Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Poszeidon modul 791.9.17 verzió újdonságai

Új funkciók


Választó listák:

A Választólistás mezők esetében már nem töltődik alapértelmezett adattal, így a lista üres. Ahogyan korábban is a mező végén található ikonra kattintva lehet a táblázatos nézetet előhívni. Vagy az előszűrő mezőbe legalább 3 karakter megadását követően keresni.Táblázatos nézet:A táblázatos nézettel rendelkező menüpontok és felületek (pl. Ügyiratok, iratok, példányok stb) esetében az alábbi változás történt.

A lap alján a legutóbb beállított laponkénti találat figyelembe vételével à A találatok száma: legalább 10/20/50 attól függően, mi volt beállítva laponkénti találatnak. Jobbra mellette információ jelenik meg: Pontos találati szám lekérdezése szöveggel. Ahhoz, hogy megtudjuk, valóban mennyi tétel van a találatilistában, rá kell kattintani a szövegre. Csak ezt követően működik pl. az utolsó oldalra navigálás.

A táblázat fejlécében történő keresés már az oldal megjelenítését követően rendelkezésre áll.


Poszeidon modul 745.2.11 verzió újdonságai

Új funkciók

A Poszeidon rendszerén belül lehetőség van Csoportos műveletek használatára, amelynek segítségével a felhasználó egyszerre több tétellel tud dolgozni. Ezeket a funkciókat a Csoportos műveletek menüpont alatt érhetjük el. 

 Ügyiratok csoportos lezárása

Ügyiratok csoportos lezárása

A lezárást megelőzően szükséges megadni a keresési feltételeket, amelyek alapján a program kiválogatja azokat a tételeket, amelyek lezárásra kerülnek.

A keresést eleve egy szűkített listában tudja a felhasználó elvégezni, ugyanis a program az alábbi szempontokat alapból figyelembe veszi, és csak azok között a tételek között engedi a keresést, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek:

- nem állnak postázás alatt

- az aktuális szervezeti egység birtokában vannak

- nincsenek sztornózva

- beszerelt ügyirat ne jelenjen meg

- nincsenek irattárban

- rendelkezzenek irattári tételszámmal.

A „Tételek száma” funkciógomb segítségével tájékozódhatunk arról, hogy hány tétel felel meg a keresési feltétel(ek)nek. Ezt a számot a „Tételek száma”-ra kattintást követően a funkciógomb mellett tüneteti fel.

A „Lezárás” gombra kattintva tudjuk elvégezni a keresési feltételeknek megfelelő ügyiratok lezárását. A művelet elvégzése előtt a program egy biztonsági kérdést tesz fel. Az OK gombra kattintva a program elvégzi a tételek lezárását, ennek eredményéről információs ablakban tájékoztat.

A lezárás következtében az érintett tételek kikerülnek a csoportos lezárás listájából, és az „Ügyiratok” menüpont „Összes aktív” ügyirat nézetéből is. Az „Irattárba adható” nézetben azonban elérhetőek lesznek.

A „Mégse” gombbal a lezárás elvégzése nélkül hagyhatjuk el a felületet.

Az „Export” gomb a kereséssel leszűrt tételek excel exportját biztosítja. A funkcióval egyúttal ellenőrizhetjük, hogy mely tételek kerülnek lezárásra.

 Csoportos irattárazás

A csoportos irattárazás felületének felépítése:

- Lapfülek: A „Keresési feltételek” lapfülön az irattárazandó tételek szűkítése végezhető el a mezők segítségével. Az „Irattárazási adatok” lapfülön az irattárba adáshoz szükséges adatokat rögzíthetjük.

- Az alsó részben találhatóak a funkciógombok.

Az irattárazást megelőzően szükséges itt is megadni a keresési feltételeket a „Keresési feltételek” lapfülön, amelyek alapján a program kiválogatja azokat a tételeket, amelyek irattárba kerülnek.

A keresést eleve egy szűkített listában tudja a felhasználó elvégezni, ugyanis a program az alábbi szempontokat alapból figyelembe veszi, és csak azok között a tételek között engedi a keresést, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek:

- a felhasználó hozzáférője

- le vannak zárva

- nincsenek irattárban

- nincsenek ügyiratba elhelyezve

- nem állnak postázás alatt.

A „Tételek száma” funkciógomb segítségével tájékozódhatunk arról, hogy hány tétel felel meg a keresési feltétel(ek)nek. Ezt a számot a „Tételek száma”-ra kattintást követően a funkciógomb mellett tüneteti fel.

Az „Irattárazási adatok” lapfül „Irattári hely” mezőjében tudja a felhasználó kiválasztani azt a helyet, ahová a tételek elhelyezésre kerülnek.

Az „Elhelyező személy” és „Elhelyezés ideje” mezőket a program automatikusan tölti.


Az „Irattáraz” gombra kattintva a program elvégzi a tételek csoportos irattárba adását. A művelet elvégzése előtt a program egy biztonsági kérdést tesz fel. Az OK gombra kattintva a program elvégzi a tételek lezárását, ennek eredményéről információs ablakban tájékoztat.

Az irattárazott tételek kikerülnek a csoportos irattárazás adatlistájából, továbbá az „Ügyiratok” menüpont „Irattárba adható” ügyirat nézetéből is. Az „Ügyiratok” menüponton azonban elérhetőek lesznek az „Irattárban lévő” nézetben.

