Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A"BESOROLÁSOK funkciócsoport, DUÁLIS TANULÓK DUÁLIS CSOPORTBA SOROLÁSA menüpontjában lehet a tanulókat a duális képzőhelyekre létrehozott duális csoportokhoz rendelni.

Duális tanulók duális csoportba sorolása

A "BESOROLÁSOK/DUÁLIS TANULÓK DUÁLIS CSOPORTBA SOROLÁSA menüpontra kattintva a felugró ablakban kötelező kitölteni a "Beléptetés dátuma" és "Duális képzőhely neve és adószáma" adatokat. A duális csoportba sorolás menüben (bal oldal) a képzőhelyhez tartozó, besorolni kívánt tanuló(k) nevét lehet kiválasztani. A menüben a célcsoport (jobb oldal) funkcióban a duális csoportot lehet kiválasztani, ahová a duális tanulókat kívánjuk besorolni. A tanulók kijelölése után, a tanulók besorolása a sima, dupla nyilak segítségével elvégezhető. A "MENTÉS" gomb megnyomása utána  kiválasztott tanulók a kiválasztott duális csoportba kerülnek.

Jó tudni!

Duális tanulók besorolása a nyilak segítségével:  nyíllal, a kijelölt tanulók egyszerre átmozgathatók a célcsoportba. nyíllal csak a kijelölt tanulók mozgathatók a célcsoportba. nyíllal minden tanuló visszarakható a célcsoportból. nyíllal a kijelölt tanulók mozgathatók vissza a célcsoportból.

A besorolás után a duális csoport adatai között megtekinthető a duális tanuló(k) listája.

Duális tanulók áthelyezése

Abban az esetben, ha egy tanuló az adott képzőhelynél másik duális csoportba megy át, akkor ezen a felületen végezhetjük el a módosítást.

Az áthelyezés folyamata ugyanazon elvek alapján zajlik, mint a TANULÓK BESOROLÁSA/AKTUÁLIS TANÉV-CSOPORTOK/TANULÓK ÁTHELYEZÉSE  funkciónál.

A BESOROLÁSOK/DUÁLIS TANULÓK ÁTHELYEZÉSE menüpontra kattintva a felugró ablakban kötelező kitölteni az "Átsorolás dátuma" adatot. A duális tanulók áthelyezése menüben (bal oldal) a képzőhelyhez tartozó átsorolni kívánt tanuló(k) nevét válassza ki a forráscsoportból és a célcsoportoknál(jobb oldal) azt a duális csoportot lehet kiválasztani, ahová át szeretnénk rakni a tanulót. A tanulók besorolása a sima, dupla nyilak segítségével elvégezhető. A "MENTÉS" gomb megnyomása utána  kiválasztott tanulók a megfelelő duális csoportba kerültek.

Téves besorolások javítása

Amennyiben egy tanuló nem megfelelő duális csoportba lett sorolva és ezt a tanév elejétől módosítani szeretnénk, abban az esetben kell alkalmazni a Téves besorolások javítása menüpontot.

A duális képzőhely neve és adószáma kiválasztása után a forráscsoportot és a célcsoportot a lenyíló menükből kiválasztjuk. A tanulók besorolásának javítása a sima, dupla nyilak segítségével elvégezhető. A "MENTÉS" gomb megnyomása utána  kiválasztott tanulók a megfelelő duális csoportba kerülnek.

Duális tanulók kiléptetése

Ha egy tanuló szakképzési munkaszerződésében rögzített képzési idő lejár, vagy másik duális képzőhelyre megy át, abban az esetben szükséges a tanuló duális csoportból való kiléptetése.

A BESOROLÁSOK/DUÁLIS TANULÓK KILÉPTETÉSE menüpontra kattintva a felugró ablakban kötelező kitölteni az "Kisorolás dátuma" adatot. A duális tanulók áthelyezése menüben (bal oldal) a képzőhelyhez tartozó átsorolni kívánt tanuló(k) nevét válassza ki a forráscsoportból. A tanulók kisorolása a sima, dupla nyilak segítségével elvégezhető. A "MENTÉS" gomb megnyomása utána  kiválasztott tanulók a duális csoportból kikerülnek.

