Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények számára kifejlesztett, a más intézményben ellátott tanulók saját KRÉTA rendszerben történő nyílvántartását lehetővé tevő modul bekapcsolásához az Intézmény számára szükséges, hogy a Nyilvántartás / Intézmény menüpontban beállításra kerüljön Utazó gyógypedagógusi hálózat ellátott köznevelési feladat.

Az EGYMI modul használatával az Intézmények a saját KRÉTA rendszerükben úgy tarthatják nyilván a más intézményben ellátott tanulókat, hogy a saját intézményi osztályoktól/csoportoktól, valamint statisztikáktól elkülöníthetőek az Utazó gyógypedagógusi hálózat keretében tartott foglalkozásokon részt vevő tanulók.

A beállítást követően szükséges ki-bejelentkezés után a menüsorban megjelenik az EGYMI modul elérhetősége, valamint a rendszerben több változás is végbe megy.


Az EGYMI modul használatát segítő beállítások


A Tanulók besorolása az EGYMI felületen maximum 1 Utazó (EGYMI) osztályba lehetséges egy időben. Utazó gyógypedagógus váltása esetén a Tanulót át lehet sorolni másik osztályába.


Az EGYMI modulban van lehetőség a továbbiakban az Utazó gyógypedagógusi hálózat keretében ellátott tanulói jogviszonnyal kapcsolatos tevékenységek végzésére:


Az intézményeknél beállított többféle ellátott köznevelési feladatok hatására a Testreszabás menüpont Intézmény adatkezelési beállítások szekcióban új funkció jelenik meg.

Az Alapértelmezett ellátott feladat funkció beállítással szabályozható, hogy az intézmény KRÉTA rendszerében mi legyen az alapértelmezett ellátott feladat. Az adminisztrációs modul „Nyilvántartás” menüpontjában alapértelmezetten a beállított ellátott feladathoz rendelt elemek fognak megjelenni. 


Az egyes Ellátott köznevelési feladatokra besorolt tanulók/növendékek hatására a Nyilvántartás alap felületen megjelenik egy Új szűrési lehetőség, mely az adott lista szétbontását teszi lehetővé.

  • No labels