Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Next »

Üdvözöljük a KRÉTA ESL tudásbázis oldalán!

Az Európa 2020 stratégia az Európai Uniónak az aktuális évtizedre elfogadott foglalkoztatási és növekedési stratégiája, melynek egyik fő oktatási célkitűzése a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá való csökkentése. Ezzel a célkitűzés elérését támogatja a jelen igazgatási rendszerterv tárgyát képező, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) által kiírt GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt, melynek legfontosabb céljai között szerepel a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése.

A Tanuló Monitoring rendszermodul célja, hogy azon keresztül lehetővé váljon a korai iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanuló jelzőrendszer kialakítása, továbbá a tanulók tanulmányi eredményeinek változását, a mulasztások időbeni változását és az egyéb tanulói aktivitásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan nyomon követhetővé teszi a pedagógusok, az intézményvezetők, az intézményfenntartó, illetve a szakszolgálatok felelős munkatársai számára. Jelen dokumentumban a Tanuló Monitoring rendszermodul (ESL modul), a továbbiakban Tanuló Monitoring rendszermodul, ESL modul vagy TMM kifejezésekként szerepelnek. 

A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv.


Az ESL modulban a következő ellátott köznevelési feladatokhoz tartozó, tanórai célúként rögzített értékelések alapján kerülnek megjelenítésre az értékelési adatok:

  • Általános iskola
  • Gimnázium
  • Szakgimnázium
  • Szakiskola
  • Szakközépiskola.

Tehát aki például Általános Iskola (gyógypedagógia), vagy Gyógypedagógia, stb, amelyek a fenti felsorolásban nincsenek benne, és ahhoz értékeléseket vesznek fel, úgy azt az ESL nem jeleníti meg, bár jogosultságuk van hozzá, hogy belépjenek. Így ha belépnek, akkor nullás adatokat fognak látni (maximum osztály listát, tanulók számát).

Szoftverfrissítések, újdonságok

ESL 1.3.2 verzió újdonságai (2019.06.13.)

 Szöveges leírások javítása

Több felületen leírások pontosítása történt meg a frissítés során.

 Táblázat export javítása

A táblázatok exportálása során készülő csv file-ok generálásának módosítása a tartalomnak megfelelően.

 MS PowerPoint export módosítása

A letölthető MS PowerPoint dokumentumok módosítása.

ESL 1.3.1 verzió újdonságai (2019.05.05.)

 Tantárgyi nevekben szereplő vessző miatti rossz elválasztás javítása

A tantárgyak nevében szereplő vesszők miatti az automatikusan generált diagram elnevezések rossz elválasztásai korrigálásra kerültek a felületi megjelenítésekben.

 Export táblázatok munkalapjainak egyedi elnevezései

Az exportált excel táblázatok munkalapjai egyedi elnevezéseket kapnak, a rajtuk szereplő adatoknak megfelelően.

Keresés

Írja be a keresett kifejezést a KRÉTA ESL  Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén. 

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.


 
  • No labels