Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ebben a menüpontban hozhatunk lére dokumentumokat. A szükséges esetekben lehetőségünk van ezeket közvetlenül feltölteni a Poszeidon iktató rendszerbe.


 1. A menüsorban válasszuk a 'Dokumentumok' menü 'DOKUMENTUMOK' blokkjának 'Dokumentumok' menüpontját !
 2. Válasszuk ki a kilenc nagy csoportból, hogy milyen dokumentumot szeretnénk előállítani (belépéskor a Naplók csoport van nyitva)
 3. A kinyitott csoportból válasszuk ki az elkészítendő dokumentumot a sor végén található gombra kattintva
 4. A felnyíló ablakban állítsuk be a szükséges adatokat (pl. egy osztálynaplónál a tanévet és az osztály megnevezését)
 5. Kattintsunk a gombra

Az osztálynapló létrehozásakor megjelenik egy Iktatás nevű jelölőnégyzet is a felnyíló ablakban. Ha a naplót szeretnénk egyből feltölteni a Poszeidon rendszerbe, akkor ezt pipáljuk be, és csak ez után kattintsunk a gombra.


 Az iktatás és az iktatott dokumentumok keresésének menete


Fontos tudni!

Kérjük, hogy a KRÉTA rendszerből generált oktatási dokumentumokat (pl. osztálynaplók, csoportnaplók, értesítők stb.) a Poszeidon rendszerében ne zárják le és ne sztornózzák, mert ebben az esetben a dokumentumok korábbi kapcsolatai elveszhetnek és ez hibás logokai működést okozhat!

Iktatás

Egy KRÉTÁban generált dokumentum iktatását a következőképen tudjuk elvégezni.

Lépjünk be a KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogosultsággal, majd a „Dokumentumok” menübe.


Jelöljük ki azt a dokumentumot, amit iktatni szeretnénk. (pl. osztálynapló).


Válasszuk ki az osztályt vagy osztályokat.

Ezután pipáljuk be az „Iktatás” jelölőnégyzetet, majd nyomjunk rá a „Letöltés” gombra.

Ekkor a két rendszer kommunikációja során a Poszeidon leiktatja a dokumentumot, a KRÉTA pedig megjeleníti a Poszeidon által adott iktatószámot, és az ügyirat/irat főbb jellemzőit.

Iktatás jelölőnégyzeten kívül bármennyi további paramétert kiválaszthatunk a jelölőnégyzetek bepipálásával, az iktatást tényét nem fogja befolyásolni!


A két rendszer kommunikációja során a Poszeidonban megjelenik az iktatott dokumentum, amit a KRÉTA „Iktatott dokumentumok” füle alatt vissza is tudunk keresni. A KRÉTA megjeleníti a Poszeidon által adott iktatószámot, és az ügyirat/irat főbb jellemzőit.

Keresés


Amikor több iktatott dokumentumot egyszerre szeretnénk letölteni, akkor a sor elején található jelölőnégyzet kipipálása után a sorok felett látható gombra kattintva az iktatott dokumentumok utolsó iktatott verziói egy tömörített, zip állományban töltődnek le a felhasználó eszközére.

A dokumentum nevére és a  kattintva letölthetjük a KRÉTA által generált dokumentumot bármennyiszer, bármikor, amikor a dokumentum státuszánál azt látjuk: Iktatva.

Egy dokumentumnak az iktatás során a dokumentum státuszát tekintve 3 állapota van: Iktatva, Iktatószámra vár és Hibás.

 • Az Iktatva állapotban értelemszerűen Önnek semmi teendője sincs.
 • Iktatószámra vár státuszban azt jelenti, hogy a rendszerek dolgoznak a háttérben. Ha a böngésző frissítés gombjára nyom és a háttérben már lefutott, Iktatva állapotra vált.
 • Amennyiben a KRÉTA bármilyen technikai probléma miatt nem tudja leiktatni a dokumentumot, akkor kapja a Hibás státuszt. Ilyenkor egy Újra ikonra kattintva újra tudja indítani a dokumentum iktatását anélkül, hogy újra kellene generálnia azt. Amennyiben ez mégsem történik meg, Ön a fentebb leírt metódus alapján újra tudja generálni a dokumentumot, minden probléma nélkül.

