Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A menüpontban megjelennek a felhasználó és az intézmény között az e-Ügyintézés Üzenetküldő modulján keresztüli üzenetváltásai.

  • No labels