A „Mégse” gombbal az irattárba adás elvégzése nélkül hagyhatjuk el a felületet.

Az „Export” gomb a kereséssel leszűrt tételek excel exportját biztosítja. A funkcióval egyúttal ellenőrizhetjük, hogy mely tételek kerülnek irattárba.

Poszeidon modul 673.5 verzió újdonságai
 Változás a tárgy mezőtöltésénél

A Tárgy mező alatt elérhető funkciógombok segítségével lehet tölteni a mező értékét a korábban már rögzített tárgyakkal vagy a vastag kliens Adminisztráció/Tárgy sablonok menüpontján rögzített lehetőségekkel.

Korábban rögzített tárgytételek listája felugró ablak.

 Bontás funkciógomb

Ügyintézői kapcsolat típus választása esetén csak belső alkalmazottak közül lehet választani.

 Postai cím módosíthatóvá vált
Az Átadás-átvétel / Feladott tételek / Materiális példányok menüponton szerkesztés módban a postai cím mező értéke módosítható a megadott címzett szervezet/személy másik címére. (A címzett módosítására továbbra sincs lehetőség.)
 Másol funkció
Küldemények menüponton saját szervezeti egység birtokában lévő elektronikus, nem iktatott küldemény szerkesztésekor elérhető a Másol funkció, amivel a program egy új érkeztetést hoz létre a kiválasztott küldemény alapján, és az elektronikus állományokról készített másolatot is az új küldeményhez csatolja.
 Futár/Személyes kézbesítés változása
Irat rögzítése esetén amennyiben Futár/Személyes kézbesítést választunk ki, a postai cím megadása nem kötelező.
 Aláiktató nézet
Az indító irat kivételével minden alszámos irat megjelenik a listában, ami az Iratok /Aláiktatható nézetben indított aláiktatásban jött létre. Az új választható lista neve Aláiktatott.
 Tájékoztatás határidőről
Irathoz, materiális vagy elektronikus példányhoz kiírt tájékoztatás határidejének lejártakor a rendszer e-mail értesítőt küld a feladatvégző személynek.

Feltétele:

- belső értesítési e-mail címe legyen rögzítve a felhasználónak

- be legyen állítva a Hírlevelek menüponton ez a hírlevél típus.

 Oldalszámok megjelenítése adatlistáknál

Adatlisták alatt a program kiírja, hogy hanyadik oldalon állunk épp, per jellel elválasztva pedig látható az is, hogy hány oldal találatunk van összesen.

 Hivatali kapu nyugtái
A hivatali kapura küldéssel kapcsolatos nyugták megjelenítésre kerültek, melyet az Elektronikus állományok kapcsolódásai közül a Visszaigazolások almenüben érhetőek el.
 Rendelkezés Nyilvántartás
Elérhető lett a Rendelkezési Nyilvántartás kapcsoló az Iktatás felületen.
 Változás az Ügyintézői kapcsolatnál

Ügyintézői kapcsolat típus választása esetén csak belső alkalmazottak közül lehet választani.

 Változás a beérkezés módjánál

Érkeztetésen és Iktatáson ha a Beérkezés módja mezőben a Postai tértivevény elsőbbségi kódtételt választjuk ki, akkor a Ragszám mező töltése kötelezővé válik.

 Sztornózás fül

Az ügyiratok menüponton a "Sztornózott ügyiratok" nézetben megjelenítésre került a "Sztrornózás" fül, ahol a sztornózás adatai kerültek megjelenítésre.

 Tételek száma
Legördülő lista segítségével megadható, hogy a program az adatlisták egy oldalán hány db tételt jelenítsen meg.
 Ügyirat csatolás
Iktatás menüponton az Iratkapcsolat fülön lehetőség van Ügyirat csatolás típusú iratkapcsolat kiválasztására. Ebben az esetben a kapcsolható tételek listáját a rendszer előszűri a felhasználó által hozzáférhető ügyiratok listájára. A listából kiválasztott ügyiratot mentéskor a program csatolással kapcsolja az új ügyirathoz. Az utólagos módosítást az Ügyiratok menüponton lehet megtenni egy új lapfülön: Csatolt ügyiratok. Itt lehetőség van a kapcsolat törlésére, új csatolás létrehozására.
 Napló menüpont
A Materiális példányokon a Kapcsolódások menü felől elérhető lett az eseménynapló: Napló menüpont.
 Új szűrés a Materiális példányok menüponton
A Materiális példányok menüponton új szűrés lett létrehozva Példány ügyintézők névvel.
 Érkeztetés és Iktatás menüpontok változása


Érkeztetés és Iktatás menüpontokon a Paraméter ablakban a Megjegyez rész lekerült az OK és Mégsem gombokkal egy sorba.

A kapcsolók fölé állva egérrel a program megjeleníti az adott kapcsoló jelentésére vonatkozó magyarázatot.
 Betekintés funkciógomb

Az elektronikus állományok letöltésére szolgáló funkciók mellett ugyanezeken a felületeken létrehoztunk egy új funkciógombot: Betekintés. A gombra kattintva a program a kiválasztott elektronikus állomány képét egy új böngésző ablakban nyitja meg, ahol lehetőség van a dokumentum lapozására. A funkció az alábbi formátumok esetén működik: .docx, kép alapú PDF (szkennelt), képfájl formátumok.


  • No labels