Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben a szöveges értékelések egyszerűbb kezeléséhez lehetőség van az iskolának saját mondatbank létrehozására. 

Mondatbank importálása

 Az Importálások-Értékelés mondatbank importálás menüpontban lehetséges.

Az Importálások-Értékelés mondatbank importálás menüpontban lehetséges.


A Mondatbank importálása során ki kell válaztani a lehetőségek közül, hogy milyen típusú importálást szeretne a felhasználó végrehajtani:

 1. Meglévő adatok megtartásával és az új adatok beszúrásával: A KRÉTA programban már megtalálható adatok nem kerülnek módosításra, az importálás csak az új adatokat rögzíti a rendszerben. Ezt az importálási műveletet akkor célszerű használni, ha nem akarjuk módosítani a KRÉTA rendszerben meglévő adatokat, csak az új - a rendszerben még nem létező - elemeket szeretnénk importálni.
 2. Meglévő adatok frissítésével (módosításával) és az új adatok beszúrásával: Az importálás a KRÉTA programban már megtalálható adatokat módosítja, továbbá az új adatokat is rögzíti a rendszerben. Ezt az importálási műveletet akkor célszerű használni, ha - az új elemek rögzítése mellett - az importált táblázat alapján módosítani (felülírni) szeretnénk a KRÉTA rendszerben már korábban felvett adatokat is.
 3. A korábban importált adatok törlésével: A KRÉTA rendszerben korábban importált adatokat a művelet törli és az új adatokat rögzíti a rendszerben. A KRÉTA felületről felvett (nem importálással rögzített adatokat), valamint a KRÉTA rendszerben korábban importált de utána módosított adatokat a művelet nem fogja törölni. Ezt az importálási műveletet akkor célszerű használni, ha az importálás előtt minden korábban beimportált adatot törölni szeretnénk, majd újra betölteni az új adatokat.


Az IMPORTÁLÁSI FOLYAMAT INDÍTÁSA A FÁJL KIVÁLASZTÁSA gomb megnyomása után kezdődik, ekkor kijelölheti azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálásra kerülnek.

Ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő, legfrissebb sablonban készült Excel (XLSX) állományt importálja a rendszerben. A mintatáblázatokat a  "Sablon letöltése" gomb megnyomásával töltheti le számítógépére.

A  "FÁJL KIVÁLASZTÁSA" gomb megnyomásával jelölheti ka azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálását szeretné elvégezni.


Az IMPORT ELŐNÉZET KÉSZÍTÉSE gomb megnyomása után lehetősége lesz az importálási adatok előnézetének megtekintésére és ellenőrzésére, valamint - probléma esetén - az importálás megszakítására vagy folytatására!


A rendszerben jelenleg tárolt Mondatbankot az Export szekció / Aktuális adatok exportálása funkciójával kérheti le.Feltöltött szövegek

Javasolt feltölteni a teljes, adható szöveges értékelés repertoárt egy-egy mezőbe, amiből az értékelés során a pedagógus a nem érvényes részeket törölni vagy kiemelni (aláhúzás, félkövér vagy döntött betűtípusra állítás...) tudja. Például:

Írás

Az íráshoz való viszonyulás

 • Írásos tevékenységet szívesen végez.
 • Írásos tevékenységet nem mindig végez szívesen.
 • Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, hamar elfárad, írástechnikai készsége még nem elég fejlett.
 • Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, mert ...

Íráskép

 • Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, esztétikus.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása időnként nem egészen szabályos.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása pontatlan.

stb...


Szöveges értékelések mondatbankja

A szöveges értékelések mondatbakját az Elektronikus naplóban a szöveges értékelések beírásánál lehet használni. A mondatbankban található szöveges értékelések esetében meg lehet adni, hogy milyen típusú értékelésekhez kapcsolódnak, továbbá adott tantárgyhoz és évfolyamhoz is hozzá lehet rendelni.

