Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az elektronikus napló zárásának beállítása a fenntartók, intézményvezetők, helyettesek ellenőrzési munkáját segíti. 

Az elektronikus napló elérésének korlátozásai

A napló zárolását a Nyilvántartás főmenü Beállítások szekciójának 'Testreszabás' menüjében tudjuk beállítani az alábbi módon:

 1. A "nincs megadva" érték esetén a naplózárolás ki lesz kapcsolva (éles használat esetén nem javasolt beállítás)
 2. A "Havi" kiválasztás esetén a "Havi naplózárás napja" opcióval adható meg, hogy a következő hónap hányadik napján zárja le a program az előző hónapot. Ez az intézmények által leggyakrabban használt opció és általában 5-10 közötti értéket állítanak be. Ez azt jelenti, hogy ha pl. 10-re van állítva, akkor a program október 10-én zárja le a szeptemberi hónapot, november 10-én az októbert és így tovább.
 3. A "Heti" esetén azt lehet megadni, hogy a következő hét hányadik napján zárja le a program az előző hetet. Ez szigorúbb lezárási szabályt követ mint a havi zárás (1-hétfő, 2-kedd, 3-szerda, 4-csütörtök, 5-péntek, 6-szombat, 7-vasárnap). Ha pl. ez az érték 1-re van állítva, akkor a program hétfőn zárja le az előző hét módosítási lehetőségét, azaz egy hét alatt kell lekönyvelnünk a heti tanóráinkat, míg ha 5-re van állítva, akkor a program pénteken zárja le az előző hét módosítási lehetőségét, azaz gyakorlatilag két hét áll a rendelkezésünkre a tanóráink lekönyvelésére.
 4. Az "Elektronikus napló zárásának dátuma" opcióban egy konkrét napot lehet beállítani zárásnak (pl. a félévi osztályozó konferencia napját), ilyen esetben az adott naptól visszamenőlegesen lezárja a program a naplót függetlenül de párhuzamosan a beállított havi/heti naplózárás beállítással együtt. 

Napló zárolása

A naplózárások az osztályfőnöki feladatokra (mulasztások, igazolások kezelése) nem vonatkozik! 

Az elektronikus napló visszamenőleges lezárása nem kötelező funkció a KRÉTA rendszerben ugyanakkor mindenképpen javasoljuk, hogy legyen egy havi vagy heti zárás beállítva. A visszamenőleges beírás korlátozása (a napló lezárása) az alábbi hibák ellen nyújt hathatós védelmet:

 • nem lehet tévedésből módosítani értékeléseket (pl. nem engedi, hogy májusban véletlenül módosítson egy félévi jegyet a tanár)
 • nem lehet több hónapra visszamenőlegesen mulasztásokat rögzíteni
 • nem lehet több hónapra visszamenőlegesen értékelést beírni (pl. a korlátozások nem engedik, hogy tévedésből májusban egy elégtelent írhasson be a tanár szeptemberi dátummal)
 • nagymértékben segíti az osztályfőnökök mulasztásokkal és igazolásokkal kapcsolatos munkáját, 
 • segíti a vezetők, igazgatóhelyettesek naplók ellenőrzésére vonatkozó munkáját. 

Naplózárás kibővítése

Természetesen van arra lehetőség, hogy módosítsák a napló zárását, de a teljes kikapcsolást nem javasoljuk, helyette a beállított határidők kibővítését.

Például egy havi 5-i naplózárás esetén, ha akár munkaszüneti napok, akár tanítási szünetek miatt gondot okozna, módosítsuk a hónap 8. napjára, ezzel az előző hónap naplózására kapnak a kollégák plusz 3 napot, de a teljes, korábbi időszak a naplóban védelem alatt marad a téves módosítások alól.

Az Admin felület nyitó (Dashboard) képernyőjére az Elektronikus napló figyelmeztetései mezőbe új értékek jelentek meg. 

 • A napló heti/havi zárásának beállítása: (értéke lehet: nincs beállítva/heti x. nap/havi x. nap)
 • A napló fix dátumú zárásának időpontja: (értéke a beállított dátum)

Amennyiben az intézményben nincs beállítva heti vagy havi naplózárás, akkor a Dashboard csempe piros, figyelmeztető fejléccel jelenik meg mindaddig, amíg az intézmény nem állít be naplózárást a Nyilvántartás/Testreszabás menüpontban.

Beállított Naplózárási értékekkel a Dashboard csempe fejlécének színe módosulhat, de a beállított naplózárás értékek a csempén mindig megjelennek.