Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Az adott napon történt pénztármozgásokat az e-Ügyintézés bal oldali panelján található Pénztár kezelés menüpontra kattintva tudjuk kilistáztatni, majd az intézmény Pénzkezelési Szabályzatának megfelelően vagy rögzítjük a napi bevétel feladását vagy lezárjuk a pénztárt:


  • No labels