A duális csoport adatlapján a csoportból kiléptetett tanulóknál a Kilépés ideje dátum is látható.

A duális csoportból kiléptetett tanulók a duális tanulók listájában egészen addig szerepelnek duális csoport nélkül, amíg a tanügyi adatlapon duális képzőhelyi kapcsolódás van rögzítve.

Duális csoportok tanulóinak listája

A duális csoportok tanulóinak listája ugyanazon elvek alapján működik, mint a TANULÓK BESOROLÁSA/AKTUÁLIS TANÉV-CSOPORTOK/csoportok tanulóinak listája funkció

Ezen a felületen tekinthetjük meg, hogy iskolánk tanulói jelenleg mely duális csoportokhoz vannak hozzárendelve, illetve korábban, mely duális csoportoknak voltak tagjai.

Ha a csoporthoz besorolás közben rossz dátumot adtunk meg korábban, akkor azt itt módosíthatjuk, javíthatjuk.

Ha egy tanuló, egy csoporttagságának adatait szeretnénk módosítani, akkor a neve mögött, a sor végén található  kattintva, vagy a tanuló neve és duális csoportjának neve előtt álló jelölőnégyzetet bepipálva, és a felület tetején található  gombra kattintva tehetjük meg.

Ha egyszerre egy vagy több tanuló, több csoporttagságának azonos adatait szeretnénk megváltoztatni (pl. egy csoportnál a belépés dátumát minden tagnál), akkor pipáljuk be a megfelelő sorok elején található jelölőnégyzeteket, és ezután kattintsunk a felület tetején található  gombra.

Ha a fejléc elején található jelölőnégyzetre kattintunk, akkor az oldalon levő összes elemet kijelöli a rendszer.

Mivel a csoportok nagyrésze a tanév elején jön létre, külön gomb található a felületen a csoportba sorolás dátumának szeptember 1-re történő módosításához. Ha a jelölőnégyzetekkel kiválasztottuk azokat a tanuló - csoport párosokat, melyeknél szeptember 1-re szeretnénk állítani a besorolás dátumát, csak a  gombra kell kattintanunk, és mindegyik belépési dátum módosulni fog.

Duális csoportokból kiírt tanulók listája

Ezen a felületen azon tanulók adatait láthatjuk, akiknek a tanév során lezárt duális csoporttagsága van.

Itt módosíthatók a csoportból való kilépéssel kapcsolatos adatok.

Ha egy tanuló adatait módosítani szeretnénk, akkor a neve mögött, a sor végén található  kattintva, vagy a tanuló neve előtt álló jelölőnégyzetet bejelölve, és a felület tetején található  gombra kattintva tehetjük meg.

Ha egyszerre több tanuló azonos adatát szeretnénk megváltoztatni (pl. csoportból egyszerre kilépők távozásának dátuma), akkor pipáljuk be a megfelelő sorok elején található jelölőnégyzeteket, és ezután kattintsunk a felület tetején található  gombra.

Ha a fejléc elején található jelölőnégyzetre kattintunk, akkor az oldalon levő összes tanulót kijelöli a rendszer.

Mivel a csoportok nagyrésze a tanév elején jön létre, külön gomb található a felületen a csoportba sorolás dátumának szeptember 1-re történő módosításához. Ha a jelölőnégyzetekkel kiválasztottuk azokat a tanuló - csoport párosokat, melyeknél szeptember 1-re szeretnénk állítani a besorolás dátumát, csak a  gombra kell kattintanunk, és mindegyik belépési dátum módosulni fog.

Ezen az oldalon lehet törölni korábban már lezárt duális csoporttagságot.

Fontos tudni!

A duális csoportok tanulóinak listája és a duális csoportokból kiírt tanulók listája felületen a Duális csoport, a Duális képzőhely módosítására nincsen lehetőség.