Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A terem fogalma és funkciója

A termek, helyiségek esetében lehetőség van az intézményben található termek, helyiségek bizonyos tulajdonságainak, mint pl. nevének, jellegének, alapterületének, befogadóképességének meghatározására.

Tanévek kezelése

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy a termek létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztotta! 

 További információk a tanévek kezeléséről

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A menüsor fölött található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatók a rendszerünkben már lezárt korábbi tanévek, illetve itt találjuk meg nyári időszakban a következő tanév előkészítési felületét is. 

Bármelyik tanévet kiválasztva a rendszer minden menüpontjában a kiválasztott tanév adatai lesznek találhatók.

Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és a következő tanévet, a következő tanévben a KRÉTA rendszer fejlécének a színe eltér az aktuális tanévi színtől.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor NE! egy böngésző külön lapfülein használjanak több KRÉTA belépést!

Javasoljuk, hogy két különböző böngészőprogramot használjon!

Fontos tudni, hogy a beállítások módosítása mindig csak azt a tanévet érinti, amely ki van választva.

Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 


Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

A termek adatai

A KRÉTA rendszer a termek esetében az alábbi adatokat kezeli:


ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
ALAPADATOK

Helyiség név

A helyiség neve tetszőleges.

KÖTELEZŐ

Az épülethez tartozó elkülönített rész listából kiválasztható megnevezése.

Helyiség jelleg

A helyiség jellegét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ

OsztályteremA helyiség funkció szerinti megjelölése.

Működési hely

A működési helyet ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontjában felvitt működési helyek jelennek meg.

Teremfelelős

A teremfelelőst kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontjában felvitt alkalmazottak jelennek meg.

Alapterület

Megadhatjuk a terem alapterületét az , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is.A megadott érték a terem m2-ben megadott mérőszáma.

Befogadóképesség

Megadhatjuk a terem befogadóképességét az , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is.A megadott érték megmutatja, hogy hány tanuló befogadására alkalmas a terem.

Vizsga-befogadóképesség

Megadhatjuk a terem vizsga-befogadóképességét az , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is.A megadott érték megmutatja, hogy vizsga esetén hány tanuló befogadására alkalmas a terem.

Aktív

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a terem használatban van vagy használaton kívül van.


A beállítás megmutatja, hogy a terem használatban van vagy használaton kívül van.

Egyszerre több órát lehet tartani

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a teremben lehet-e egyszerre több órát tartani vagy nem.A beállítás megmutatja, hogy a teremben lehet-e egyszerre több órát tartani vagy nem.

Wifi (vezeték nélküli internetkapcsolat) elérthető

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a teremben a WIFI elérhető-e vagy nem.A beállítás megmutatja, hogy a teremben a WIFI elérhető-e vagy nem.

Termek listája

A termeket a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontjával jeleníthetjük meg.

A listában megjelenített adatmezők

A termek listájában a 'Helyiség név', a 'Helyiség jelleg', a 'Működési hely', az 'Alapterület', a 'Befogadóképesség', az 'Aktív' tulajdonságok jelennek meg. A fejlécben ezekre kattintva lehet módosítani a termek listájának rendezési sorrendjét!

Új terem létrehozása

A KRÉTA rendszerben a termek létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontját!
 2. Az nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új terem adatainak megadását!
 3. A termek adatait tartalmazó ablakban adjuk meg a terem adatait!

 4. Az adatok megadása után a gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 5. A mentés után a termek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Kötelező adatok megadása

A termek adatainál a 'Helyiség név', a 'Helyiség jelleg', a 'Működési hely', kötelezően megadandó adatok!

Termek adatainak módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontját!
 2. A termek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott terem tulajdonságainak módosítását.
 3. A kiválasztott terem adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk a terem jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a termek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy terem nevet módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát a terem korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Több terem adatainak együttes módosítása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy több terem adatait egyidejűleg is módosíthassuk. Ha több terem adatát szeretnénk egyszerre módosítani, akkor a termek kijelölése után van erre lehetőségünk. 

Adatok egyidejű módosítása

Az adatok többes módosítása esetén az összes kijelölt termek mindegyikének módosításra kerülnek az adatai, ezért kérjük, hogy a többes módosítást mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték-e ki a megváltoztatni kívánt elemeket!

Több terem adatainak együttes módosítását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontját!
 2. A termek listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre  kattintva jelölhetjük ki a módosítandó elemeket!
 3. A módosításhoz kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A kiválasztott termek adatait tartalmazó ablakban lehet megváltoztatni a kijelölt elemek tulajdonságait!
 5. Az adatok módosítása után a gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.

