Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

A magyar köznevelésben adott iskolával tanulói jogviszonyt fenntartó tanulók, illetve a gondviselőik felelőssége az iskolának minden adatváltozást bejelenteni. Ezen felül az intézmények legalább évente egyszer az adatokat egyeztetik a tanulókkal és gondviselőikkel.Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az ügyintézési folyamat menete:

  1. A bejelentkezést követően a táblázatban az ÚJ - státuszú  SZAV - ügytípus azonosítóval megjelenő ügyet (amennyiben az ügytípus kezelésére jogosultsággal rendelkezünk) a sor végén található  - (Magamhoz veszem)-funkciógombbal magunkhoz rendeljük, majd az ügy sorában - zöld kiemeléssel jelzi a program a kiválasztandó ügyet - az ügyre rákattintva azt ügyintézésre megnyitjuk.
  2. Kialakítjuk a Teendők-listánkban a folyamatkezeléshez szükséges elemeket  és az elemekhez hozzárendeljük a felelősöket:

3. A beépített  linkek igénybevétele az ügyintézési folyamatban segítheti az ügyek gördülékeny és hatékony intézését. A feladatelem elvégzését a feladatsor végén található KÉSZ-jelölönégyzetbe történő pipálással jelezzük: 

A Teendők-listánk állapotát a felület jobb alsó sarkában található  - gombbal részteljesítések esetén is mentsük el!

4. Amennyiben az ügyintézéshez dokumentumot szükséges rögzíteni a rendszerben, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.

5. Amennyiben a feladat-elemekhez hozzárendelt személyek részére belső üzenetet szeretnénk rögzíteni illetve belső határidőt szeretnénk kijelölni a feladat elvégzésére, akkor ezt a Belső megjegyzések menüpontot kiválasztva tehetjük meg:
A Belső megjegyzések a  - gombra kattintva hozhatók létre. A belső megjegyzések lehetnek kommentárok, üzenetek illetve az ügyhöz kapcsolódó egyéb információk, külső felületekre mutató linkek, ábrák, képek.

6. Amennyiben a 2. pontban az ügyintézéshez kialakított Teendök-listánk valamelyik feladat-eleménél hiánypótlásra szeretnénk a gondviselőt / tanulót felszólítani, ezt a Határozatok - menüpont kiválasztásával tehetjük meg kétféle módon:

6.1. Felszólíthatjuk az ügyfelünket hiánypótlásra üzenettel, amely az ügyféloldalon a  - gombra kattintva azonnal megjelenik.6.2. Felszólíthatjuk az ügyfelünket hiánypótlásra határozattal, amely az ügyféloldalon a  - gombra kattintva azonnal megjelenik és letölthető. A határozattal történő felszólítás esetén a rendszerben generált határozat iktatószámmal bekerül a ügyiratok közé. 

7. Az összes teendőnk elvégzését követően vagy az 5. pontban bemutatott Belső megjegyzésben jeleznünk kell az intézményvezetés felé, hogy a kiiratkoztatási folyamat lezáró határozathozatali szakaszba érkezett és ezzel átadjuk a határozathozatali döntést az intézményvezetésnek vagy ha magunk vagyunk a határozathozatalban illetékes ügyintéző, akkor a Határozat adatainak megadását (kiválasztását) követően a csak ekkor (kérelem elfogadásakor vagy elutasításakor) megjelenő  - gombra kell kattintanunk. A lezárt ügyintézési folyamat adatai a későbbiekben nem módosíthatók, de a rendszerben rögzített adatok és dokumentumok az adminisztrátorok által megtekinthetők illetve letölthetők.


A 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamathoz tartozó intézményi kezelői felületet bemutató videó megtekintése: (SZAV)


  • No labels