Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ha az Új tanulók besorolása vagy az Osztályokléptetése oldalon rossz osztályhoz vettünk fel egy tanulót, akkor ezen a felületen javíthatjuk a téves besorolást.


A kezelői felület és a javítás menete szinte teljesen megegyezik az Osztályok léptetése fejezetben leírtakkal.

A különbség csupán annyi, hogy itt nem kell megadni dátumot, mivel csak módosítjuk egy téves átsorolás célosztályát, valamint záradékot sem kötelező írni.


 1. Válasszuk ki azt az osztályt, ahova tévesen soroltunk be tanulót/tanulókat

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak az osztálynak a névsorát, ahova tévesen soroltunk be tanulót/tanulókat.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a gombbal.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt az osztályt, ahova a téves besorolás történt
  • jelöljük ki a listában a tévesen besorolt tanulót
  • ha nem megfelelő tanulót jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik
  • ha több tanulót szeretnénk kijelölni, akkor nem szükséges a CTRL vagy SHIFT billentyűket használni, egyszerűen kattintsunk egyesével minden átsorolandó diák nevére
 2. Válasszuk ki azt az osztályt, ahova helyes besorolással kellett volna a tanulót/tanulókat helyezni

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak az osztálynak a névsorát, ahova a helyes besorolással kell a tanulót/tanulókat felvenni, és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a megfelelő célosztályt

 3. Helyezzük át a kijelölt tanulót/tanulókat

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt tanulókat mozgatni a listák között.

  • a bal oldali osztályban kijelölt tanulókat a jobb oldalon megadott osztályhoz átsorolja
  • az összes diákot átsorolja a jobb oldalon megadott osztályhoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha az átsorolás javítása közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan átsorolt tanulókat.

  • a jobb oldali listában kijelölt tanulót visszahelyezi az eredeti osztályába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt tanulót visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot,  de ennek kitöltése nem kötelező.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük a javítást az eredeti átsorolás dátumával és a megadott záradék szöveggel.