Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Szülőként / tanuló törvényes képviselőjeként / kérelmezőként bejelentkezve a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési moduljába, elektronikus ügyet az Ügyintézés indítása-menüpontra kattintva az alábbi kezdőoldalról kiindulva kezdeményezhetünk:

Figyelem!

Ideiglenes jogosultsággal az alábbi ügyintézési folyamatoknak csak egy szűkített köre jelenik meg a felületen. A teljes ügyintézési kínálat csak a bővített jogosultsággal rendelkező felhasználók részére jelenik meg, amelynek a beállítása az adott intézmény adminisztrátoránál igényelhető.


A kezdőoldal két fő részből áll:

  • a függőleges színes oszlopokkal kezdődő, az e-ügyintézési folyamatokat tartalmazó, középső részen elhelyezkedő négy folyamat csoportból, amelyek összesen 18 db e-ügyintézési folyamatot tartalmaznak
  • a bal oldali kezelő panelon elhelyezkedő feladat- vagy tevékenység körökből, amelyek felhasználó jogosultságtól függően jelennek meg

Az eügyintézési folyamatok és tevékenységek elindítása a nevükre történő rákattintással történik.