Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben az alábbi adatszótárak tartalmát lehet szerkeszteni:

Adatszótár neveElemei
Be/kisorolás okokA be-, ill. átsorolásánál használatos mintaszövegek, záradékok
Címek típusaiA lakcímek, tartózkodási helyek címei, intézmény címe/címei
Csoport típusokA csoportok típusai
Értékelés módjaiAz értékelések módjai, módszerei
Értékelés típusaiAz értékelések típusai
Eszköz típusAz eszközök típusai
Heti rend típusaiAz intézményben használatos hetirendek (Heti ciklus, A-B hetek)
Nap típusokA tanítási, ill. tanítás nélküli munkanapok típusai
Rokonsági fokokGondviselői rokonsági fokok
Tárgy kategóriákA tantárgyak kategóriái


Figyelem!

A beépített adatszótár elemei nem törölhetők!