Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

A tanévváltás előtt ellenőrizzék, hogy az összes korábbi tanévű osztályból a tanulók átsorolásra kerültek-e a következő tanévű osztályaikba ill. a végzős tanulókat kiíratták-e a rendszerből?

Note
titleAutomatuikus Automatikus kiléptetés a csoportokból

Ha a diákok még nincsenek kiléptetve csoportjaikból, úgy a tanévváltás során a tanév utolsó napjával automatikusan kiléptetésre kerülnek.

...