Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Tanuló nézet felületen először az osztály/csoport tagjainak Mulasztásainak statisztikai áttekintése jelenik meg. 

A tanuló neve előtti nyílra kattintva az adott tanuló, míg a jobb felső sarokban lévő az "Összes sor kinyitása/becsukása" gomb megnyomásával az összes tanuló adatlistája megjelenik.

A Tanuló nézetben a tanuló nevére kattintva megjelenik a tanuló mulasztásainak ablaka, melyben az igazolásra váró mulasztásoknál lehetőség van a mulasztások kezelésére.

Mulasztási statisztika

Összesített, diákonként csukott felületen a tanuló sorában 4 kategóriára bontva láthatunk információkat.

Tanórai hiányzás szekció

 • Összesen oszlop tartalmazza a tanuló összes, a Kréta rendszerben rögzített, tanórai csoportos mulasztását.
 • Igazolt oszlopban látható az ebből már akár Igazolás, akár Mulasztáskezelés felületen Igazolt típusra jelölt órák száma.
 • Igazolatlan oszlopban látható az ebből már a Mulasztáskezelés felületen Igazolatlan típusra jelölt órák száma.
 • Igazolandó oszlopban látható az összesen oszlopból a tanuló azon Mulasztásainak óraszáma, amiket az eddig rögzített Igazolások nem fednek le, és a Mulasztáskezelés felületen még nem rögzítette az Osztályfőnök Igazolt/Igazolatlan típusra.

Tanórán kívüli hiányzás szekció

A tanuló csoportbeosztásától függően lehet tanórai célú, vagy nem tanórai célú csoportba sorolni. Amennyiben nem tanórai célú csoportban (pl.: szakkör, énekkar) rögzítésre kerül hiányzása, az a jogszabályi előírásokban meghatározott éves maximális mulasztási óraszámába nem számítódik bele, így a felületen is külön jelenik meg.

 • Összesen oszlop tartalmazza a tanuló összes, a Kréta rendszerben rögzített, nem tanórai célú csoportos mulasztását.
 • Igazolandó oszlopban látható ebből a tanuló azon Mulasztásainak óraszáma, amiket az eddig rögzített Igazolások nem fednek le, és a Mulasztáskezelés felületen még nem rögzítette az Osztályfőnök Igazolt/Igazolatlan típusra.

Tanórai késések száma (perc) szekció

 • Összesen oszlop tartalmazza a tanuló összes, a Kréta rendszerben rögzített, tanórai csoportos késéseinek darabszámát, zárójelben mögötte a késések összes idejét, percben kimutatva.
 • Igazolt oszlopban látható az ebből már akár Igazolás, akár Mulasztáskezelés felületen Igazolt típusra jelölt késések darabszáma, zárójelben mögötte a késések összes ideje, percben kimutatva.
 • Igazolatlan oszlopban látható az ebből már a Mulasztáskezelés felületen Igazolatlan típusra jelölt késései darabszáma, zárójelben mögötte a késések összes ideje, percben kimutatva.
 • Igazolandó oszlopban látható az összesen oszlopból a tanuló azon Mulasztásainak óraszáma, amiket az eddig rögzített Igazolások nem fednek le, és a Mulasztáskezelés felületen még nem rögzítette az Osztályfőnök Igazolt/Igazolatlan típusra. 

Tanórai késésekből számítható hiányzás (óra) szekció

 • Összesen oszlop tartalmazza a tanuló összes, a Kréta rendszerben rögzített, késésekből a 45. percet elérve automatikusan számolt mulasztását, órában kifejezve.
 • Igazolandó oszlopban látható ebből a tanuló azon Mulasztásainak óraszáma, amiket az eddig rögzített Igazolások nem fednek le, és a Mulasztáskezelés felületen még nem rögzítette az Osztályfőnök Igazolt/Igazolatlan típusra.

Tanulói mulasztások kibontása

A kinyitott tanulói felületen látható táblázat tartalmazza az adott tanuló:

 • mulasztásának dátumát,
 • a mulasztás napon belüli óraszámát,
 • a tanuló osztály/csoport megnevezését,
 • a mulasztott óra tantárgyát,
 • a Mulasztás típusát,
 • a késés esetén rögzített időt percben,
 • a mulasztás igazolásának jellegét (igen - igazolt, nem - igazolatlan, üres - igazolandó),
 • az igazolás típusát,
 • az esetlegesen rögzített megjegyzést,
 • a mulasztás törlése gombot.

Lista sorba rendezése

A listában gyorsan úgy tud keresni, ellenőrizni - ha nem a jelenlegi rendezettséggel szeretné a táblázatot megtekinteni -, hogy az oszlopnevek mellett látható, kis nyíllal jelölt rendezési feltételt egy kattintással megfordítja, vagy 2 kattintással kiveszi a sorba rendezési funkciót, és a kívánt oszlopfejlécre kattintva azt pedig sorba rendezetté teszi.

Egymást követő rendezettségi sorrendek beállítására is van lehetőség (pl. először az első oszlop szerint rendez, majd az abban azonos adatsorokat a második oszlop szerint rendezi).

Már rögzített mulasztások módosítása

A tanulói adatok lenyitását követően lehetőség van a tanuló korábbi mulasztásainak kezelésére is.

A tanuló nevére kattintva megjelenik a tanuló mulasztásainak felülete.

A táblázat felső részén, dátumonként összevont sorban először az "Igazolásra váró mulasztások", alatta pedig az "Igazolt vagy Igazolatlan mulasztások" láthatóak.

Bármelyik kategória kezelendő napját lenyitva azonos felülettel találkozunk:

 • a mulasztás napon belüli óraszáma,
 • a tanuló osztály/csoport megnevezése,
 • a mulasztott óra tantárgya,
 • a mulasztás típusa,
 • a késés esetén rögzített idő percben,
 • "Igazolt"/"Igazolatlan" gomb a mulasztás kezeléséhez,
 • az igazolás típusának listája,
 • az esetlegesen rögzítendő megjegyzés szabad szöveges felülete.
 • a mulasztás törlése gomb

Az "Igazolt vagy Igazolatlan mulasztások" kategória esetében a már rögzített információkkal kitöltve, míg az "Igazolásra váró mulasztások" kategória esetén naponként láthatók az igazolandó mulasztások.

Mulasztások módosítása

A folyamat az alábbi lépésekkel hajtható végre:

 1. A kezelni kívánt nap adatsorának kinyitása.
 2. Az egyes tanulók mulasztásainak "Igazolt"/"Igazolatlan"-ra történő állítása a gombra kattintással.
 3. Igazolt mulasztás esetén az igazolás típusának kiválasztása.
 4. Amennyiben szükséges a megjegyzés mezőbe információ begépelése.
 5. Végül a kis táblázat felett található "Mentés" gomb megnyomásával az adatok rögzítése.

Egy mulasztás törölhető a sor végén található törlés ikonnal. Ebben az esetben a szaktanár által jelölt hiányzás - jelenlétre változik.

e-Napló - Mulasztások kezelése tanuló nézetben

A videó bemutatja, hogy a mulasztások kezelésére milyen lehetőségeink vannak a különböző felületeken.