Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Félévi értésítő generálása  

A tanuló félévi teljesítményének összefoglaló felülete, ahol az egyes tantárgyakból szerzett félévi értékelések láthatóak.

A táblázatban megjelenő adatok:

  1. oszlop - a tantárgy megnevezése.
  2. oszlop - a tanulónak adott félévi érdemjegy szöveggel és számmal.
  3. oszlop - a tanuló átlaga két tizedes jegyre kerekítve, az adott tantárgyból szerzett évközi értékelésekből számolva, figyelembe véve az esetleges súlyozásokat.