintással tovább léphet az adott osztály tanulóinak ESL adataik megtekintéséhez.


ESL veszélyeztetett tanulók száma diagram

Megmutatja az adott osztályfőnökhöz tartozó osztályban lévő ESL veszélyeztetett tanulóinak számát és arányát az ESL indikátorok és pontszámok alapján az aktuális hónapban.

Tantárgy átlag diagram

Megmutatja az adott osztályfőnökhöz tartozó osztály tantárgyi átlagait az aktuális hónapra vonatkozóan.

Osztály tanulmányi átlag diagram

Megmutatja az adott osztályfőnökhöz tartozó osztály tanulmányi átlagát havi bontásban, valamint ennek változásait. 


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

  • No labels