A Nyilvántartás-Testreszabás funkcióban az  gombra kattintva lehet felvenni az új elemeket a mondatbankba, valamint törölni és módosítani a már korábban felvett elemeket is. A nyomógombra kattintva megjelennek a már korábban rögzített szöveges sablonok. 

A szöveges sablonok adatai

A szöveges sablonokhoz az alábbi elemeket lehet megadni

MEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS

Értékelés típus

A listából ki lehet választani, hogy a szövegsablon milyen típusú értékeléseknél jelenjen meg.

KÖTELEZŐ

Mind

A lenyíló listában ki lehet választani, hogy az adott szövegelem csak bizonyos típusú (pl. félévi vagy év végi) értékeléseknél jelenjen csak meg. Abban az esetben ha a MIND elemet választjuk ki, akkor a szövegsablon minden értékeléstípus esetében használható lesz.

Ezt az értéket csak akkor javasoljuk módosítani ha olyan szövegelemet veszünk fel, amelyet csak egy adott típusú értékelésnél szeretnénk használni. A legtöbb esetben javasoljuk a MIND beállítást, hogy a szövegsablon többféle típusú értékelésnél is használható lehessen.

Évfolyam típus

A listából kiválasztható, hogy az adott szövegsablon csak a megadott évfolyamú osztályok és csoportok esetében használható.

KÖTELEZŐ

MIndA lenyíló listában ki lehet választani, hogy az adott szövegelem csak bizonyos évfolyamú osztályok és csoportok értékelésénél jelenjen meg, így különválasztható pl. az első osztályos és a második osztályos szöveges értékelések megjelenésének módja.
Tantárgy

A listából kiválasztható, hogy az adott szövegsablon csak a megadott tantárgyak értékelése esetében használható.

KÖTELEZŐ

Mind

A lenyíló listában ki lehet választani, hogy az adott szövegelem csak a kijelölt tantárgyak értékelésénél jelenjen meg, így a különböző tantárgyak értékelésénél csak az adott tárgyra jellemző szövegsablonok jelennek meg.

A legtöbb esetben célszerű a tantárgyakhoz kapcsolni a szöveges mondatsablonokat és csak az általánosan használt szövegelemeket (pl. megfelelt, kiválóan megfelelt, felmentve stb.) célszerű a MIND értékre állítani.

Rövid név

A rövid név esetében megadható, hogy az Elektronikus naplóban a Értékelések funkció áttekintő felületén milyen rövidítés jelenjen meg.A rövid név tartalmazza azt a 1-3 karakter hosszú rövidítést amely az Elektronikus naplóban a Értékelések funkció áttekintő felületén rövidítés jelenik meg.

Ha nincs megadva a rövidítés akkor az általános szöveges értékelés rövidítése, egy "sz" szöveg fog megjelenni az áttekintő felületen.

Szöveg

A szöveg mező tartalmazza azt a szöveget amely a mondatbankból kiválasztható lesz.

KÖTELEZŐ


A szöveges mondatsablon tartalma.

Új szövegsablon létrehozása

A KRÉTA rendszerben a szövegsablonodlétrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'Testreszabás' funkcióban az 'Értékelés mondatbankjának beállítása' nyomógombot!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új szövegsablon adatainak megadását!
 3. A szövegsablonok adatait tartalmazó ablakban adjuk meg a szöveges értékelés sablonjának adatait!

 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 5. A mentés után a szövegsablonok listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Szövegsablon adatainak módosítása és törlése

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'Testreszabás' funkcióban az 'Értékelés mondatbankjának beállítása' nyomógombot!
 2. A szövegsablonok adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott szövegelem tulajdonságainak módosítását, a  ikonnal a törlését. 
 3. A kiválasztott szövegelem adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk a terem jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a termek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben a szövegsablonok módosításának vagy törlésének nincs visszamenőleges hatása, tehát a korábban beírt szöveges értékelések nem fognak módosulni.