Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szabályozza az összevont osztályok működésének módját. Ennek értelmében:

4. §(24) összevont osztály: az általános iskola alsó tagozatán, az alapfokú művészeti iskolában, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben legalább kettő, legfeljebb négy iskolai évfolyam tanulóiból alkotott osztály, az alternatív program alapján működő iskolák - a kiadott engedélyben meghatározottak szerint - szervezhetnek összevont osztályokat.

Az összevont osztályok heti kötelező tanórai foglalkozását a 27. § (10)  szabályozza az alábbi módon: 

27. § (10) Ha az összevont osztályban az egyes évfolyamokra a 6. melléklet eltérő mértékű heti kötelező tanórai foglalkozást és az osztályok számára eltérő órakeretet határoz meg, a magasabb évfolyamra megállapított óraszámokat kell alkalmazni.

A KRÉTA rendszerben az összevont osztályok kezelését alapvetően kétféle módon lehet végrehajtani.

Összevont évfolyamok

Az évfolyamok adatszótár változásokat minden esetben az intézmények  Fenntartója határozta meg, ez a KRÉTA rendszerben csak a Fenntartók által megadott módon lehet módosítani!

Összevont osztályok kezelése - évfolyamonként külön csoportok létrehozásával

Az összevont osztályok kezelésének másik lehetséges módja, ha az összevont osztályt egy darab osztályként hozzuk létre, majd az évfolyamoknak megfelelő csoportokat készítünk. Ez a megoldás közelebb áll a korábbi - papíralapú naplóvezetési - gyakorlathoz, ugyanakkor ebben az esetben nem lehet az összevont osztályok naplóját évfolyamonként előállítani ill. az összevont osztályba járó tanulók évfolyamát a statisztikákhoz egyértelműen meghatározni. 

Az alábbi példában egy 1-3 évfolyamos összevont osztály létrehozását és kezelését mutatjuk be, egy osztály létrehozásával:

Összevont osztályok kezelése - évfolyamonként külön csoportok létrehozásával

 1. Hozzunk létre egy osztályt (pl. '1-3. osztály' néven), amelynél válassza ki az évfolyamok közül a megfelelő összevont évfolyamot vagy abban az esetben ha az évfolyamok listájában nem szerepel állítsa be az "na" értéket!
 2. Hozzunk létre egy csoportot (pl. '1 évfolyam ' néven) , amelynek típusa legyen "Iskolai csoport (tanórai célú)", ennek a csoportnak az évfolyama legyen "1" értékű.
 3. Hozzunk létre egy csoportot (pl. '2 évfolyam ' néven) , amelynek típusa legyen "Iskolai csoport (tanórai célú)", ennek a csoportnak az évfolyama legyen "2" értékű.
 4. Hozzunk létre egy csoportot (pl. '4 évfolyam ' néven) , amelynek típusa legyen "Iskolai csoport (tanórai célú)", ennek a csoportnak az évfolyama legyen "3" értékű.
 5. A tanulókat soroljuk be a korábban létrehozott "1-3 osztály"-ba!
 6. A osztályból soroljuk be a tanulókat az évfolyamuknak megfelelő csoportokba, tehát az elsős tanulókat az 1. csoportba, a másodikosokat a 2. csoportba és a harmadikosokat a 3. csoportba!
 7. A tantárgyfelosztásban és az órarendben ezután ha egy órán különböző tantárgyat vagy különböző óraszámban tanulnak a tanulók, akkor a csoportokhoz rendeljük a tanórát, ha azonos tantárgyat és óraszámot osztunk ki, akkor az osztályhoz.

Az összevont osztályok egy osztályként történő létrehozásának az alábbi előnyei vannak:

 • az összevont osztály naplóját egy dokumentumban elő lehet állítani,
 • az osztályok között csak egy - összevont - osztály jelenik meg.

Az összevont osztályok egy osztályként történő létrehozásának az alábbi hátrányai vannak:

 • az osztálynaplókat évfolyamonként külön nem lehet nyomtatni,
 • az összevont osztályba járó tanulók évfolyamát a statisztikákhoz nem lehet egyértelműen meghatározni.

Összevont osztályok kezelése - évfolyamonként külön osztályok létrehozásával

Az összevont osztályok kezelésének egyik lehetséges módja, ha az osztályokat évfolyamonként külön hozzuk létre a rendszerben, ezekbe csak az adott évfolyamú tanulókat soroljuk be, majd létrehozunk egy iskolai, tanórai célú csoportot, amely a gyakorlatban használatos osztály lesz. Ez a megoldás lehetővé teszi azt, hogy külön osztálynaplókat lehessen előállítani az egyes évfolyamokra, valamint egyértelműen meg lehessen határozni az összevont osztályba járó tanulók tényleges osztályát. 

Az alábbi példában egy 1-3 évfolyamos összevont osztály létrehozását és kezelését mutatjuk be, külön osztályok létrehozásával:

Összevont osztályok kezelése - évfolyamonként külön osztályok létrehozásával

 1. Hozzunk létre egy osztályt (pl. '1. osztály' néven), amelynél az évfolyamot állítsuk az 1. évfolyamra!
 2. Hozzunk létre egy osztályt (pl. '2. osztály' néven), amelynél az évfolyamot állítsuk az 2. évfolyamra!
 3. Hozzunk létre egy osztályt (pl. '3. osztály' néven), amelynél az évfolyamot állítsuk az 3. évfolyamra!
 4. Hozzunk létre egy csoportot (pl. '1-3 összevont' néven) , amelynek típusa legyen "Iskolai csoport (tanórai célú)", ennek a csoportnak az évfolyama legyen "Na" értékű.
 5. A tanulókat az évfolyamuknak megfelelően soroljuk be az egyes osztályokba, tehát az elsős tanulókat az 1. osztályba, a másodikosokat a 2. osztályba és a harmadikosokat a 3. osztályba!
 6. Az összevont osztály mindegyik tanulóját soroljuk be az osztályaikból a 1-3 összevont csoportba. A gyakorlatban ez lesz a összevont osztályunk.
 7. A tantárgyfelosztásban és az órarendben ezután ha egy órán különböző tantárgyat tanulnak a tanulók, akkor az osztályokhoz rendeljük a tanórát, ha azonos tantárgyat akkor a csoporthoz.

Az összevont osztályok külön történő létrehozásának az alábbi előnyei vannak:

 • az osztálynaplókat külön is ki lehet nyomtatni (de természetesen az órákat csak egyszer kell beírni),
 • a tanulók évfolyama egyértelműen meghatározható.

Az összevont osztályok külön történő létrehozásának az alábbi hátrányai vannak:

 • nem lehet egy naplóba előállítani az összevont osztály naplóját,
 • az osztályok között több osztály is megjelenik.

Összevont osztályok kezelési módjának összehasonlítása

A KRÉTA rendszerben a fentiek alapján az összevont osztályok kezelését két különböző módon lehet végrehajtani. Az egyes kezelési módok összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja be:


Osztályok számaCsoportok számaOsztálynaplók előállításaTanulók évfolyama

1-3 összevont osztály létrehozása

évfolyamonként külön osztályok létrehozásával

3

évfolyamonként különböző

1

az összevont évfolyam vagy Na évfolyamú

évfolyamonként különböző osztálynaplók (3 db)meghatározható

1-3 összevont osztály létrehozása

egy összevont osztály létrehozásával

1

az összevont évfolyam vagy Na évfolyamú

3

évfolyamonként különböző

csak az összevont osztályra lehet osztálynaplót előállítani (1 db)nem határozható meg