 6. A mentés előtt egy ablakban megjelenik a módosítási folyamat megerősítése!
 7. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a módosítást. A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a módosítási folyamatot, majd a gombra kattintva a termek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.
 8. A sikeres mentés után a a termek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Tulajdonságok együttes módosíthatósága

A KRÉTA rendszerben nem minden adatot lehet többes módosítással megváltoztatni! A termek nevét - egyediségük miatt - soha nem lehet többes módosítással megváltoztatni!

Terem törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett termek törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. A termek törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontját!
 2. A termek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott terem törlését!
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést. A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot.
 5. Abban az esetben, ha a terem nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak oka, hogy a terem miért nem törölhető.
 6. Ha a törlés sikeresen megtörtén, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 7. A sikeres törlés után a a termek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

Több terem egyidejű törlése

Az adatok módosításához hasonlóan a programban lehetőségünk van arra is, hogy több kijelölt elemet egyszerre töröljünk. Több terem egyidejű törlése esetén a program minden egyes terem esetében külön ellenőrzi, hogy a terem törölhető-e a rendszerben. 

Több elem együttes törlése

Az adatok együttes törlése esetén - ha a program egyéb okból nem tiltja valamelyik terem törlését, az összes kijelölt terem törlésre kerül! Kérjük, hogy több terem egyszerre történő törlését mindig körültekintően használják és a rögzítés előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték ki a törlendő elemeket!

Több terem egyidejű törlését az alábbi módon lehet végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontját!
 2. A termek listájában a sorok elején található jelölőnégyzetre kattintva jelöljük ki a törlendő elemeket!
 3. A törléshez kattintsunk a  nyomógombra!
 4. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése. A program figyelmeztet, hogy csak azok az elemek kerülnek törlésre, amelyeknek nincsenek kapcsolatai a rendszerben.
 5. A sikeres törlés esetén a program üzenetet küld, hogy a kijelöltek közül hány elemet sikerült törölni.
 6. A törlés után a a termek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Termek adatainak és kapcsolatainak megtekintése

A termek adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban csak olvasási jogosultsággal is megnézhessük a termek adatait, valamint a termek különböző további kapcsolatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontját!
 2. A termek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott terem adatainak és adatkapcsolatainak megtekintését!
 3. A kijelölt terem adatait tartalmazó ablak bal szélén lehet kiválasztani, hogy a terem melyik adatcsoportját vagy kapcsolatait szeretnénk megnézni.
 4. Az ablak bezárásához kattintsunk az ablak alján található gombra!
ADATCSOPORTMEGNEVEZÉS

Alapadatok

Helyiség név

Helyiség jelleg

Működési hely

Teremfelelős

Alapterület

Befogadóképesség

Vizsga-befogadóképesség

Aktív

Egyszerre több órát lehet tartani

Wifi (vezeték nélküli internetkapcsolat) elérthető
Órarendi órákÓrarendi nap hetirendje

Nap

Óra

Osztály, csoport

Tantárgy

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége
Teremhez tartozó eszközökEszköz neve

Típus

Darabszám

Termek keresése, szűrése

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén láthatók a termek keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A gombra kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el a termek esetében használható keresési feltételek megadása. A termek adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. Ha a felületen nem látható a keresési feltételek beállítását tartalmazó terület, akkor a  gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!
 2. Írjuk be vagy válasszuk ki a szűrési feltételeket! Ha több mezőt is beállítunk, akkor a keresés eredménye azon termek adatait fogja tartalmazni, amelyek az összes kiválasztott feltételnek megfelelnek!
 3. A keresési feltételek után megjelenik a  üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a  gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 
 4. A feltételek beállítása után kattintsunk a  gombra!
 5. A listában a beállított szűrési feltételeknek megfelelő termek fognak megjelenni.

Termek adatainak exportálása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van a termek adatainak és adatkapcsolatainak Excel táblázatba történő exportálására. Az exportálás végrehajtásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontját!
 2. A Termek adatainak exportálásához az  gombra állva, kattintsunk a megjelenő lehetőségek egyikére!
 3. A Termek esetében az alábbi adatok exportálására van lehetőség:
 4. Az exportálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik a kiválasztott Excel táblázat!

Gyorsan meg szeretne ismerkedni a terem importálás folyamatával?

Nézze meg az alábbi videót!

Termek importálása

Az alábbi videóban látható, hogy importálással is rögzíthetjük az intézmény termeit és egyéb helyiségeit.