Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


A Nemzetiségi dokumentumok / Törzslap generálási lehetőségnél a rendszer megjeleníti a más dokumentumok lekérésénél megszokott felület.


A Törzslap dokumentum generálása során az első kiválasztható opció a Törzslap nyelve. Olyan nyelveken van lehetőség a Törzslap dokumentumok generálására, mely célnyelvekre történő adatok hivatalos fordítását a Fenntartó megadta, a rendszerbe feltöltésre került.


Az idegen nyelvi Dokumentum esetében azok az értékek, melyeket az intézmény saját maga is tud szerkeszteni/megadni, de a rögzítést nem tette meg, ott az adott elem magyar nyelű verziója fog a dokumentumban megjelenni. (Például az adott tantárgy csak magyar nyelven van rögzítve a KRÉTA rendszerben, akkor a Nemzetiségi dokumentum idegen nyelvű verziójában is magyar nyelven fognak a tantárgyak szerepelni.)

A Dokumentum generálás többi beállításának elvégzését követően a Dokumentum letölthető.
  • No labels