Keresni az oldalon a bal oldali menüsávban tud a megadott paraméterek alapján a KERESÉS gomb megnyomása után.

Az oldalon a legújabb generált dokumentumot mutatja.


A korábban iktatott dokumentumokat a Dokumentum kategória előtt található menüben találja meg. A Lapozó segítségével Ön az oldalak között tud lapozni, ez segíti a keresést.


Iktatott dokumentumok

Iktatás esetén az iktatott dokumentumok a 'Dokumentumok / Iktatott dokumentumok' felületén keresztül tölthetők le.


Dokumentumok típusai

A dokumentum neve előtt található ikon PDF, ikon EXCEL, ikon pedig WORD formátumú fájlt jelez.

Dokumentumok elérhetősége

Az elektronikus napló felületen, az osztályfőnöki jogosultsággal rendelkezők is elérhetik a dokumentumok egy részét, melyek az ő számukra fontosak és szükségesek.


 Generálható dokumentumok
 1. Naplók
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
OsztálynaplóA kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, mely tartalmazza a haladási részt és az értékelő naplót is.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Iktatási lehetőség
 • Az értékelő naplóban a tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
Osztálynapló szöveges értékelésselA kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, de az értékelő naplóban a szöveges értékelések jelennek meg.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Az értékelő naplóban a tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
CsoportnaplóA kiválasztott csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Haladási naplóA kiválasztott osztály osztálynaplójának a haladási részét állítja elő.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Osztályozó naplóA kiválasztott osztály osztálynaplójának az értékelő részét állítja elő.

 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
Napközis csoport naplójaA kiválasztott napközis csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Szakmai gyakorlati foglalkozási naplóA kiválasztott szakmai gyakorlati csoport csoportnaplóját állítja elő.
 • tanév
 • csoport megnevezése

Csoportnapló a tanórán kívüli tevékenységekhezA kiválasztott csoport tanórán kívüli tevékenységéhez állít elő csoportnaplót.
 • tanév
 • csoport megnevezése

 2. Órarendek
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Osztályok órarendjeA kiválasztott tanévben használatos osztály órarendeket kaphatjuk meg.
 • tanév

Pedagógusok órarendjeA kiválasztott tanévben használatos pedagógus órarendeket kaphatjuk meg.
 • tanév

 3. Tanulók
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Tanulói adatlapokA kiválasztott osztályhoz tartozó tanulók teljes körű adatlapját kaphatjuk meg.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Jelenléti ív (alkalmanként)A kiválasztott csoporthoz jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet, hiányzást és késést.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Jelenléti ív (15 alkalomra)A kiválasztott csoporthoz 15 oszlopos jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet vagy hiányzást.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Aláíróív (15 alkalomra)A kiválasztott csoporthoz 15 oszlopos aláíró ívet hozhatunk létre, melyet a tanulók alkalmanként szignózhatnak.
 • tanév
 • foglalkozás megnevezése

Értékelések részletezése

A kiválasztott osztály minden tanulójának, minden értékelése, és azok jellemzői kerülnek megjelenítésre.

 • tanév
 • osztály megnevezése

Tantárgyi mulasztások részletezéseA kiválasztott osztály tanulóinak összes mulasztása érhető el tantárgyi bontásban.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Feljegyzések részletezéseA kiválasztott osztály tanulóinak összes feljegyzése listázható.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Felmentések/határozatokA kiválasztott osztály tanulóinak összes felmentése listázható.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Haladási munkafüzetA kiválasztott osztály megtartott tanóráinak adatai érhetők el táblázatos formában, tantárgyanként külön munkalapokon.
 • tanév
 • osztály megnevezése

 4. Pedagógusok
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Pedagógus által adott osztályzatok/értékelésekA kiválasztott pedagógus által adott értékelések jelennek meg táblázatos formában, csoportonként külön munkalapon.
 • tanév
 • pedagógus

Tanár órarendi lefedettségA pedagógusok órarendjében megadott csoportok óraszámát adja vissza, csoporttípusok szerint.
 • tanév

