Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A jogosultsági rendszer leírása

A KRÉTA Tanulói Monitoring rendszermodulban az alábbi szerepköröket különböztetjük meg:

 • NSZFH – megtekintheti az egyes intézményekre vonatkozó aggregált adatokat és grafikonokat, elérheti az intézmény valamennyi tanulójára, összes osztályára és a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait;
 • Szakképzési Centrum – hozzáférhet az adott Szakképzési Centrum alá tartozó valamennyi intézményre vonatkozó adatokhoz, indikátorokhoz és dokumentumokhoz, elérheti az intézmény valamennyi tanulójára, összes osztályára és a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait;
 • Intézményvezetés – elérheti az intézmény valamennyi tanulójára, összes osztályára és a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait;
 • ESL - önálló, vezetői szintű ESL jogosultság beállítás. Az ESL jogkör csak NAPLÓ vagy ADMINISZTRÁTOR jogkörrel együtt értelmezhető. 
 • Osztályfőnök – elérheti a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait, megtekintheti a saját osztálya tanulóira, illetve az egész osztályra vonatozó indikátorokat grafikus formában megjelenítve, vizsgálhatja a tanulmányi átlageredmények és mulasztások változásait.


Osztályfőnökök és Osztályfőnök helyettesek számára nem szükséges külön ESL jogosultság kiadása, azt automatikusan megkapják saját osztályuk esetében a rendszertől!


Az Intézményvezetők és az Osztályfőnökök az ESL Modult minden esetben a KRÉTA Napló felületén keresztül érheti el! Ilyen értelemben először mindig a KRÉTA rendszerbe kell bejelentkezni majd - a megfelelő jogosultság esetén - a menüsorban látható ESL gombra kell kattintani.
Az egyes jogosultsági szintek beállítási lehetőségei

Osztályfőnök jogosultsági szint

Külön beállítást nem igényel a jogosultság elérése.

Minden olyan KRÉTA felhasználó, aki a Nyilvántartások / Osztályok felületen legalább egy osztálynál be van állítva Osztályfőnök vagy Osztályfőnök-helyettes mezőkbe, automatikusan megkapja az Osztályfőnöki jogot saját osztályára/aira vonatkozóan az ESL modulban.

Az intézményi KRÉTA rendszerekbe történő Napló felületre bejelentkezést követően a menüsor fejlécben megjelenő  (ESL) gomb megnyomását követően a felhasználót automatikusan átnavigálja a rendszer az ESL felületre.

Intézményvezetés jogosultsági szint

Külön beállítást nem igényel a jogosultság elérése.

Minden olyan KRÉTA felhasználó, akinek a Nyilvántartások / Alkalmazottak felületen a Munkaügyi adatoknál beállításra került Vezetői óraszám ok mezőben az alábbiak közül szerepel bármelyik, automatikusan megkapja az Intézményvezetői jogot saját intézményére/eire vonatkozóan az ESL modulban.

 • Intézményvezető
 • Tagintézmény-vezető
 • Intézményegység-vezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Tagintézményvezető-helyettes
 • Intézményegységvezető-helyettesAz intézményi KRÉTA rendszerekbe történő Napló felületre történő bejelentkezést követően a menüsor fejlécben megjelenő  (ESL) gomb megnyomását követően a felhasználót automatikusan átnavigálja a rendszer az ESL felületre.

Önálló ESL jogosultsági szint

Abban az esetben ha nem vezetőnek szeretnénk ESL vezetői jogosultságot adni (pl.: gyakorlati oktatásvezetőnek, ifjúságvédelmi felelősnek stb.), akkor a KRÉTA rendszerben lehet explicit ESL jogosultságot is beállítani. Ilyen esetben a felhasználó - egy meglévő Adminisztrátor vagy Napló jogosultság mellett - vezetői jogkörrel beléphet az ESL modulba és az összes osztály adatát láthatja. 

Szakképzési Centrum és NSZFH jogosultsági szint

Külön beállítást nem igényel.

Minden Központi KRÉTA felhasználónak megjelenik a menüsorában egy ESL menüpont.A Központi KRÉTA rendszerekben beállított, hozzáférhető intézményi hálózatnak megfelelően, a felhasználót automatikusan átnavigálja a rendszer az ESL felületre.A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

 • No labels