Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A tantárgyfelosztás készítése során figyelembe kell venni a speciális körülmények között működő intézmények, feladatellátási helyek egyedi jellemzőit, valamint a speciális csoportoknak foglalkozást tartó alkalmazottak sajátosságait.

AMI, EGYMI, utazó gyógypedagógus, könyvtáros, logopédus, iskolapszichológus

A speciális tantárgyfelosztási esetek speciális jellegéből adódóan a legtöbb megoldási javaslatunk hatására az intézményi belépési főoldalon új üzenetek fognak megjelenni. A megjelenő üzenetek nem minden esetben jelentenek tényleges hibát, csak figyelmeztetések!

 Főoldali üzenetek

A irányítópulton láthatók az adminisztrációs rendszer üzenetei, amelyek különböző frissítési üzeneteket, rendszer információkat és ellenőrzéseket tartalmaznak. 

Frissítési információk

A frissítési információk a programfrissítésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, a szoftver új funkcióit, valamint az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb üzeneteket tartalmazzák.

A frissítési információkhoz számos esetben lehetőség van különböző segédleteket is letölteni. Ha pl. egy új adatszolgáltatás jelenik meg a KRÉTA rendszerben, akkor a Segédlet letöltése szövegre kattintva egy rövid szakmai dokumentumot is le lehet tölteni, amely az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok leírását tartalmazza. 

Figyelmeztetések

A KRÉTA rendszer a háttérben folyamatosan ellenőrzi, elemzi a felvitt adatok helyességét és figyelmeztetéseket jelenít meg, ha valamilyen adat hiányzik vagy esetleg rosszul van beállítva. Az intézményeknél ezeknek a figyelmeztetéseknek eltérő lehet a jelentése, ezért fontos tudni, hogy a figyelmeztető üzenetek nem hibákat jelölnek és számos intézménytípusban figyelmen kívül hagyhatók! Például a program figyelmeztet, ha egy csoportnak nincs beállítva az évfolyam jellemzője, de ha ezek pl. a szakköri csoportok az iskolában - amelyeknek értelemszerűen nincs évfolyamuk - úgy ezzel a figyelmeztetéssel nem kell foglalkozni.

Az Elemek listázása szövegre kattintva megjeleníthető a figyelmeztetésben szereplő adatok listája.

Hibák

A programban pirossal olyan hibaüzenetek jelennek meg, amelyek a rendszer helyes működését érdemben befolyásolhatják! Ezeket a hibákat mindenképpen célszerű javítani.

Az Elemek listázása szövegre kattintva megjeleníthető a hibaüzenetben szereplő adatok listája.

Osztály

Az Admin bejelentkezés/Nyilvántartás/Osztályok felületen akár már meglévő osztály módosítása, akár új osztály létrehozása esetén rendelkezésre áll az Évfolyam neve legördíthető listában az "Na" kategória.

Az "Na" típus használata az összes legördíthető menüpont esetében azt jelenti, hogy "Nincs adat" vagy "Nem releváns adat"

Az "Na" osztály típus használata esetében a belépési felületen sárga, Figyelmeztetés jelzéssel meg fog jelenni az alábbi üzenet, de ezt figyelmen kívül hagyhatják, valamint nagy valószínűséggel elképzelhető, hogy további, hasonló üzenetet generáló csoportokat is fognak a későbbiekben létrehozni (pl.: évfolyamfüggetlen szakkör, sportkör, stb...), de ez nem hiba, csak egy automatikus jelzés a rendszertől, hogy esetlegesen figyelmet igényel az intézménytől a beállítási paraméter, vagy annak figyelmen kívül hagyása.

Osztály

1 osztálynál nincs beállítva az Évfolyam jellemző. Az intézményi és fenntartói statisztikáknál és riportoknál ez hibás adatszolgáltatást okozhat! Megoldási javaslat: Az osztályok menüpontban állítsa be az egyes osztályoknál az Évfolyam jellemzőt! [

Csoport

Az Admin bejelentkezési felületen létrehoz egy nem tanórai célú csoportot, "Na" évfolyamjelzéssel a Nyilvántartás/Csoportok felületen.

A belépési felületen sárga, Figyelmeztetés jelzéssel meg fog jelenni az alábbi üzenet, de ezt figyelmen kívül hagyhatja, valamint nagy valószínűséggel elképzelhető, hogy további, hasonló üzenetet generáló csoportokat is fognak a későbbiekben létrehozni (pl.: évfolyamfüggetlen szakkör, sportkör, stb...), de ez nem hiba, csak egy automatikus jelzés a rendszertől, hogy esetlegesen figyelmet igényel az intézménytől a beállítási paraméter, vagy annak figyelmen kívül hagyása.

Csoport

1 csoportnál nincs beállítva az Évfolyam jellemző. Az intézményi és fenntartói statisztikáknál és riportoknál ez hibás adatszolgáltatást okozhat! Megoldási javaslat: A csoportok menüpontban állítsa be az egyes csoportoknál az Évfolyam jellemzőt!