Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Előfordulhat, hogy egyes napokon, néhány óra erejéig a "normál" órarendtől eltérő foglalkozásokat tartanak az intézményben. Ilyen lehet akár egy ünnepély, egy tagozati gyűlés vagy iskolafórum.

Ilyen esetben ki lehet törölni az érintett osztályok órarendjeiből az érintett órát vagy órákat az 'Egy óra törlése' funkcióval, majd rögzíteni helyettük a szükséges foglalkozásokat az 'Egy óra rögzítése' opcióval. Ez egy egész iskolát érintő, több órás esemény esetén igen időigényes lehet, nem is beszélve a sok művelet során elkövethető tévesztésekről.

Az ilyen feladatok rendezésében segít a 'Központi óra kezelése' funkció. Ennek segítségével tanóránként egyetlen lépésben be lehet állítani, hogy milyen foglalkozásokat rögzítsen a program, és törölni az ezekkel ütköző órákat.

A menüpontot választva egy szokásos órarendi felületet láthatunk, ahol először a megfelelő hetet kell megadnunk.

Színek jelentései:

  • ahol kék hátterű elem látható, ott nincs rögzített központi óra, nincs központilag törölt óra, de van legalább egy órarendi elem
  • ahol narancssínű elem látható, ott van rögzített központi óra és órarendi óra is (és lehet még központilag törölt óra is)
  • ahol zöld színű elem látható, ott nincs (már) órarendi elem, csak központilag rögzített óra vagy órák (és lehet még központilag törölt óra is)
  • ahol piros színű elem látható, ott nincs központilag rögzített óra, de van központilag törölt óra (és lehet még további órarendi elem is)
  • ahol az óra sorszáma látható, ott nincs se órarendi elem, se központilag rögzített vagy törölt óra sem

Ha egy tetszőleges elemre kattintunk, akkor a megnyíló ablakban választhatunk az alábbi négy funkció közül:

  • egy új központi óra rögzítése
  • egy meglévő központi óra módosítása
  • órák központi törlése
  • korábban központilag törölt órák visszaállítása

Központi óra kezelése menü funkciói

A funkciók leírása a címekre kattintva érhetők el.

 1. Központi óra rögzítése

Ezt a funkciót választva lehet rögzíteni központi órákat, illetve törölni az esetleg ütköző foglalkozásokat az órarendből.


1.) Első lépésként azokat speciális adatokat kell megjelölni, amelyeket később be szeretnénk állítani.

Fontos, hogy itt NEM azt kell beállítani, hogy az egyes órák speciális adatainak mi legyen az értéke, hanem azokat kell megjelölni, amelyeket később be szeretnénk állítani. Alapértelmezetten a 'Sorszámozandó' opció van kijelölve, azaz majd ennek a speciális adatnak az értéke lesz megadható a központilag beállított foglalkozásoknál. Ha más opciókat is bepipálunk, akkor azok értéke is beállítható lesz minden rögzítésre kerülő óránál.

Amely elemeket nem jelöljük ki, azok az alapértelmezett értéket fogják megkapni. Ez a 'Sorszámozott' opció esetén IGEN-t jelent, azaz az órák minden esetben sorszámozottak lesznek, a többi paraméter esetén pedig NEM. Ebből következik, hogy ha a központilag rögzített összes óránkat sorszámozottnak akarjuk beállítani, és a többi speciális adatot üresen hagyni, akkor egyik opciót se jelöljük ki (azaz vegyük ki a 'Sorszámozandó' jelölést is, és nem kell ezekkel az adatokkal foglalkoznunk).


2.) Második lépésként az egyes órák pontos adatait kell/lehet megadni

A felületen beállítható egy Tanár, egy Tantárgy, illetve egy Terem, ha ezek valamelyikét szeretnénk mindegyik osztály órájához előre beállítani. Természetesen ha ezt megtettük, akkor egyesével is át lehet állítani az összes paramétert, ahogy az az alábbi képen is látható.

Itt a 'Teszt Alkalmazott3' pedagógust választottuk ki, ezért mindegyik osztályhoz ez került beállításra, de ez után az 1/9.P és az 5.c osztályoknál ezt az adatot módosítottuk. Ennek a két osztálynak beállítottunk egy-egy tantárgyat és tantermet is, és sor elején jelöltük, hogy ennek a két osztálynak szeretnénk központilag rögzíteni órát.

A képen szintén látható, hogy az előző felületen a 'Sorszámozandó' opció mellett a 'Túlóra' mezőt is bepipáltuk, így mindegyik óránál ezeket a speciális adatokat lehet beállítani. Szintén látható a legfelső sorban ezek alapértelmezett beállítása, illetve alatta, hogy módosítás után a program egy kis piros háromszöggel jelezi ezt.

Ha egyéb speciális adatokat is meg szeretnénk adni, akkor a 'Vissza' gombot válasszuk, ha megfelelően beállítottunk mindet, akkor a 'Tovább' funkciót.


3.) Utolsó lépésként törölni lehet az ütköző (vagy akár a nem ütköző) órarendi elemeket

Ezen a felületen az adott órában érvényes órarendi elemek jelennek meg, aszerint kettéosztva, hogy az adott óra ütközik-e valamelyik most rögzítésre kerülő központi órával vagy nem. Alapértelmezetten az összes ütköző foglalkozás ki van jelölve törlésre, a nem ütközők pedig nem kerülnének eltávolításra, de mindegyik jelölés módosítható.

A 'Vissza' gombbal a második pontban látható felületre térhetünk vissza, a másik két funkció pedig a rajtuk látható felírat szerint rögzíti a beállított központi órákat a kijelöltek törlésével vagy a nélkül.


 2. Központi óra módosítása

Ezt a funkciót választva módosítani lehet a korábban rögzített központi órákat. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a központilag rögzített órák törölhetők: az összes együtt, vagy egyesével bármelyik a közösen rögzített órák közül. Az egyes órarendi elemek konkrét adatai az órarendben módosíthatók, ahogy a "rendes" órák esetében. (Fontos tudni, hogy ha egy központilag rögzített óra adatait módosítjuk az órarendben, akkor ez után már nem kezelhető az központi óraként, nem fog ebben a funkcióban megjelenni.)


 3. Órák törlése központilag

Ezt a funkciót választva láthatók lesznek az adott órában rögzített órarendi elemek, ezek közül lehet kijelölni azokat, amelyeket törölni szeretnénk. Az itt törölt elemek a következő pontban látható módon visszaállíthatók lesznek.

.

 4. Központilag törölt órák visszaállítása

Ezt a funkciót választva láthatók lesznek a korábban központilag törölt órák, és a megfelelőket megjelölve vissza lehet állítani őket.

  • No labels