Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben osztályfőnökként bejelentkezve az osztályfőnök a saját osztályainak az igazolásait és mulasztásait képes kezelni.

Az igazolásokat az Osztályfőnöki feladatok/Igazolások, a mulasztásokat pedig az Osztályfőnöki feladatok/Mulasztások kezelése menüpontokra kattintva tudja kezelni.

Igazolások kezelése

A tanulók mulasztásainak igazolásának legegyszerűbb módja az igazolások rögzítése. Ebben a funkcióban az osztályfőnöknek csak annyi a feladata, hogy rögzíti a tanulói igazolásokat, ezután a program automatikusan igazolja a pedagógusok által beírt tanulói mulasztásokat. Az igazolásokat akár előre is lehet rögzíteni a rendszerben (pl. kikérő) ezután a szoftver automatikusan igazolni fogja a később beírt hiányzásokat is. Fontos tudni, hogy az igazolások csak az adott időszakban a szaktanárok által beírt mulasztásokat igazolják - tehát utólagosan nem írja be hiányzónak a gyereket - ill. abban az esetben ha az igazolás hamarabb kerül be a rendszerbe mint a tanóra beírása (pl. kikérők esetében) az igazolás beírásának nincs hatása, tehát nem fogja a program módosítani a szaktanár által beírt óra jelenlétet. A mulasztások kezelésénél minden esetben célszerű, ha az osztályfőnök először az igazolásokat rögzíti fel a programban, majd ezután foglalkozhat a nem igazolt vagy igazolatlan mulasztásokkal. 

Mulasztások kezelése 

A Mulasztások kezelése felületen van lehetősége az osztályfőnöknek az olyan tanulói mulasztások kezelésére, amelyekre nem, vagy nem időben hozott a tanuló igazolást. 

A felületen belül három nézet áll rendelkezésre a mulasztásokkal kapcsolatos tevékenységre:

  • Dátum nézet - ha tanítási naponként szeretné az osztályfőnök kezelni a mulasztásokat. Ez a funkció szolgálhat arra, hogy ellenőrizzük van-e olyan tanítási nap, amelyen még nem kezelt mulasztást tartalmaz a napló. Ha a lista üres, akkor az összes naplóba beírt mulasztást kezeltük a programban. 
  • Tanuló nézet - a mulasztásokat tanulói oldalról kezelheti az osztályfőnök ill. áttekintő statisztikát láthatunk a tanuló összes mulasztásáról. Ebben a funkcióban egy-egy tanuló mulasztását kezelhetjük, valamint megnézhetjük az osztályunk tanulóinak összesített tanulói mulasztásait is. Ebben a nézetben lehet azt is megoldani, ha pl. egy napon a tanulónak van igazolt és igazolatlan órai mulasztása is, mivel ebben a nézetben óránként lehet a mulasztásokat igazoltra vagy igazolatlanra állítani. 
  • Napló nézet - a mulasztásokat - a papír alapú naplóhoz hasonlóan - naponként és tanóránként lehet áttekinteni. Ebben a funkcióban van lehetősége az osztályfőnöknek beírni a gyereket hiányzónak - ha a szaktanár nem írta be - továbbá törölni a beírt mulasztásokat is.  Ebben a nézetben is van lehetőség a tanulói mulasztásokat igazolni vagy igazolatlanra állítani. 

Az osztályfőnökök szabadon választhatják ki a KRÉTA rendszerben a számukra leginkább megfelelő, legkényelmesebb módot a tanulói mulasztások igazolására.