Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben a felhasználói jogosutságokat az Alkalmazottak belépési adatainál lehet szabályozni. 

Alkalmazottak és jogosultságok

A KRÉTA e-Ügyintézés moduljába CSAK olyan felhasználóval lehet belépni, aki szerepel az alkalmazottak listájában (megszemélyesített belépés szükséges). Az ún. intézményi admin-jogosultsággal (KRÉTA Adminisztrátor) az e-Ügyintézés nem használható!

Az alkalmazottak belépési adatainál lehet azt a felhasználónevet és jelszót beállítani, amely segítségével a felhasználó be tud lépni a KRÉTA rendszerbe.


Jogosultságok

A jogosultsági szint beállításával lehet szabályozni, hogy a felhasználó a KRÉTA rendszerben milyen modulokhoz férhet hozzá.

AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK RÉSZÉRE - JOGOSULTSÁGOT NEM KELL BEÁLLÍTANI, amennyiben az e-Ügyintézés modulban csak a mulasztások igazolását kezelik!

A KRÉTA e-Ügyintézési modulja a korábbi jogosultsági szintekhez képest az alábbi jogosultságok beállítását igényli:

Beosztás (példák):JogosultságLeírás
Iskolatitkár

Beérkező kérelmek kiosztása, határozatok előkészítése, hiánypótlások csatolása, iktatás
Pénzügyi admin

Tanulmányi pénzügyi folyamatok megszervezése, költségek, díjak pénzügyi nyomon követése, pénzügyi szolgáltatók kezelése

Étkezési adminisztrátor

Az étkezési modul beállítások kezelése (nyilatkozat leadási-, rendelési- és lemondási határidők beállítása, az intézményben elérhető étkezések (pl. napi 1x étkezés, napi 3x étkezés) kiválasztása, az intézményben elérhető diéták kiválasztása, árak beállítása, heti menük feltöltése)

Pénztáros

A pénzügyi modulban a házi pénztár kezelése (intézményi előírások listázása, házipénztár befizetések rögzítése, napi befizetések feladásának rögzítése, pénztárjelentés elkészítése)

Tanévek kezelése

Tanévek kezelése

Figyelem! A KRÉTA rendszerben a belépési adatok tanévenként kezelhetők! Abban az esetben, ha a felhasználónevet és jelszót nem az aktív tanévben változtatják meg, akkor a megadott bejelentkezési adatokkal csak a kiválasztott tanévbe lehet belépni.

Abban az esetben, ha a tanároknak a felhasználónevet ill. jelszót a következő tanévben változtattuk meg, akkor a megadott felhasználónévvel ill. jelszóval csak arra a tanévre lehet bejelentkezni. Ha pl. a 2017/2018-as az aktív tanévünk a rendszerben, de szeretnén módosítani a tanárok felhasználónevét vagy jelszavát a 2018/2019-es tanévre, akkor a módosított felhasználónévvel és jelszóval csak a KRÉTA rendszerben végrehajtott tanévváltás után lehet bejelentkezni!

Belépési adatok

A belépési adatokat a KRÉTA rendszerben csak az aktív tanévben lehet megváltoztatni!

Milyen KRÉTA-jogosultságok szükségesek az e-Ügyintézés modul egyes ügytípusainak intézéséhez?

Alábbiakban ismertetjük a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) Iskolai Alaprendszerében és az e-Ügyintézés modul közötti kommunikációt, hogy milyen jogosultsággal kell rendelkeznie a KRÉTA-ban a felhasználónak ahhoz, hogy ha a benyújtott ügyintézésnél a Döntés és az ügy lezárása funkciógombra kattint, akkor ne kapjon jogosultság hibát.

Az alábbi ügytípusok esetében:

- TMGI (Tanulói mulasztás igazolása)
- IEDM (Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása)
- TKST (Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása)
- BKI (Beiratkozás középfokú intézménybe)

Tanulói mulasztás igazolása (TMGI)

Az aktív tanévben osztályba sorolt tanuló gondviselője nyújthat be ilyen típusú igazolást. Benyújtott igazolás kezelésére az alábbi alkalmazottak jogosultak:

  • tanuló osztályfőnöke (aki az osztály adatlapján jelölve van),
  • igazgató/intézményvezető/tagintézmény-vezető/intézményegység-vezető/kollégiumvezető (Elsődleges munkaügyi adatok lapon jelölt)
  • igazgatóhelyettes/intézményvezető-helyettes/tagintézményvezető-helyettes/intézményegységvezető-helyettes (Elsődleges munkaügyi adatok lapon jelölt)

Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására (IEDM)

Az aktív tanévben osztályba sorolt tanuló gondviselője nyújthat be ilyen típusú igazolást. Benyújtott igazolás kezelésére az alábbi alkalmazottak jogosultak:

  • tanuló osztályfőnöke (aki az osztály adatlapján jelölve van),
  • igazgató/intézményvezető/tagintézmény-vezető/intézményegység-vezető/kollégiumvezető (Elsődleges munkaügyi adatok lapon jelölt)
  • igazgatóhelyettes/intézményvezető-helyettes/tagintézményvezető-helyettes/intézményegységvezető-helyettes (Elsődleges munkaügyi adatok lapon jelölt)

Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása (TKST)

Az aktív tanévben osztályba sorolt tanuló gondviselője nyújthat be ilyen típusú igazolást. Benyújtott igazolás kezelésére az alábbi alkalmazottak jogosultak:

  • olyan alkalmazott, akinek a Belépési adatok lapfülén ki van pipálva a Kezelheti a közösségi szolgálatokat jelölőnégyzet.
  • tanuló osztályfőnöke (aki az osztálya adatlapján jelölve van),
  • tanuló csoportvezetője (aki a csoportja adatlapján jelölve van),
  • igazgatóhelyettes/intézményvezető-helyettes/tagintézményvezető-helyettes/intézményegységvezető-helyettes (Elsődleges munkaügyi adatok lapon jelölt)

Beiratkozás Középfokú Intézménybe (BKI)

Ezt az ügytípust csak adminisztrátor jogosultsággal rendelkező alkalmazott kezelheti.