Munkaidő elszámolólapA kiválasztott pedagógus, megadott havi munkaidő elszámolólapját hozza létre a rendszer, mely tartalmazza a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokat és a nem kötött munkaidőt is.
 • tanév
 • pedagógus
 • hónap

Nem kötött munkaidő részletező (heti bontás)A kiválasztott pedagógus nem kötött munkaidejének elszámolása tekinthető meg heti bontásban.
 • tanév
 • pedagógus

Nem kötött munkaidő részletező (havi bontás)A kiválasztott pedagógus, megadott havi nem kötött munkaidejét tekinthetjük meg tevékenységek szerinti bontásban.
 • tanév
 • pedagógus
 • hónap

Helyettesítési naplóA kiválasztott pedagógus által megtartott helyettesítéseket listázhatjuk havi bontásban.
 • tanév
 • pedagógus

ÓrarendA kiválasztott pedagógus órarendje tekinthető meg.
 • tanév
 • pedagógus

Fogadóórai információs lapok
 • tanév
 • pedagógus

 5. Termek
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Teremrend
 • tanév

Terem órarend
 • tanév
 • terem

 6. Statisztikák
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Osztály tanulóinak havi mulasztásai összesítőjeA kiválasztott osztály tanulóinak mulasztási adatai és igazolásai havi bontásban, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály félévi statisztikaA kiválasztott osztály első félévi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály év végi statisztikaA kiválasztott osztály év végi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály I. negyedévi statisztika

A kiválasztott osztály I. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.

 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály II. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály II. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály III. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály III. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Osztály IV. negyedévi statisztikaA kiválasztott osztály IV. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
 7. Értesítők, törzslap, bizonyítvány
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Félévi értesítőFélévi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
Év végi értesítőÉv végi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
I. negyedévi értesítőI. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
III. negyedévi értesítőIII. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.

Bizonyítvány pótlap

A.Tü. 800/gépi r.sz.

Bizonyítvány pótlap a szöveges értékelések kinyomtatásához.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
Törzslap az 1.-3. és felsőbb évfolyamok szöveges minősítéséhez A.Tü. 30/a/gépi r.sz.Törzslap a szöveges értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhozTörzslap az érdemjegyes értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése
 • Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
 • Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
Üzenőfüzet értékelőlap
 • tanév
 • osztály megnevezése


 8. Igazolások, mulasztási értesítők
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Iskolalátogatási igazolás (word)A kiválasztott osztály tanulói számára iskolalátogatási igazolásokat készít, melyeket lehetőség van tovább szerkeszteni.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Iskolalátogatási igazolás (pdf)A kiválasztott osztály tanulói számára iskolalátogatási igazolásokat készít, melyek nem szerkeszthetők.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Értesítés szülőnek (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést, mely szükség esetén a szülőnek küldhető.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Értesítés jegyző részére (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a jegyző számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Értesítés kormányhivatal részére (tanköteles)A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a kormányhivatal számára.
 • tanév
 • osztály megnevezése

 9. Tanügyi ellenőrzés
MegnevezésLeírásKitöltendő adatokEgyéb választási lehetőség
Tanév közben kilépett tanulókTáblázatos formában lehet áttekinteni a tanév során osztályból kiírt tanulókat.
 • tanév

Naplóban be nem jegyzett foglalkozások (órarend alapján)Táblázatos formában lehet listázni a kiválasztott osztály órái közül azokat, melyek nincsenek naplózva.
 • tanév
 • osztály megnevezése

Osztályok éves óraszámai (összesítő)Az egyes tanulók által tanult tantárgyak óraszámait olvashatjuk ki táblázatos formában, osztályok szerint bontva munkalaponként.
 • tanév

Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján)Táblázatos formában lehet listázni a kiválasztott pedagógus órái közül azokat, melyek nincsenek naplózva.
 • tanév
 • pedagógus

Elfogadott tantárgyfelosztásokAz elfogadott TTF adatai olvashatók ki, elérhető, többek között, a pedagógusok összóraszáma is.tanév

Félévi tanulmányi statisztika (admin)

Adminisztrátorként az intézmény összes tanulójára vonatkozóan elérhető a Dokumentumok menüpontban az Értékelési statisztika, mely készítését az alábbi videó mutatja be.